Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Vareliste

Nåtidens land: Norge
Tollsted: Drammen
Retning: Ut
Handel: Samlet
År: 1686
Spesifisering:
Kilder: Fotografert
Notat: I dene listen brukes enheten tr som mest sannsynlig er en forkortelse for trær

Last ned som regneark.

Sortering: Standardisert · Opprinnelig

Handelssted Transkribert sum* Kalkulert sum**
Nr. Vare Enhet Mengde Verdi Mengde Verdi Mengde Verdi Notat
1 Begerholt tylfter Utført trelast 10
10
2 Bjelker, furu, 12 alen, 14 palmer, dobbelte tylfter Utført trelast 598
598
3 Bjelker, furu, 12 alen, 14 palmer, dobbelte tønner Utført trelast 2
2
4 Bjelker, furu, 14 alen, 14 palmer tylfter Utført trelast 1906
1906
5 Bjelker, furu, 16 alen, 14 palmer tylfter Utført trelast 458
458
6 Bjelker, furu, 16 alen, 14 palmer tønner Utført trelast 3
3
7 Bjelker, furu, 18 alen, 14 palmer tylfter Utført trelast 938
938
8 Bjelker, furu, 18 alen, 14 palmer tønner Utført trelast 9
9
9 Bjelker, gran, 10 alen, 16 palmer tylfter Utført trelast 420
420
10 Bjelker, gran, 12 alen, 16 palmer, enkelte tylfter Utført trelast 367
367
11 Bjelker, gran, 12 alen, 16 palmer, enkelte tønner Utført trelast 6
6
12 Bjelker, gran, 12 alen, 16 palmer tykke, dobbelte tylfter Utført trelast 133
133
13 Bjelker, gran, 12 alen, 16 palmer tykke, dobbelte tønner Utført trelast 3
3
14 Bjelker, gran, 14 alen, 16 palmer tylfter Utført trelast 5826
5826
15 Bjelker, gran, 14 alen, 16 palmer tønner Utført trelast 1
1
16 Bjelker, gran, 16 alen, 16 palmer tylfter Utført trelast 290
290
17 Bjelker, gran, 16 alen, 16 palmer tønner Utført trelast 7
7
18 Bjelker, gran, 18 alen, 16 palmer tylfter Utført trelast 469
469
19 Bjelker, gran, 18 alen, 16 palmer tønner Utført trelast 10
10
20 Bjelker, gran, 6 alen tylfter Utført trelast 8
8
21 Bjelker, gran, 6 til 7 alen tylfter Utført trelast 2
2
22 Bjelker, gran, 7 alen, 16 palmer tylfter Utført trelast 1015
1015
23 Bjelker, gran, 8 alen, 16 palmer tylfter Utført trelast 102
102
24 Bjørketrær tylfter Utført trelast 7 1/2
7 1/2
25 Båndstaker stykk Utført trelast 3400
3400
26 Deeler stykk Utført trelast 1019538
1019538
27 Deeler, halve stykk Utført trelast 9972
9972
28 Døchtige furumaster, 10 alner, 11 palmer tønner Utført trelast 44
44
29 Døchtige furumaster, 12 alner, 13 palmer tønner Utført trelast 36
36
30 Døchtige furumaster, 14 alner, 15 palmer tønner Utført trelast 135
135
31 Døchtige furumaster, 16 alner, 17 palmer tønner Utført trelast 149
149
32 Døchtige furumaster, 18 alner, 19 palmer tønner Utført trelast 45
45
33 Døchtige furumaster, 20 palmer tønner Utført trelast 16
16
34 Døchtige furumaster, 21 palmer tønner Utført trelast 4
4
35 Døchtige furumaster, 22 palmer tønner Utført trelast 1
1
36 Døchtige furumaster, 23 palmer tønner Utført trelast 2
2
37 Døktige furuspirer, 10 alen, 11 palmer tønner Utført trelast 519
519
38 Døktige furuspirer, 12 alen, 13 palmer tønner Utført trelast 160
160
39 Døktige furuspirer, 14 alen, 15 palmer tønner Utført trelast 62
62
40 Døktige furuspirer, 16 alen, 17 palmer tønner Utført trelast 29
29
41 Døktige furuspirer, 18 alen, 19 palmer tønner Utført trelast 2
2
42 Døktige granspirer, 10 alen 11 palmer tønner Utført trelast 121
121
43 Døktige granspirer, 12 alen 13 palmer tønner Utført trelast 49
49
44 Døktige granspirer, 14 alen 15 palmer tønner Utført trelast 16
16
45 Døktige granspirer, 16 alen 17 palmer tønner Utført trelast 3
3
