Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Vareliste

Nåtidens land: Norge
Tollsted: Kristiansund
Retning: Ut
Handel: Samlet
År: 1717
Spesifisering:
Kilder: Fotografert
Notat:

Last ned som regneark.

Transkribert sum* Kalkulert sum**
Handelssted Daler Skilling Daler Skilling AO
Bergen 6
Danmark 7
Romsdalen 11
Trondheim 5
Utenriks 15
Total 0 44

* Transkribert sum er tallene notert i kilden.

** Kalkulert sum er en beregning gjort i nåtiden hvor blanke felt er tolket som null.