Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Vareliste

Nåtidens land: Norge
Tollsted: Fredrikstad
Retning: Ut
Handel: Samlet
År: 1786
Spesifisering:
Kilder: Arkivverket
Notat:

Last ned som regneark.

Transkribert sum* Kalkulert sum**
Handelssted Daler Skilling Daler Skilling AO
Danmark 43
Fremmede steder 27
Hertugdømmene 6
Norge 100 26
Total 100 102

* Transkribert sum er tallene notert i kilden.

** Kalkulert sum er en beregning gjort i nåtiden hvor blanke felt er tolket som null.