Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Vareliste

Nåtidens land: Norge
Tollsted: Kristiansand
Retning: Inn
Handel: Samlet
År: 1774
Spesifisering:
Kilder: Fotografert
Notat:

Last ned som regneark.

Sortering: Standardisert · Opprinnelig

Handelssted Transkribert sum* Kalkulert sum**
Nr. Vare Enhet Mengde Verdi Mengde Verdi Mengde Verdi Notat
1 Agramaner stykk Norge 26
26
2 Ankere, brukte stykk Danmark 13
13
3 Ankere, tunge stykk Danmark 4
4
4 Ansjos dunker Norge 12
12
5 Apotekervarer Norge 12
12
6 Bendler alen Norge 5600
5600
7 Bokhvetegryn tønner Danmark 46
35
Norge
11
8 Bolster, hjemmelagd stykk Danmark 1
1
9 Bommesi alen Norge 30
30
10 Bomullstøy stykk Norge 2
2
11 Bomullstøy, stripete stykk Norge 1
1
12 Bord, undermåls stykk Norge 200
200
13 Brennevin, av korn anker Danmark 95 3/4
95 30/40
14 Brisling lester Norge 31 11/12
31 11/12
15 Brosme tønner Norge 2
2
16 Bukser par Danmark 4
4
17 Bygg tønner Danmark 7130 1/2
6836
Holland
42
Holstein
100
Norge
152 1/2
18 Byggmel tønner Holstein 23
23
19 Byggryn tønner Danmark 335 1/2
6
Holland
31/2
Holstein
300
Norge
14
20 Byggryn, halve tønner Norge 36 1/2
36 1/2
21 Byggryn, hele tønner Norge 40
40
22 Bånd, florett stykk Norge 23
23
23 Bånd, parykkbånd stykk Norge 4
4
24 Bånd, silke alen Norge 150
150
25 Bånd, taft, blomstrete alen Norge 342
342
26 Bånd, taft, uten blomster alen Norge 520
520
27 Bånd, ull stykk Norge 16
16
28 Chalon alen Danmark 7
7
29 Correr dusin Norge 10
10
30 Damask, kinesisk stykk Norge 4
4
31 Damask, poesie stykk Norge 1
1
32 Damask, ulldamask alen Norge 87
87
33 Dragkiste stykk Danmark 1
1
34 Dregger stykk Danmark 1
1
35 Dreiel alen Norge 24
24
36 Dyner stykk Holstein 4
4
37 Eddik, av øl anker Danmark 1/2
1/2
38 Eddik, vineddik anker Danmark 2
2
39 Egg fjerdinger Danmark 3
3
40 Egg tønner Danmark 2
2
41 Ender stykk Danmark 12
12
42 Erter tønner Danmark 1199 7/8
1196 7/8
Holstein
3
43 Fiskevare, titling pund Norge 1260
3 - 18 - 12
44 Fjær pund Holstein 296
0 - 5 - 0
Norge
0 - 13 - 8
45 Flanell alen Norge 36
36
46 Flesk, røkt pund Danmark 19335
60 - 8 - 7
47 Flesk, saltet pund Danmark 6432
20 - 2 - 0
48 Flor, av silke alen Norge 12
12
49 Flor, enkel bredde alen Norge 30
30
50 Flor, silkeflor alen Norge 10
10
51 Flyndre, tørr pund Norge 36
0 - 2 - 4
52 Flyndre, tørr stykk Danmark 3200
3200
53 Flyttegods, brukt en del Danmark 1
1
54 Fløyel, flossfløyel alen Norge 20
20
55 Glass, brunt kister Norge 3
3
56 Griser, små stykk Danmark 28
28
57 Gros de Tour alen Norge 48
48
58 Gryn tønner Danmark 8 1/2
8
Norge
1/2
59 Gås, levende stykk Danmark 16
16
60 Gås, saltet fjerdinger Danmark 2
2
61 Hagefrø pund Norge 12
12
62 Hamp pund Danmark 32
0 - 2 - 0
63 Hansker par Danmark 7 10
10
Norge
7
64 Hasselnøtter tønner Norge 3
3
65 Hatter stykk Norge 1
1
66 Havre tønner Danmark 1088
790
Holstein
90
Norge
208
67 Havregryn tønner Danmark 7
7
68 Hjemmelagde varer Danmark 313
313
69 Honningkaker bunter Norge 24
