Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Skipsanløp, utdrag

Opprinnelses- og bestemmelsesstedet Wisbech

Nr. Skipper Fartøy
1 Ejner Biørnsen
2 Eyner Biørnsen
3 Eyner Aasuldsen
4 Jens Grawning
5 Peder Biørnsen
6 Tengel Sørensen