46 Hustømmer tylfter Utført trelast 23 1/2
23 1/2
47 Håndspiker tylfter Utført trelast 2
2
48 Jufferter, dobbelte stykk Utført trelast 730
730
49 Jufferter, enkelte stykk Utført trelast 1348
1348
50 Kalk tønner Utførte varer hvorav melomrikstollen er betalt 6
6
51 Krapholt stykk Utført trelast 500
500
52 Langverk favner Utført trelast 80
78 4/2
53 Last og vragdehler stykk Utført trelast 84628
84628
54 Lodbjelker, 18 palmer, vrak tønner Utført trelast 1
1
55 Lodbjelker, furu, 10 alen, 11 palmer tønner Utført trelast 19
19
56 Lodbjelker, furu, 12 alen, 13 palmer tønner Utført trelast 103
103
57 Lodbjelker, furu, 14 alen, 15 palmer tønner Utført trelast 217
217
58 Lodbjelker, furu, 16 alen, 17 palmer tønner Utført trelast 150
150
59 Lodbjelker, furu, 18 alen, 19 palmer tønner Utført trelast 43
43
60 Lodbjelker, furu, 20 alen, 21 palmer tønner Utført trelast 6
6
61 Lodbjelker, furu, 24 palmer tønner Utført trelast 1
1
62 Lodbjelker, furu, 24 palmer tønner Utført trelast 1
1
63 Lodbjelker, gran, 12 alen, 13 palmer tønner Utført trelast 7
7
64 Lodbjelker, gran, 14 alen, 15 palmer tønner Utført trelast 29
29
65 Lodbjelker, gran, 14 alen, 15 palmer tønner Utført trelast 29
29
66 Lodbjelker, gran, 16 alen, 17 palmer tønner Utført trelast 15
15
67 Lodbjelker, gran, 16 alen, 17 palmer tønner Utført trelast 15
15
68 Lodbjelker, gran, 16 palmer, vrak tønner Utført trelast 2
2
69 Lodbjelker, gran, 18 alen, 19 palmer tønner Utført trelast 7
7
70 Master, gran, 10 alen, 11 palmer tønner Utført trelast 19
19
71 Planker, furu stykk Utført trelast 868
868
72 Skinn, gråverk timmer Utførte varer hvorav melomrikstollen er betalt 1
1
73 Sperrer, 14 til 15 fot stykk Utført trelast 5 1/2
5 1/2
74 Sperrer, Capper sperrer stykk Utført trelast 32 1/2
32 1/2
75 Spirer, eik, 10 palmer tylfter Utført trelast 15 1/2
15 1/2
76 Spirer, eik, 6 palmer tylfter Utført trelast 3
3
77 Spirer, eik, 7 palmer tylfter Utført trelast 50
50
78 Spirer, eik, 8 palmer tylfter Utført trelast 60
60
79 Spirer, eik, 8 palmer tønner Utført trelast 7
7
80 Spirer, eik, 9 palmer tønner Utført trelast 22
22
81 Spirer, eik, underpalm tylfter Utført trelast 68
68
82 Spirer, eik, underpalm tønner Utført trelast 3
3
83 Spirer, furu, vrak tønner Utført trelast 10
10
84 Spirer, gran, vrak tønner Utført trelast 33
33
85 stav afhug legter stykk Utført trelast 18692
18692
86 Staver, einerstaver stykk Utført trelast 324
324
87 Stolper, små tylfter Utført trelast 15
15
88 Tjære tønner Utførte varer hvorav melomrikstollen er betalt 23
23
89 Udøchtige master, 10 palmer tønner Utført trelast 1
1
90 Udøchtige master, 12 alen, 13 palmer tønner Utført trelast 52
52
91 Udøchtige master, 14 alen, 15 palmer tønner Utført trelast 60
60
92 Udøchtige master, 16 alen, 17 palmer tønner Utført trelast 41
41
93 Udøchtige master, 18 alen, 19 palmer tønner Utført trelast 16
16
94 Udøchtige master, 20 palmer tønner Utført trelast 5
5
95 Udøchtige master, 21 palmer tønner Utført trelast 2
2
96 Udøchtige master, 22 palmer tønner Utført trelast 2
2
97 Ved, bjørkeved favner Utført trelast 2432
2432
98 Ved, bøk favner Utført trelast 45
45
99 Ved, or favner Utført trelast 56
56
100 Vindebommer tylfter Utført trelast 14
14
101 Vindebommer tønner Utført trelast 5
5
102 Åretrær stykk Utført trelast 665
665

Verdi i daler og skilling.

* Transkribert sum er tallene notert i kilden.

** Kalkulert sum er en beregning gjort i nåtiden hvor blanke felt er tolket som null.