Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Bygninger med attributten Boder

Nr. By Bydel 1797
1 2 3 4
1 Christiania Fjerdingen
2 Christiania Grændsen
3 Christiania Kirkestrædet
4 Christiania Laderne
5 Christiania Løkkene
6 Christiania Nordre 11.9% 1.5% 1.5%
7 Christiania Pebervigen
8 Christiania Sagene
9 Christiania Saugbanken
10 Christiania Sjøbod
11 Christiania Søndre 6.1%
12 Christiania Vaterland
13 Christiania Vestre 2.9% 2.9%
14 Christiania Vognmandsgaden
15 Christiania Østre 9.3% 2.7% 1.3%