Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Bygninger med attributten Etasjer

Slå sammen celler: Ja · Nei

Eiendom Branntakst Bygning
Nr. By Bydel Gnr. Nr. År Eier Gateadresse Nr. Type LN AE Verdi Etasjer
1 Christiania Fjerdingen 55 1 1797 Christen Rosenberg Fjerdingen 1 Hovedbygning 1 13 350 1
2 Christiania Fjerdingen 70 2 1797 Jahn Jensens enke Fierdingen og Mangelsgaden 2 Hjørnehus 1 11 150 1
3 Bakbygning 2 8 40 1
3 Christiania Fjerdingen 75, 76 3 1797 Andreas Aschim Fjerdingen 4 Stuebygning 1 10 150 1
4 Christiania Fjerdingen 77 4 1797 Hans Biørnerud Fjerdingen 5 Stuebygning 1 8 100 1
5 Christiania Fjerdingen 88 5 1797 Andreas Amundsen Dahl Fjerdingen 6 Stuebygning 1 9 110 1
6 Christiania Fjerdingen 91 6 1797 Ener Holm Fjerdingen 7 Forbygning 1 9 100 1
7 Christiania Fjerdingen 94 7 1797 Ingebret Svendsen Haga Fjerdingen 8 Stuebygning 1 8 50 1
9 Sidebygning 2 8 30 1
8 Christiania Fjerdingen 95 8 1797 Lars Hansen Storo Fjerdingen 10 Stuebygning 1 7 60 1
9 Christiania Fjerdingen 98 9 1797 Ole Halvorsen Fjerdingen 11 Stuebygning 1 10 200 1
12 Sidebygning 2 6 30 1
10 Christiania Fjerdingen 101 10 1797 Iver Torstensen Fjerdingen 13 Stuebygning 1 9 80 1
11 Christiania Fjerdingen 102 11 1797 Peder Egeberg Fjerdingen 14 Bakbygning 2 9 100 1
12 Christiania Fjerdingen 104 12 1797 Tobakspinder Hans Hansen Fjerdingen 15 Stuebygning 1 10 80 1
13 Christiania Fjerdingen 106 13 1797 Even Brufladt Fjerdingen 16 Stuebygning 1 14 300 1
17 Sidebygning 2 8 25 1
14 Christiania Fjerdingen 108 14 1797 Christen Trulsen Fjerdingen 18 Stuebygning 1 10 100 1
15 Christiania Fjerdingen 109 15 1797 Det almindelig Fattighuus Fjerdingen 19 Hovedbygning 1 9 650 2
16 Christiania Nordre 311 16 1797 Justisraad og Zahlcasserer Berg Kogens og Toldbodgaden 20 Hjørnebygning 1 5 300 2
21 Bygning 2 6 200 2
22 Bygning 3 11 300 2
17 Christiania Nordre 322, 323 17 1797 Stadscapitain Adam Preutz Steen Kongens Gade og Kirkestrædet 23 Bygning 1 14 2000 1
24 Bygning 2 7 350 1
25 Bagbygning 4 7 350 1 1/2
26 Bygning 5 10 200 2
27 Sidebygning 6 7 100 1 1/2
18 Christiania Nordre 325 18 1797 Hattemager Jens Valter Slotsgaden 28 Hovedbygning 1 9 500 1
29 Verksted 2 8 150 1 1/2
19 Christiania Nordre 327 19 1797 Mogens Steensgaard Slotsgaden 30 Hovedbygning 1 11 650 1
31 Vinkelbygning 2 10 240 2
20 Christiania Nordre 333 20 1797 Rittmester Børresen Torvet og Kirkestrædet 32 Hovedbygning 1 8 1250 1
33 Bagbygning 2 7 250 2
21 Christiania Nordre 343, 350 21 1797 Ole Engebretsen Nedre Slotsgaden 34 Hovedbygning 1 12 600 2
35 Sidebygning 2 12 300 2
36 Sidebygning 3 7 100 1 1/2
37 Bagbygning 4 7 200 2
22 Christiania Nordre 349 22 1797 Ingebret Syversen Bul Øvre Slotsgaden 38 Hovedbygning 1 9 400 2
39 Bagbygning 2 8 100 1
40 Sidebygning 3 9 100 1 1/2
23 Christiania Nordre 358 23 1797 Sadelmager Johan Friderik Hammersteen Prindsens og Øvre Slotsgade 41 Hovedbygning 1 13 900 1
42 Bygning 2 7 100 1 1/2
43 Skjul 3 7 50 1 1/2
24 Christiania Nordre 359 24 1797 Snedker Peter Bellyn Toldbod og Øvre Slotsgade 44 Hovedbygning 1 15 1200 1
