Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Bygninger med attributten Bryggerhus

Slå sammen celler: Ja · Nei

Eiendom Branntakst Bygning
Nr. By Bydel Gnr. Nr. År Eier Gateadresse Nr. Type LN AE Verdi Bryggerhus
1 Christiania Fjerdingen 106 1 1797 Even Brufladt Fjerdingen 1 Stuebygning 1 14 300 1
2 Christiania Nordre 322, 323 2 1797 Stadscapitain Adam Preutz Steen Kongens Gade og Kirkestrædet 2 Sidebygning 3 10 800 1
3 Bygning 5 10 200 1
3 Christiania Nordre 327 3 1797 Mogens Steensgaard Slotsgaden 4 Vinkelbygning 2 10 240 1
4 Christiania Nordre 343, 350 4 1797 Ole Engebretsen Nedre Slotsgaden 5 Sidebygning 2 12 300 1
5 Christiania Nordre 359 5 1797 Snedker Peter Bellyn Toldbod og Øvre Slotsgade 6 Hovedbygning 1 15 1200 1
6 Christiania Nordre 364 6 1797 Gullik Trulsen Nordre og Prindsens Gade 7 Bygning 1 13 550 1
7 Christiania Nordre 384 7 1797 August Anton Lædel Nordre Gade 8 Hovedbygning 1 13 700 1
8 Christiania Nordre 398 8 1797 Ernst Hiørring Toldbod og Nedre Voldgade 9 Bakbygning 2 11 100 1
9 Christiania Nordre 403 9 1797 Kiøbmand Jens Edsleff Grændse Gaden 10 Bygning 2 7 800 1
10 Christiania Nordre 407 10 1797 Amund Larsens Enke Nordre Gade 11 Vinkelbygning 3 14 300 1
11 Christiania Nordre 408 11 1797 Henrich Nielsen Løchen Krullen og Nordre Gade 12 Vinkelbygning 2 17 2300 1
12 Christiania Søndre 154 12 1797 Kjøbmand Erasmus Dybvad Kongens Gade 13 Hovedbygning 1 20 6050 1
13 Christiania Søndre 156 13 1797 Contreadmiralinde Krogh Kongens Gade 14 Sidebygning 2 10 400 1
14 Christiania Søndre 170 14 1797 Kjøbmand Paul Thrane Kirke og Toldbodgaden 15 Sidebygning 2 11 200 1
15 Christiania Søndre 174 15 1797 Sverdfejer Petersen Kirkegaden 16 Sidebygning 3 10 200 1
16 Christiania Søndre 180 16 1797 Jess Anker Toldbod og Dronningens Gade 17 Bagbygning 2 15 2000 1
17 Christiania Søndre 197 17 1797 General-Auditeur Flor Raadhusgaden 18 Sidebygning 2 11 300 1
18 Christiania Søndre 200 18 1797 Jomfru Rene Dronningens Gade 19 Hovedbygning 1 12 730 1
19 Christiania Søndre 207 19 1797 Justisraad og Byfoged Hagerup Dronningens, Skipper og Raadhusgaden 20 Hjørnebygning 2 14 1300 1
20 Christiania Søndre 223 20 1797 Knud Christensen Tolstrup Raadhus og Skippergaden 21 Hovedbygning 1 18 4500 1
21 Christiania Vestre 238 21 1797 Johan Anton Erdtner Raadhus og Kongens gade 22 Bakbygning 2 13 400 1
22 Christiania Vestre 245 22 1797 Opfostringshuset Kongens gade, Revierstrædet og Slotsgaden 23 Vinkelbygning 2 13 800 1
23 Christiania Vestre 251 23 1797 Christianus Bull Øvre Slotsgaden 24 Bakbygning 2 14 600 1
24 Christiania Vestre 256 24 1797 Maler Daniel Schæffer Raadstuegaden 25 Sidebygning 2 9 150 1
25 Christiania Vestre 267 25 1797 Jens Andersen Højer Nordre Gade 26 Hovedbygning 1 12 800 1
26 Christiania Vestre 293 26 1797 Jørgen Knudsen Raadstue og Øvre Voldgade 27 Hjørnebygningen 2 12 250 1
27 Christiania Vestre 304 27 1797 Madame Hansen Øvre Voldgaden 28 Bakbygning 2 12 640 1
28 Christiania Østre 15 28 1797 Jacob Hejdemark Kirkegaden 29 Sidebygning 2 21 1200 1
29 Christiania Østre 17, 18, 19, 20, 21 29 1797 Raadmand Jens Moestue 30 Vinkelbygning 2 18 2000 1
30 Christiania Østre 22, 23, 24, 25 30 1797 Kjøbmand Peter Arntsen Paa Hjørnet af Kongens Gade og Kirkestrædet 31 Vinkelbygning 2 21 1700 1
31 Christiania Østre 29, 30 31 1797 Kjøbmand Jørgen Tandberg Kongens Gade 32 Sidebygning 2 14 1200 1
32 Christiania Østre 39 32 1797 Den Latinske Skole Dronningens og Toldbod Gaden 33 Bygning 2 16 1500 1
33 Christiania Østre 51 33 1797 Raadmand Holms Stervbo[dødsbo] Dronningens Gade 34 Forbygning 1 14 630 1
34 Christiania Østre 76 34 1797 Ole Leuthens Enke Toldbod og Skippergaden 35 Forbygning 1 13 500 1
35 Christiania Østre 80, 81 35 1797 Torsten Lunds Enke Dronningens Gade 36 Bagbygning 3 15 350 1
36 Christiania Østre 113 36 1797 Hans Dehli Dronningens og Østre Gade 37 Hovedbygning 1 14 1650 1
37 Christiania Østre 115, 116 37 1797 Hans Thorn Thoresen Dronningens, Skippergaden og Saugbanken 38 Sidebygning 5 12 150 1
38 Christiania Østre 123, 124 38 1797 Kjøbmand Niels Gjørup Skipper og Øvre Vaterlandsgate 39 Sidebygning 2 14 540 1
39 Christiania Østre 135 39 1797 Bogholder Hejerdahl Lille Strandgade 40 Vinkelbygning 2 17 580 1