Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Skipsanløp, utdrag

Opprinnelses- og bestemmelsesstedet Vejle

Nr. Skipper Fartøy
1 Hans Christ: Helgerøe
2 Hans Christ: Hoe
3 Hans Helgerød
4 Hans Nissen Juhler
5 Hans Olsen
6 Hans Ped. Wiis
7 Hans Sikuctz
8 Henrich Aasuldsen
9 Henrick von Barm
10 Jacob Krabbe
11 Jacob von Barm
12 Jens Andersen
13 Jens Jensen
14 Jens Jensen Lund
15 Jens Mickelsen
16 Jørgen Munk
17 Jørgen Nick: Jørgensen
18 Lars Chr. Helgerud
19 Mahias Peter Jwersen
20 Mickel Jens: Lund
21 Mickel Mickelsen
22 Mickl Groth
23 Niels Sabroe
24 Ole Olsen Moe
25 Peder Bach
26 Peder H. Bech
27 Peder Nielsen
28 Peder Schibye
29 Poul Henrichsen
30 Poul Nielsen
31 Søren N: Mariager
32 Thomas Sørensen