Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Vareliste

Nåtidens land: Norge
Tollsted: Fredrikstad
Retning: Ut
Handel: Samlet
År: 1786
Spesifisering:
Kilder: Arkivverket
Notat:

Last ned som regneark.

Sortering: Standardisert · Opprinnelig

Handelssted Transkribert sum* Kalkulert sum**
Nr. Vare Enhet Mengde Verdi Mengde Verdi Mengde Verdi Notat
1 Ansjos dunker Danmark 1
1
2 Bakhun, halve stykk Danmark 700
700
3 Bjelker, 10 til 12 alen, enkelte, hugne på hollandsk vis tylfter Danmark 134
134
4 Bjelker, 12 alen, under 1/2 fot brede, dobbelte, hugne på hollandsk vis tylfter Danmark 16 1/2
16 1/2
5 Bjelker, 20 alen, 1 fot brede, hugne på hollandsk vis tylfter Fremmede steder 68
68
6 Bjelker, 20 alen, 1 fot brede, hugne på hollandsk vis tylfter Fremmede steder 4
4
7 Bjelker, 6 til 7 alen, enkelte, hugne på hollandsk vis tylfter Danmark 98 1/2
98 1/2
8 Bjelker, 8 alen, hugne på hollandsk vis tylfter Danmark 125
125
9 bjelker, furu, 16 alen, 1 1/2 fot brede, hugne på hollandsk vis tylfter Fremmede steder 5
5
10 Bjelker, furu, 20 alen, 1 1/2 fot brede, hugne på hollandsk vis tylfter Fremmede steder 155 Det står 155_7, går utifra at det er tylfter, men hva er 7?
155
11 Bjelker, furu, 20 alen, 1 fot brede, hugne på hollandsk vis tylfter Fremmede steder 8
8
12 Bjelker, furu, 20 alen, under 1 fot brede, hugne på hollandsk vis tylfter Fremmede steder 1
1
13 Bjelker, furu. 18 alen, 1 1/2 fot brede, hugne på hollandsk vis tylfter Fremmede steder 50
50
14 Bjelker, gran, 18 alen, 1 1/2 fot brede, hugne på hollandsk vis tylfter Fremmede steder 24
24
15 Bjelker, gran 20 alen, 1 1/2 fot brede, hugne på hollandsk vis tylfter Fremmede steder 173
173
16 Blår pund Norge 150
150
17 Bord, furu stykk Danmark 153000
77300
Fremmede steder
73000
Hertugdømmene
2700
18 Bord, furu tylfter Fremmede steder 10
5
Hertugdømmene
5
19 Bord, furu, nok som fra Friderichshald er indført stykk Fremmede steder 500
500
20 Bord, gran stykk Danmark 99802
2800
Fremmede steder
97002
21 Bord, gran tylfter Fremmede steder 4 Står ikke enhet på Utenriks, men går utifra det er tylfter..
4
22 Bord, halve tylfter Danmark 5 antar tylft
5
23 Bordender stykk Danmark 300
300
24 Brennevin, flensburgsk potter Norge 4084
4084
25 Brennevin, fransk potter Fremmede steder 6689
6689
26 Brød, flatbrød, havre fustasjer Danmark 2
2
27 Bygg tønner Norge 178
178
28 Flesk, røkt lispund Norge 13
13
29 Gingam stykk Danmark 9
6
Norge
3
30 Havre tønner Norge 80
80
31 Huder, beredt bunter a 10 huder Norge 12
12
32 Huder, engelsk eller puntlær pund Norge 450
450
33 Hvetemel, engelsk skjepper Danmark 3
3
34 Hvetemel, engelsk tønner Danmark 27
4
Norge
23
35 Hvetemel, norsk skjepper Danmark 1
1
36 Håndspiker tylfter Danmark 107
107
37 Indigo pund Danmark 15
12
Norge
3
38 Islandsmose pund Danmark 50
50
39 Jern, jernstenger, svensk pund Fremmede steder 10137
31 - 13 - 9
40 Kakkelovnsplater, jern pund Norge 1556
4 - 17 - 4
41 Kobberkjeler, gamle stykk Danmark 2
2
42 Kochenille pund Danmark 5
5
43 Krukker, knust etc. eller grovt pottemakerarbeid kurver Norge 1
1
44 Kummen, norsk tønner Danmark 14 http://lokalhistoriewiki.no/index.php/Leksikon:Kummen
4
Hertugdømmene
10
45 Lekter stykk Danmark 12842
12142
Hertugdømmene
700
46 Lerret, dansk hjemmelagd Norge 100
100
47 Lin, uheklet pund Norge 48
48
48 Lodbjelker, furu, 12 til 13 palmer tylfter Fremmede steder 7
7
49 Lodbjelker, furu, 14 og 15 palmer tylfter Fremmede steder 11
11
50 lodbjelker, furu, 16 og 17 palmer tylfter Fremmede steder 6
6
51 Lodbjelker, furu, 18 og 19 palmer tylfter Fremmede steder 30 Det står 30 tylfter. 5st. Hvordan skal dette føres? Er det 5 stykker?
30
52 Malt tønner Norge 81
81
53 Multer anker Danmark 2 1/2
5/2
54 Ost, engelsk pund Danmark 38
38
55 Ost, norsk stykk Danmark 1
1
56 Perlegryn pund Norge 900
900
57 Piper, tobakkspiper gross Norge 4
4
58 Planker, furu stykk Danmark 12530 12500-2-6
12530
59 Planker, gran stykk Fremmede steder 89100
89100
60 Plantefrø pund Fremmede steder 4000038
12500 - 2 - 6
61 Pumpe- eller rennetre tylfter Hertugdømmene 2 1/2
2 1/2
62 Rafter, dobbelte stykk Danmark 282800
7000
Fremmede steder
275800
63 Rafter, enkelte stykk Danmark 77300
17100
Fremmede steder
60200
64 Risengryn pund Danmark 13022
692
Norge
12330
65 Rug tønner Norge 38
38
66 Seilduk stykk Danmark 2
2
67 Sild, saltet tønner Danmark 21
1
Norge
20
68 Spiker, norske kasser Danmark 2
2
69 Spirer, gran, 12 palmer stykk Danmark 1
1
70 Spirer, gran, 12 palmer tylfter Danmark 2
2
71 Staker stykk Danmark 900
900
72 Staker tylfter Danmark 5
5
73 Staker til båtshaker stykk Danmark 500
500
74 Te pund Norge 238
238
75 Tobakk, karvet og spunnet pund Fremmede steder 4567
500
Norge
4067
76 Tobakk, opplag pund Fremmede steder 1420
1420
77 Tobakk, røketobakk, flensburgsk pund Norge 500
500
78 Tobakk, snus pund Norge 2070
2070
79 Tobakksblader pund Fremmede steder 1198
200
Norge
998
80 Tyttebær anker Danmark 1/2
1/2
81 Tørklær stykk Danmark 9
9
82 Ved, bjørkeved favner Danmark 52
44
Hertugdømmene
8
83 Ved, furu favner Danmark 2
2
84 Ved, or favner Danmark 6
6
85 Vin, fransk anker Norge 180
180
86 Åretrær, 12 til 14 fot lange tylfter Danmark 7
7

Verdi i daler og skilling.

* Transkribert sum er tallene notert i kilden.

** Kalkulert sum er en beregning gjort i nåtiden hvor blanke felt er tolket som null.