24
70 Huder, saltet og tørkete stykk Danmark 16
16
71 Humle, opplands pund Norge 608
1 - 18 - 0
72 Hvete tønner Danmark 9
6
Holstein
3
73 Jern, i plater pund Norge 553 3/4
1 - 14 - 9 3/4
74 Jern, skorsteinsplate pund Norge 483
1 - 10 - 3
75 Jern, stangjern pund Norge 54896
171 - 11 - 0
76 Jern, takker pund Holstein 355
1 - 2 - 3
77 Kaffebønner med skall, vestindiske pund Danmark 200
200
78 Kakkelovner, jern pund Norge 9026
28 - 4 - 2
79 Kalk tønner Norge 324
324
80 Kamelot, vanlig alen Norge 60
60
81 Kammerduk alen Norge 78
78
82 Kanvas stykk Norge 16
16
83 Kapuner stykk Danmark 12
12
84 Kattun stykk Norge 7
7
85 Kattun, blomstrete alen Norge 300
300
86 Kattun, københavnsk kasser Norge 1
1
87 Kattun, københavnsk pakker Norge 2
2
88 Kattun, sirs alen Norge 180
180
89 Kattun, trykt stykk Danmark 21
21
90 Kattun og nanking kister Norge 1
1
91 Kjoler stykk Danmark 1
1
92 Kjøtt, fårekjøtt pund Danmark 96
0 - 6 - 0
93 Kjøtt, fårekjøtt tønner Danmark 21
21
94 Kjøtt, røkt pund Norge 576
0 - 36 - 0
95 Kjøtt, røkt pund Norge 1554
4 - 17 - 2
96 Kjøtt, saltet tønner Norge 1
1
97 Kjøtt, saltet tønner Danmark 35 1/4
14 1/2
Norge
20 3/4
98 Klede alen Danmark 4 1/2
4 1/2
99 Klede, grønt alen Danmark 5
5
100 Klede, til mundering pakker Danmark 1
1
101 Kobber, fløyelsforet stykk Danmark 1
1
102 Kopper, kaffe- og tekopper dusin Danmark 14
14
103 Kort, stemplede kasser Danmark 1
1
104 Krepiner, silke alen Danmark 144
144
105 Kringler og kavringer fustasjer Norge 1
1
106 Krumtapper av jern pund Norge 199
0 - 12 - 7
107 Kull, fyrkull lester England, Skottland, og Irland 1247 1/2 10
1247 1/2 10
108 Lakk, kulelakk pund Danmark 2
2
109 Lange tønner Norge 6 3/4
6 3/4
110 Lerret, forlerret stykk Danmark 2
2
111 Lerret, sleslerret alen Norge 425
425
112 Lerret, vahrendorf alen Norge 314
314
113 Ligatur, halvsilke alen Norge 95
95
114 Luer av bomull dusin Norge 11
11
115 Luer av ull dusin Holstein 89
50
Norge
39
116 Lys pund Norge 160
0 - 10 - 0
117 Makrell tønner Norge 7 1/2
7 1/2
118 Malt tønner Danmark 8692 3/4
7154 3/4
Holland
82
Norge
108
Wismar og Svensk Pommern
1348
119 Master, furu, 16 palmer stykk Norge 1
1
120 Master, furu, 18 palmer stykk Norge 1
1
121 Merlin alen Norge 16
16
122 Mjød tønner Danmark 13 1/3
13 1/3
123 Murstein stykk Holland 4000
4000
124 Møllesteiner par Norge 30
30
125 Nakker tønner Norge 23
23
126 Nanking stykk Danmark 82
68
Norge
14
127 Nettelduk stykk Norge 3
3
128 Nonnenskjær alen Norge 440
440
129 Olmerduk alen Norge 229
229
130 Ost pund Danmark 16560
38 - 7 - 0
Norge
13 - 8 - 0
131 Papir ris Norge 40
40
132 Papir, Maculatur ris Danmark 2
2
133 Papir, stemplet papir Danmark 3860
3860
134 Pertliner stykk Danmark 2
2
135 Pordesoy stykk Norge 4
4
136 Poteter tønner Holland 150
150
137 Pudder pund Danmark 417
377
Norge
40
138 Puter til senger stykk Holstein 6
6
139 Ravnduk og seilduk ruller Norge 12
12
140 Rifler stykk Danmark 54
54
141 Risengryn pund Norge 220
