Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Skipsanløp, utdrag

Opprinnelses- og bestemmelsesstedet Trondheim

Nr. Skipper Fartøy
1 A. Hammer
2 Alexander Berguson Thomas et Merie
3 Alexander Grieg Peggy & Elisabet
4 Allex. Willingson
5 Allexand. Willingson
6 And: Graae
7 And: Sand
8 Anders E. Dick
9 Anders Ellefsen
10 Anders Holsteen
11 Anders Holsteen Jomfruen
12 Andr: Boysen
13 Andr: Hammer
14 Andreas Holstein
15 Andreas Sand
16 Andreas Selrad
17 Andreassen
18 Andres Hammer
19 Biørn Randa
20 Carl Grande
21 Carl H. Grande
22 Carl Hansen Grande
23 Christen H. Waagen De Enige Brødre
24 Christian Jensen
25 Christopher Bruen
26 Christopher Bruun
27 Claus Lund
28 Daniel Danis
29 Daniel Hrock
30 Ditlefsen H.
31 Elev Michelsen
32 Elias Olsen Berg
33 Endre Jngemundsen
34 Friderich Kyhl
35 Friderich Thompsen Den forønskede Freed
36 Frideric Kyhl
37 G. Berg
38 Georg Wood
39 Grande C.
40 Gran P. S.
41 H. Brenne
42 H. Chr. Hansen
43 Hans Austad
44 Hans Barstad
45 Hans Bierck
46 Hans Bruun Det gode Haab
47 Hans C. Hansen Christ: Maria
48 Hans C. Syversen
49 Hansen I.
50 Hans Folhamer
51 Hans H. Brentzen
52 Hans Hagen
53 Hans P: Bierk
54 Hans P. Klebow
55 Hans Paulsen Birk
56 Hans Paulsen Hagen
57 Hans Poulsen
58 Hans Poulsen Bierk
59 Harald Johansen
60 Hendrich Walnom
61 Henning Lorentz Fagervig
62 Henr. Brenne
63 Henrich Brenne
64 Hinrich Brenne
65 Høem Jan
66 Ingebreth Holte
67 Ingebricht Havn
68 Ingebrigt Havn
69 Iven Bindal
70 J. Wingaard
71 Jacob Backer
72 Jacob Luytkis
73 Jacob Møller
74 Jens Harøe
75 Jens Jensen
76 Jens Jørstad
77 Jens Krogsgaard
78 Jens Aarøe
79 Jeppe H. Holm Jomfru Helena
80 Jeppe Petterson
81 Jochum Jacobsen
82 Jocum Jacobsen
83 Joh: Wingaard
84 Johan Clausen Møller
85 Johan G. Payeken Dr Gerhard
86 Johan Lind
87 Johan Lindt
88 Johannes Wiengaade
89 Johannes Wingdau
90 Johannes Wingaard
91 Johannes Wingaard jagt
92 John Fagervigen
93 John Lund
94 Jokkum Jacobsen
95 Jonas Nordahl
96 Jon Sventsen Konning
97 Jsbrand Jacobsen
98 Jver Mørch
99 Jørgen Buland Minerva
100 Jørgen Floed
101 Knud Christensen
102 Knud Molderop Papirmøllen
103 Knud Omunsen
104 Knud Aamundsen
105 Michel Nielsen
106 Niels Levanger
107 Niss Lor. Collund
108 O. Jensen
109 Ole A. Sandberg
110 Ole And. Sand.
111 Ole Andr: Sandberg
112 Ole Brenne
113 Ole Dahl
114 Ole Jons: Brenne
115 Ole M: Saltvigen
116 Ole Ord: Sandberg
117 Ole Paulsen Ovnet
118 Ole Poulsen
119 Ole Poulsen Ovnet
120 Ole Sandberg
121 Ole Sumesen
122 Ole Svee
123 P: Hansen
124 P. I. Gran
125 Paul Wolff
126 Ped: I. Gran
127 Peder Hansen
128 Peder J. Gran
129 Peder Jansen Nouth.
130 Peder Nedeland
131 Peder Pedersen
132 Peer Sørensen
133 Peter Andreas Diie
134 Peter H. Haabiørn Speculation
135 Peter Hansen
136 Peter Hansen Erten
137 Peter Krempin Anna Dorothea
138 Peter Post
139 Peter S: Gran
140 Peter Sivertsen
141 Peter Sørensen
142 Peter Wind Mari Maria
143 Petter I. Gran
144 Petter J. Graae
145 Petter Seberug
146 Petter Sørensen
147 Poul Wold
148 Q?luff Dahl
149 Rachlow H
150 Richtes Reikkertz
151 Rolff Møller
152 S. Hansen
153 Sandberg O. A.
154 Sani Andr.
155 Sivert Hansen
156 Skipper Andreas H. Sand
157 Sørensen P.
158 Thore Finchelsen
159 Thore Sandberg
160 Tore Brastad
161 Valentin Hansen Haabet
162 Wilh: Baakman
163 Wilhelm Fridrichsen
164 Wilhelm Wegendal
165 Wilhelm Wigendal
166 Windgaard J.
167 Windgaard Johannes