Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Bygninger med attributten Vognremisse

Nr. By Bydel 1797
1 2 3
1 Christiania Fjerdingen
2 Christiania Grændsen
3 Christiania Kirkestrædet
4 Christiania Laderne
5 Christiania Løkkene
6 Christiania Nordre 6.0%
7 Christiania Pebervigen
8 Christiania Sagene
9 Christiania Saugbanken
10 Christiania Sjøbod
11 Christiania Søndre 15.2% 3.0% 3.0%
12 Christiania Vaterland
13 Christiania Vestre 13.0%
14 Christiania Vognmandsgaden
15 Christiania Østre 5.3% 1.3%