220
142 Rug tønner Danmark 4619
4529
Holstein
50
Norge
40
143 Rug, magasin tønner Danmark 300
300
144 Sagogryn pund Danmark 34
10
Norge
24
145 Sajet alen Norge 30
30
146 Salt, fransk tønner Norge 10
10
147 Sars alen Norge 36
36
148 Sars de Nimes alen Norge 14
14
149 Sei tønner Norge 3
3
150 Seilduk ruller Danmark 22
14
Norge
8
151 Sild, saltet tønner Norge 96 1/2
96 1/2
152 Silke, tvunnet pund Norge 2
2
153 Sirs stykk Norge 5
5
154 Sirup pund Danmark 19252
9832
Norge
9420
155 Skinn, får og lam, beredt deger Danmark 7 1/2
7 1/2
156 Skinn, gråverk, til kåper med garnering stykk Danmark 2
2
157 Sko par Norge 36
36
158 Smør pund Danmark 36380
111 - 10 - 4
Norge
2 - 3 - 8
159 Soya flasker Danmark 12
12
160 Spiker, 3 til 4 tommer stykk Norge 20000
20000
161 Spiker, 5, 6, 8 og 9 tommer pund Norge 560
1 - 15 - 0
162 Spinnerokker stykk Danmark 19
19
163 Stivelse pund Danmark 986
786
Norge
200
164 Strømper, islandske dusin Danmark 2
2
165 Strømper, jyske par Norge 25
25
166 Strømper, vevde par Norge 12
12
167 Strømper av bomull par Norge 6
6
168 Strømper av silke til menn dusin Norge 5
5
169 Strømper av silke til menn par Danmark 2
2
170 Strømper av tråd dusin Danmark 3
3
171 Strømper av ull dusin Danmark 6 1/2
3
Norge
3 1/2
172 Strømper av ull par Danmark 2
2
173 Strømper til damer dusin Norge 1
1
174 Strømper til menn dusin par Norge 1/2
1/2
175 Sukker, kandissukker og toppsukker pund Danmark 26562
20752
Norge
5810
176 Sukker, melis pund Danmark 201
201
177 Sukker, raffinade pund Danmark 147
147
178 Svin, levende stykk Danmark 144
144
179 Svovel pund Danmark 10
10
180 Sætter stykk Danmark 1
1
181 Såpe, grønnsåpe tønner Danmark 10 3/4
3 3/8
Norge
7 3/8
182 Taft alen Norge 44
44
183 Taft, brosjert alen Norge 24
24
184 Taft, silke alen Norge 20
20
185 Takstein, uglasserte stykk Holland 14000
14000
186 Talg pund Danmark 1252
0 - 19 1/2 - 0
Norge
2 - 18 - 12
187 Tauverk pund Norge 26656
83 - 6 - 0
188 Te pund Danmark 6984
5650
Norge
1334
189 Tjære tønner Danmark 2
2
190 Tobakk, snuff pund Danmark 375
300
Norge
75
191 Tobakksblader pund Norge 1950
1950
192 Torsk, salt tønner Norge 17 1/4
17 1/4
193 Tran tønner Norge 2 1/2
2 1/2
194 Trille alen Norge 64
64
195 Trykte saker pakker Danmark 5
5
196 Tråd pund Norge 2
2
197 Tønner, sildetønner, tomme lester Norge 20
20
198 Tørklær, lerret dusin Norge 20
20
199 Tørklær, silke dusin Norge 4
4
200 Tørrfisk pund Norge 5448
17 - 0 - 8
201 Ull pund Danmark 16
0 - 1 - 0
202 Vaiere, settevaiere liten pakke Norge 1
1
203 Vanter, bomull dusin Norge 4
4
204 Vanter, bomull, til herre dusin par Norge 1
1
205 Varer, magasinvarer Danmark 251 10
251 10
206 Verken stykk Danmark 2
2
207 Vester stykk Danmark 1
1
208 Voksstabler pund Danmark 60
0 - 3 - 12
209 Ål, saltet fjerdinger Danmark 1
1

Verdi i daler og skilling.

* Transkribert sum er tallene notert i kilden.

** Kalkulert sum er en beregning gjort i nåtiden hvor blanke felt er tolket som null.