Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Vareliste

Nåtidens land: Norge
Tollsted: Kristiansund
Retning: Ut
Handel: Samlet
År: 1717
Spesifisering:
Kilder: Fotografert
Notat:

Last ned som regneark.

Sortering: Standardisert · Opprinnelig

Handelssted Transkribert sum* Kalkulert sum**
Nr. Vare Enhet Mengde Verdi Mengde Verdi Mengde Verdi Notat
1 Bjelker tylfter Utenriks 45
45
2 Bord, kjøpmannsbord stykk Utenriks 73160
73160
3 Bord, kjøpmannsbord tylfter Bergen 55
55
4 Bord, vrak stykk Utenriks 600
600
5 Brennevin, av korn anker Romsdalen 22
22
6 Brennevin, av korn tønner Romsdalen 1
1
7 Brennevin, konfiskert anker Romsdalen 1
1
8 Hamp, vrak pund Danmark 4 1/2
4 1/2
9 Hamp, vrak våger Bergen 2095
1837
Romsdalen
112
Trondheim
101
Utenriks
45
10 Hvete tønner Bergen 4
4
11 Hvetemel små sekker Bergen 35
35
12 Håndspiker tylfter Utenriks 137
137
13 Kramkister til Moachit stykk Romsdalen 3
3
14 Lær, russisk halve bunter Utenriks 6
6
15 Lær, russisk huder Trondheim 13
11
Utenriks
2
16 Multer anker Danmark 2
2
17 Rug tønner Romsdalen 1
1
18 Salt, fransk tønner Romsdalen 5
5
19 Salt, spansk tønner Romsdalen 21
19
Trondheim
2
20 Silke, råsilke baller Utenriks 6
6
21 Skinn, bukkeskinn deger Trondheim 195
12
Utenriks
183
22 Slipesteiner stykk Bergen 171
171
23 Steinkull tønner Danmark 30
30
24 Talg pund Utenriks 32
0 - 2 - 0
25 Talg tønner Utenriks 8
8
26 Talg våger Danmark 12
12
27 Tjære lester Utenriks 101
101
28 Tjære tønner Bergen 131 1/2
3
Danmark
7 1/2
Trondheim
118
Utenriks
3
29 Tobakksblader pund Danmark 2380
2380
30 Tobakksblader tønner Romsdalen 4
4
31 Tobakksblader våger Romsdalen 6
6
32 Tyttebær anker Danmark 1
1
33 Tønnestaver, furu stykk Utenriks 1000
1000
34 Ved favner Utenriks 176
176
35 Vin, fransk oksehoder Romsdalen 1/2
1/2

Verdi i daler og skilling.

* Transkribert sum er tallene notert i kilden.

** Kalkulert sum er en beregning gjort i nåtiden hvor blanke felt er tolket som null.