Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Skipsanløp, utdrag

Fartøy: Die Vrau Anna

Kilde Utdrag
Nr. Sted År Retning LN Nr. Skipper Skipstype Lester Kommerse-lester Trelast-lester Våger Hjemsted Fra Til Notat
Sted Land* Sted Land* Sted Land*
1 Drammen 1794 Ut 463 1 Focke Ahrentz 43 Edam Nederland Holland Nederland
755 2 Hans Richarts 98 Eylandt Oliandz Holland Nederland
170 3 Klaas Harms 84 1/2 Amsterdam Nederland Holland Nederland
397 4 Klaas Harms 84 1/2 Amsterdam Nederland Holland Nederland
657 5 Klaas Harms 84 1/2 Amsterdam Nederland Holland Nederland

* Nåtidens land.