Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Bygninger med merkelappen Laftet

Slå sammen celler: Ja · Nei

Eiendom Branntakst Bygning
Nr. By Bydel Gnr. Nr. År Eier Gateadresse Nr. Type LN AE Verdi
1 Christiania Fjerdingen 51 1 1766 Erich Gidsted Fierdingen 1 Hoved/side/bakbygning 1 5 2100
2 Christiania Fjerdingen 55 2 1797 Christen Rosenberg Fjerdingen 2 Hovedbygning 1 13 350
3 Bakbygning 2 14 200
3 Christiania Fjerdingen 70 3 1797 Jahn Jensens enke Fierdingen og Mangelsgaden 4 Hjørnehus 1 11 150
5 Bod 3 3 20
4 Christiania Fjerdingen 75, 76 4 1797 Andreas Aschim Fjerdingen 6 Stuebygning 1 10 150
5 Christiania Fjerdingen 77 5 1797 Hans Biørnerud Fjerdingen 7 Stuebygning 1 8 100
6 Christiania Fjerdingen 83 6 1797 Søren Tronsen Fjerdingen 8 Bygninger 1 8 120
7 Christiania Fjerdingen 88 7 1797 Andreas Amundsen Dahl Fjerdingen 9 Stuebygning 1 9 110
8 Christiania Fjerdingen 91 8 1797 Ener Holm Fjerdingen 10 Forbygning 1 9 100
9 Christiania Fjerdingen 94 9 1797 Ingebret Svendsen Haga Fjerdingen 11 Stuebygning 1 8 50
12 Sidebygning 2 8 30
10 Christiania Fjerdingen 95 10 1797 Lars Hansen Storo Fjerdingen 13 Stuebygning 1 7 60
11 Christiania Fjerdingen 98 11 1797 Ole Halvorsen Fjerdingen 14 Stuebygning 1 10 200
12 Christiania Fjerdingen 101 12 1797 Iver Torstensen Fjerdingen 15 Stuebygning 1 9 80
13 Christiania Fjerdingen 102 13 1797 Peder Egeberg Fjerdingen 16 Bakbygning 2 9 100
14 Christiania Fjerdingen 104 14 1797 Tobakspinder Hans Hansen Fjerdingen 17 Stuebygning 1 10 80
15 Christiania Fjerdingen 106 15 1797 Even Brufladt Fjerdingen 18 Stuebygning 1 14 300
19 Sidebygning 2 8 25
16 Christiania Fjerdingen 108 16 1797 Christen Trulsen Fjerdingen 20 Stuebygning 1 10 100
17 Christiania Fjerdingen 109 17 1797 Det almindelig Fattighuus Fjerdingen 21 Hovedbygning 1 9 650
18 Christiania Nordre 349 18 1797 Ingebret Syversen Bul Øvre Slotsgaden 22 Hovedbygning 1 9 400
19 Christiania Nordre 358 19 1797 Sadelmager Johan Friderik Hammersteen Prindsens og Øvre Slotsgade 23 Bygning 2 7 100
24 Skjul 3 7 50
20 Christiania Nordre 374 20 1797 Hattemager Erik Borgstrøm Øvre Slotsgade 25 Fehus 4 3 20
21 Christiania Nordre 384 21 1797 August Anton Lædel Nordre Gade 26 Hovedbygning 1 13 700
22 Christiania Nordre 398 22 1797 Ernst Hiørring Toldbod og Nedre Voldgade 27 Hovedbygning 1 7 600
28 Bakbygning 2 11 100
23 Christiania Nordre 399 23 1797 Niels Andersen Holst Toldbod Gaden 29 Hovedbygning 1 9 400
24 Christiania Nordre 407 24 1797 Amund Larsens Enke Nordre Gade 30 Hovedbygning 1 13 400
25 Christiania Søndre 174 25 1797 Sverdfejer Petersen Kirkegaden 31 Bagbygning 2 9 200
26 Christiania Søndre 197 26 1797 General-Auditeur Flor Raadhusgaden 32 Sidebygning 2 11 300
33 Bagbygning 3 8 250
27 Christiania Søndre 223 27 1797 Knud Christensen Tolstrup Raadhus og Skippergaden 34 Vinkelbygning 2 14 2000
28 Christiania Vestre 266 28 1797 Andreas Eklund Nordre Gate 35 Sidebygning 2 10 200
29 Christiania Vestre 267 29 1797 Jens Andersen Højer Nordre Gade 36 Bakbygning 4 8 250
30 Christiania Vestre 268 30 1797 Jørgen Sabroe Nordre Gade 37 Sidebygning 2 9 80
31 Christiania Vestre 269 31 1797 Skomager Ludvig Petersen Nordre Gade 38 Hovedbygning 1 14 600
39 Sidebygning 2 10 50
32 Christiania Vestre 277 32 1797 Gunder Christensen Nedre Voldgade 40 Hovedbygning 1 11 550
41 Sidebygning 2 7 200
33 Christiania Vestre 281 33 1797 Ole Dahl Nedre Voldgade 42 Hovedbygning 1 8 160
34 Christiania Vestre 289 34 1797 Procurator Volds Lejegaard Nedre Voldgade 43 Hovedbygning 1 9 240
35 Christiania Vestre 293 35 1797 Jørgen Knudsen Raadstue og Øvre Voldgade 44 Hjørnebygningen 2 12 250
45 Bygning 3 8 100
36 Christiania Vestre 310 36 1797 Ole Thorsen Raadstue og Voldgade 46 Hovedbygning 1 12 300
37 Christiania Østre 51 37 1797 Raadmand Holms Stervbo[dødsbo] Dronningens Gade 47 Forbygning 1 14 630
48 Sidebygning 3 7 120
49 Bagbygning 4 6 100
38 Christiania Østre 76 38 1797 Ole Leuthens Enke Toldbod og Skippergaden 50 Forbygning 1 13 500
51 Bagbygning 4 4 70
52 Bagbygning 5 4 50
39 Christiania Østre 80, 81 39 1797 Torsten Lunds Enke Dronningens Gade 53 Sidebygning 2 14 400
40 Christiania Østre 83 40 1797 Adam Larsen Foss Dronningens Gade 54 Hovedbygning 1 9 760
41 Christiania Østre 85 41 1797 Knapmager Henrik Henriksen Dronningens Gade 55 Hovedbygning 1 13 650
42 Christiania Østre 109 42 1797 Graver Brygger Skippergaden 56 Hovedbygning 1 10 1150
43 Christiania Østre 115, 116 43 1797 Hans Thorn Thoresen Dronningens, Skippergaden og Saugbanken 57 Hovedbygning 1 22 2000
44 Christiania Østre 123, 124 44 1797 Kjøbmand Niels Gjørup Skipper og Øvre Vaterlandsgate 58 Hovedbygning 1 11 610
45 Christiania Østre 134 45 1797 Søren Willemsen Lille Strand og Østre Gade 59 Hoved- og hjørnebygning 1 12 400
60 Bivaaning 2 10 250
61 Bagbygning 4 7 100
46 Christiania Østre 142 46 1797 Den Kongelige Toldbod Toldbod Gaden 62 Veiebod 2 5 250