Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Bygninger med merkelappen Grundmur (hele bygningen)

Slå sammen celler: Ja · Nei

Eiendom Branntakst Bygning
Nr. By Bydel Gnr. Nr. År Eier Gateadresse Nr. Type LN AE Verdi
1 Christiania Nordre 322, 323 1 1797 Stadscapitain Adam Preutz Steen Kongens Gade og Kirkestrædet 1 Bygning 1 14 2000
2 Christiania Nordre 364 2 1797 Gullik Trulsen Nordre og Prindsens Gade 2 Bygning 1 13 550
3 Christiania Nordre 376 3 1797 Skoemager Amund Thomæsen Øvre Slots Gade 3 Hovedbygning 1 9 300
4 Christiania Søndre 154 4 1797 Kjøbmand Erasmus Dybvad Kongens Gade 4 Hovedbygning 1 20 6050
5 Christiania Søndre 156 5 1797 Contreadmiralinde Krogh Kongens Gade 5 Hovedbygning 1 15 1700
6 Christiania Søndre 180 6 1797 Jess Anker Toldbod og Dronningens Gade 6 Hovedbygning 1 16 10000
7 Bagbygning 2 15 2000
7 Christiania Søndre 197 7 1797 General-Auditeur Flor Raadhusgaden 8 Hovedbygning 1 11 900
8 Christiania Vestre 245 8 1797 Opfostringshuset Kongens gade, Revierstrædet og Slotsgaden 9 Hovedygning 1 12 2000
10 Vinkelbygning 2 13 800
11 Vinkelbygning 3 15 400
9 Christiania Vestre 256 9 1797 Maler Daniel Schæffer Raadstuegaden 12 Hovedbygning 1 13 700
13 Sidebygning 2 9 150
10 Christiania Østre 17, 18, 19, 20, 21 10 1797 Raadmand Jens Moestue 14 Hovedbygning 1 14 4500
11 Christiania Østre 29, 30 11 1797 Kjøbmand Jørgen Tandberg Kongens Gade 15 Hovedbygning 1 17 2800
12 Christiania Østre 39 12 1797 Den Latinske Skole Dronningens og Toldbod Gaden 16 Bygning 1 14 3500
17 Bygning 2 16 1500
13 Christiania Østre 60 13 1797 Joachim Brun Hasse Dronningens gade 18 Forbygning 1 2 2150
14 Christiania Østre 62 14 1797 Kjøbmand Johan Phillip Rasch Dronningens og Prindsens Gade 19 Hovedbygning 1 12 2600
15 Christiania Østre 76 15 1797 Ole Leuthens Enke Toldbod og Skippergaden 20 Bygning 3 6 100
16 Christiania Østre 142 16 1797 Den Kongelige Toldbod Toldbod Gaden 21 Toldbod 1 12 8000