Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Bygninger med attributten Kakkelovn (enkel)

Nr. By Bydel 1797
1 2 3 4 5 6 7 9 10
1 Christiania Fjerdingen 21.8% 3.6% 1.8%
2 Christiania Grændsen
3 Christiania Kirkestrædet
4 Christiania Laderne
5 Christiania Løkkene
6 Christiania Nordre 11.9% 9.0% 3.0% 3.0% 3.0% 1.5% 1.5%
7 Christiania Pebervigen
8 Christiania Sagene
9 Christiania Saugbanken
10 Christiania Sjøbod
11 Christiania Søndre 18.2% 24.2% 6.1%
12 Christiania Vaterland
13 Christiania Vestre 15.9% 7.2% 7.2% 2.9%
14 Christiania Vognmandsgaden
15 Christiania Østre 8.0% 13.3% 1.3% 1.3% 1.3% 5.3% 1.3% 2.7%