Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Bygninger med merkelappen Loft

Slå sammen celler: Ja · Nei

Eiendom Branntakst Bygning
Nr. By Bydel Gnr. Nr. År Eier Gateadresse Nr. Type LN AE Verdi
1 Christiania Fjerdingen 70 1 1797 Jahn Jensens enke Fierdingen og Mangelsgaden 1 Bod 3 3 20
2 Christiania Fjerdingen 98 2 1797 Ole Halvorsen Fjerdingen 2 Sidebygning 2 6 30
3 Christiania Nordre 322, 323 3 1797 Stadscapitain Adam Preutz Steen Kongens Gade og Kirkestrædet 3 Sidebygning 6 7 100
4 Christiania Nordre 327 4 1797 Mogens Steensgaard Slotsgaden 4 Vedhammer 3 4 50
5 Christiania Nordre 333 5 1797 Rittmester Børresen Torvet og Kirkestrædet 5 Bagbygning 2 7 250
6 Christiania Nordre 358 6 1797 Sadelmager Johan Friderik Hammersteen Prindsens og Øvre Slotsgade 6 Bygning 2 7 100
7 Christiania Nordre 374 7 1797 Hattemager Erik Borgstrøm Øvre Slotsgade 7 Sidebygning 3 7 130
8 Christiania Nordre 398 8 1797 Ernst Hiørring Toldbod og Nedre Voldgade 8 Bakbygning 2 11 100
9 Christiania Nordre 419 9 1797 Vor Frelsers Kirke Stadens Torv 9 Begravelses Kielderen 1 2 3000
10 Christiania Søndre 174 10 1797 Sverdfejer Petersen Kirkegaden 10 Sidebygning 3 10 200
11 Christiania Søndre 180 11 1797 Jess Anker Toldbod og Dronningens Gade 11 Hovedbygning 1 16 10000
12 Christiania Søndre 197 12 1797 General-Auditeur Flor Raadhusgaden 12 Bagbygning 3 8 250
13 Christiania Søndre 207 13 1797 Justisraad og Byfoged Hagerup Dronningens, Skipper og Raadhusgaden 13 Hjørnebygning 2 14 1300
14 Christiania Vestre 251 14 1797 Christianus Bull Øvre Slotsgaden 14 Hovedbygning 1 14 1170
15 Bakbygning 2 14 600
16 Vedhammer 4 3 30
15 Christiania Vestre 256 15 1797 Maler Daniel Schæffer Raadstuegaden 17 Fløybygning 4 13 300
16 Christiania Vestre 267 16 1797 Jens Andersen Højer Nordre Gade 18 Bygning 2 7 80
19 Bygning 3 6 70
17 Christiania Vestre 268 17 1797 Jørgen Sabroe Nordre Gade 20 Sidebygning 2 9 80
18 Christiania Vestre 277 18 1797 Gunder Christensen Nedre Voldgade 21 Bakbygning 3 7 50
19 Christiania Vestre 281 19 1797 Ole Dahl Nedre Voldgade 22 Skjul 2 4 40
20 Christiania Vestre 293 20 1797 Jørgen Knudsen Raadstue og Øvre Voldgade 23 Bygning 5 6 50
21 Christiania Vestre 299 21 1797 Michael Lorentzen Øvre Voldgaden 24 Hovedbygning 1 17 300
22 Christiania Vestre 309 22 1797 Procurator Vold Øvre Voldgaden 25 Sidebygning 2 8 150
23 Christiania Vestre 310 23 1797 Ole Thorsen Raadstue og Voldgade 26 Sidebygning 2 8 150
24 Christiania Østre 15 24 1797 Jacob Hejdemark Kirkegaden 27 Hovedbygning 1 16 4000
28 Sidebygning 2 21 1200
25 Christiania Østre 29, 30 25 1797 Kjøbmand Jørgen Tandberg Kongens Gade 29 Hovedbygning 1 17 2800
26 Christiania Østre 39 26 1797 Den Latinske Skole Dronningens og Toldbod Gaden 30 Bygning 1 14 3500
27 Christiania Østre 62 27 1797 Kjøbmand Johan Phillip Rasch Dronningens og Prindsens Gade 31 Sidebygning 2 6 900
28 Christiania Østre 70 28 1797 Bager Jacob Bølling Dronningens Gade 32 Bygning 1 22 1900
29 Christiania Østre 76 29 1797 Ole Leuthens Enke Toldbod og Skippergaden 33 Bygning 3 6 100
30 Christiania Østre 80, 81 30 1797 Torsten Lunds Enke Dronningens Gade 34 Sidebygning 2 14 400
31 Christiania Østre 109 31 1797 Graver Brygger Skippergaden 35 Sidebygning 2 5 60
36 Bagbygning 3 5 150
32 Christiania Østre 113 32 1797 Hans Dehli Dronningens og Østre Gade 37 Vinkelbygning 2 8 350
33 Christiania Østre 142 33 1797 Den Kongelige Toldbod Toldbod Gaden 38 Toldbod 1 12 8000