Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Bygninger med attributten Bryggerhus

Nr. By Bydel 1797
1
1 Christiania Fjerdingen 1.8%
2 Christiania Grændsen
3 Christiania Kirkestrædet
4 Christiania Laderne
5 Christiania Løkkene
6 Christiania Nordre 16.4%
7 Christiania Pebervigen
8 Christiania Sagene
9 Christiania Saugbanken
10 Christiania Sjøbod
11 Christiania Søndre 27.3%
12 Christiania Vaterland
13 Christiania Vestre 10.1%
14 Christiania Vognmandsgaden
15 Christiania Østre 16.0%