Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Bygninger med attributten Kakkelovn (dobbel)

Nr. By Bydel 1797
1 2 3 4 5 6 8 12
1 Christiania Fjerdingen 1.8% 1.8%
2 Christiania Grændsen
3 Christiania Kirkestrædet
4 Christiania Laderne
5 Christiania Løkkene
6 Christiania Nordre 6.0% 6.0% 1.5% 3.0% 1.5%
7 Christiania Pebervigen
8 Christiania Sagene
9 Christiania Saugbanken
10 Christiania Sjøbod
11 Christiania Søndre 6.1% 6.1% 6.1% 3.0% 6.1% 3.0%
12 Christiania Vaterland
13 Christiania Vestre 8.7% 4.3% 1.4% 1.4% 1.4%
14 Christiania Vognmandsgaden
15 Christiania Østre 4.0% 6.7% 1.3% 2.7% 1.3%