Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Skipsanløp, utdrag

Opprinnelses- og bestemmelsesstedet Vejle

Nr. Skipper Fartøy
1 Hans Basse
2 Hans Christ: Helgerøe
3 Hans Christ: Hoe
4 Hans Helgerød
5 Hans Nissen Juhler
6 Hans Olsen
7 Hans Ped. Wiis
8 Hans Sikuctz
9 Henrich Aasuldsen
10 Henrick von Barm
11 Jacob Krabbe
12 Jacob von Barm
13 Jens Andersen
14 Jens Jensen
15 Jens Jensen Lund
16 Jens Mickelsen
17 Jørgen Munk
18 Jørgen Nick: Jørgensen
19 Lars Chr. Helgerud
20 Mahias Peter Jwersen
21 Mickel Jens: Lund
22 Mickel Mickelsen
23 Mickl Groth
24 Niels Sabroe
25 Ole Olsen Moe
26 Peder Bach
27 Peder H. Bech
28 Peder Nielsen
29 Peder Schibye
30 Poul Henrichsen
31 Poul Nielsen
32 Søren N: Mariager
33 Thomas Sørensen