Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Branntakst

Eiendom: Christiania, Østre gnr. 76

Forrige · 1301 av 1378 · Neste

År: 1797
Eier: Ole Leuthens Enke
Gateadresse: Toldbod og Skippergaden
Verdi: 1000
Valuta: Riksdaler courant (1625 – 1813)
Originalkilder: Digitalarkivet
Originalkommentar: Ejersken Madame Leuthen som ved Forretningen var tilstede havde Intet at Erindre.
Notat:

Bygninger

LN Type Verdi Beskrivelse Merkelapper Attributter
1 Forbygning 500 1. Forbygningen af laft i Vinkel 2de Etager med Teglsteens Tag hvelvet Kjelder 7 Værelser hvoraf 2de betrukne og 2de panelede 1 Kjøkken med Skorsteen Bryggerhus ,en indmuret Kobber-Kjedel og Skorsteen 1 liden Krambod 7 Kakkelovne 17 Fag Vinduer til Gaderne og eet til Gaarden taxeret for 500rd Betrukken (værelser) 1 Bryggerhus
Kjeller (hvelvet) 18 Fag vinduer
Laftet 7 Kakkelovn (enkel)
Panel (innvendig) 1 Kjøkken
Tak (teglstein) 1 Kobberkjeler
1 Krambod
2 Skorstener
7 Værelser
2 Bygning 250 2. En Bygning i samme Strekning hen efter Skippergaden 2de Etager med Teglsteens Tag 7 Værelser hvoraf de 3de under og 4 ovenover derudi 7 Kakkelovne den ene 2 Etager 10 Fag Vinduer til Gaden 250rd Tak (teglstein) 2 Etasjer
10 Fag vinduer
1 Kakkelovn (dobbel)
6 Kakkelovn (enkel)
7 Værelser
3 Bygning 100 3. En Bygning af Grundmuur til Toldbodgaden 1 Etage med Teglsteens Tag bestaaende af 2de Værelser 2de Kakkelovne og Laft over 100rd Grundmur (hele bygningen) 1 Etasjer
Loft 2 Kakkelovn (enkel)
Tak (teglstein) 2 Værelser
4 Bagbygning 70 4. En Bagbygning af Lafte 2 Etager med Teglsteens Tag indrettet til en Pakbod 70rd Laftet 2 Etasjer
Tak (teglstein) 1 Pakkbod
5 Bagbygning 50 5. En Ditto af samme Beskaffenhed dog ringere 50rd Laftet 2 Etasjer
Tak (teglstein) 1 Pakkbod
6 Veedskjul 30 6. Tvende Veedskule med Teglsteens Tag 30rd Tak (teglstein) 2 Vedskjul