Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Bygninger med attributten Fag vinduer

Nr. By Bydel 1797
1 2 3 4 5 6 7 7 1/2 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25 26 27 30 31 33 40 44 46 48 56 63
1 Christiania Fjerdingen 10.9% 5.5% 10.9% 3.6% 5.5% 1.8%
2 Christiania Grændsen
3 Christiania Kirkestrædet
4 Christiania Laderne
5 Christiania Løkkene
6 Christiania Nordre 4.5% 6.0% 4.5% 1.5% 6.0% 9.0% 6.0% 1.5% 4.5% 3.0% 3.0% 1.5% 3.0% 1.5% 3.0% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5%
7 Christiania Pebervigen
8 Christiania Sagene
9 Christiania Saugbanken
10 Christiania Sjøbod
11 Christiania Søndre 6.1% 3.0% 6.1% 12.1% 6.1% 3.0% 3.0% 6.1% 3.0% 3.0% 3.0% 3.0% 3.0% 3.0% 3.0% 3.0%
12 Christiania Vaterland
13 Christiania Vestre 1.4% 11.6% 4.3% 5.8% 10.1% 2.9% 2.9% 1.4% 1.4% 1.4% 5.8% 1.4% 2.9% 1.4% 1.4% 1.4% 1.4%
14 Christiania Vognmandsgaden
15 Christiania Østre 2.7% 4.0% 8.0% 4.0% 4.0% 1.3% 8.0% 4.0% 2.7% 2.7% 2.7% 1.3% 1.3% 2.7% 2.7% 2.7% 1.3% 1.3% 1.3% 1.3% 1.3% 1.3% 1.3%