Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Bygninger med merkelappen Panel (innvendig)

Slå sammen celler: Ja · Nei

Eiendom Branntakst Bygning
Nr. By Bydel Gnr. Nr. År Eier Gateadresse Nr. Type LN AE Verdi
1 Christiania Fjerdingen 55 1 1797 Christen Rosenberg Fjerdingen 1 Bakbygning 2 14 200
2 Christiania Fjerdingen 106 2 1797 Even Brufladt Fjerdingen 2 Stuebygning 1 14 300
3 Christiania Nordre 343, 350 3 1797 Ole Engebretsen Nedre Slotsgaden 3 Hovedbygning 1 12 600
4 Christiania Nordre 358 4 1797 Sadelmager Johan Friderik Hammersteen Prindsens og Øvre Slotsgade 4 Hovedbygning 1 13 900
5 Christiania Nordre 359 5 1797 Snedker Peter Bellyn Toldbod og Øvre Slotsgade 5 Hovedbygning 1 15 1200
6 Christiania Nordre 375 6 1797 Michael Wyllers Enke Øvre Slotsgade 6 Hovedbygning 1 12 590
7 Christiania Nordre 395 7 1797 Skrædder Nicolai Bech Nedre Vold Gade 7 Hovedbygning 1 12 300
8 Christiania Nordre 396 8 1797 Frue Widing Nedre Vold Gade 8 Hovedbygning 1 12 400
9 Sidebygning 2 7 200
9 Christiania Nordre 408 9 1797 Henrich Nielsen Løchen Krullen og Nordre Gade 10 Hoved- og hjørnebygning 1 14 3200
11 Vinkelbygning 2 17 2300
10 Christiania Søndre 154 10 1797 Kjøbmand Erasmus Dybvad Kongens Gade 12 Hovedbygning 1 20 6050
11 Christiania Søndre 174 11 1797 Sverdfejer Petersen Kirkegaden 13 Hovedbygning 1 18 500
12 Christiania Søndre 180 12 1797 Jess Anker Toldbod og Dronningens Gade 14 Hovedbygning 1 16 10000
13 Christiania Vestre 269 13 1797 Skomager Ludvig Petersen Nordre Gade 15 Hovedbygning 1 14 600
14 Christiania Vestre 277 14 1797 Gunder Christensen Nedre Voldgade 16 Hovedbygning 1 11 550
15 Christiania Vestre 293 15 1797 Jørgen Knudsen Raadstue og Øvre Voldgade 17 Hovedbygning 1 10 500
16 Christiania Vestre 299 16 1797 Michael Lorentzen Øvre Voldgaden 18 Hovedbygning 1 17 300
17 Christiania Vestre 304 17 1797 Madame Hansen Øvre Voldgaden 19 Hovedbygningen 1 13 900
18 Christiania Østre 15 18 1797 Jacob Hejdemark Kirkegaden 20 Hovedbygning 1 16 4000
19 Christiania Østre 29, 30 19 1797 Kjøbmand Jørgen Tandberg Kongens Gade 21 Hovedbygning 1 17 2800
20 Christiania Østre 39 20 1797 Den Latinske Skole Dronningens og Toldbod Gaden 22 Bygning 1 14 3500
21 Christiania Østre 51 21 1797 Raadmand Holms Stervbo[dødsbo] Dronningens Gade 23 Forbygning 1 14 630
22 Christiania Østre 70 22 1797 Bager Jacob Bølling Dronningens Gade 24 Bygning 1 22 1900
23 Christiania Østre 76 23 1797 Ole Leuthens Enke Toldbod og Skippergaden 25 Forbygning 1 13 500
24 Christiania Østre 115, 116 24 1797 Hans Thorn Thoresen Dronningens, Skippergaden og Saugbanken 26 Hovedbygning 1 22 2000
25 Christiania Østre 123, 124 25 1797 Kjøbmand Niels Gjørup Skipper og Øvre Vaterlandsgate 27 Hovedbygning 1 11 610
26 Christiania Østre 142 26 1797 Den Kongelige Toldbod Toldbod Gaden 28 Toldbod 1 12 8000