45 Sidebygning 2 9 440 2
46 Fehus/Vedskjul 3 6 60 1
25 Christiania Nordre 364 25 1797 Gullik Trulsen Nordre og Prindsens Gade 47 Bygning 1 13 550 1
48 Bygning 2 4 50 1
26 Christiania Nordre 372 26 1797 Hans Jørgen Harboes Prindsens Gade 49 Hovedbygning 1 9 250 2
50 Bygning 2 9 250 2
27 Christiania Nordre 374 27 1797 Hattemager Erik Borgstrøm Øvre Slotsgade 51 Hovedbygning 1 9 450 1
52 Sidebygning 2 9 150 1
53 Sidebygning 3 7 130 2
28 Christiania Nordre 375 28 1797 Michael Wyllers Enke Øvre Slotsgade 54 Hovedbygning 1 12 590 1
29 Christiania Nordre 376 29 1797 Skoemager Amund Thomæsen Øvre Slots Gade 55 Hovedbygning 1 9 300 1
30 Christiania Nordre 384 30 1797 August Anton Lædel Nordre Gade 56 Hovedbygning 1 13 700 2
57 Bygning 2 8 200 1
31 Christiania Nordre 395 31 1797 Skrædder Nicolai Bech Nedre Vold Gade 58 Hovedbygning 1 12 300 1
59 Sidebygning 2 8 200 2
60 Bagbygning 3 5 100 2
32 Christiania Nordre 396 32 1797 Frue Widing Nedre Vold Gade 61 Hovedbygning 1 12 400 1
62 Sidebygning 2 7 200 1
63 Bygning 3 7 100 1 1/2
33 Christiania Nordre 398 33 1797 Ernst Hiørring Toldbod og Nedre Voldgade 64 Hovedbygning 1 7 600 2
65 Bakbygning 2 11 100 2
34 Christiania Nordre 399 34 1797 Niels Andersen Holst Toldbod Gaden 66 Hovedbygning 1 9 400 2
35 Christiania Nordre 403 35 1797 Kiøbmand Jens Edsleff Grændse Gaden 67 Bygning 2 7 800 2 1/2
36 Christiania Nordre 407 36 1797 Amund Larsens Enke Nordre Gade 68 Hovedbygning 1 13 400 1
69 Bygning 2 7 300 2
70 Vinkelbygning 3 14 300 2
37 Christiania Nordre 408 37 1797 Henrich Nielsen Løchen Krullen og Nordre Gade 71 Hoved- og hjørnebygning 1 14 3200 2
72 Vinkelbygning 2 17 2300 2
38 Christiania Søndre 154 38 1797 Kjøbmand Erasmus Dybvad Kongens Gade 73 Hovedbygning 1 20 6050 2
74 Bygning 3 8 400 1
39 Christiania Søndre 156 39 1797 Contreadmiralinde Krogh Kongens Gade 75 Hovedbygning 1 15 1700 2
76 Sidebygning 2 10 400 2
77 Sidebygning 4 8 300 2
40 Christiania Søndre 170 40 1797 Kjøbmand Paul Thrane Kirke og Toldbodgaden 78 Hovedbygning 1 12 1500 2
41 Christiania Søndre 174 41 1797 Sverdfejer Petersen Kirkegaden 79 Hovedbygning 1 18 500 2
80 Bagbygning 2 9 200 2
81 Sidebygning 3 10 200 2
82 Sidebygning 4 6 100 1 1/2
42 Christiania Søndre 180 42 1797 Jess Anker Toldbod og Dronningens Gade 83 Hovedbygning 1 16 10000 2
84 Bagbygning 2 15 2000 2
85 Bygning 4 10 400 1 1/2
43 Christiania Søndre 197 43 1797 General-Auditeur Flor Raadhusgaden 86 Hovedbygning 1 11 900 2
87 Sidebygning 2 11 300 2
88 Bagbygning 3 8 250 2
44 Christiania Søndre 200 44 1797 Jomfru Rene Dronningens Gade 89 Hovedbygning 1 12 730 2
90 Sidebygning 2 7 120 1
45 Christiania Søndre 207 45 1797 Justisraad og Byfoged Hagerup Dronningens, Skipper og Raadhusgaden 91 Hoved- og hjørnebygning 1 15 3000 2
92 Hjørnebygning 2 14 1300 1
46 Christiania Søndre 223 46 1797 Knud Christensen Tolstrup Raadhus og Skippergaden 93 Hovedbygning 1 18 4500 2
94 Vinkelbygning 2 14 2000 2
47 Christiania Søndre 228 47 1797 Gjestgiver Friderik Thoms Toldbodgaden 95 Bygning 1 15 2200 2
96 Bakbygning 2 6 300 2
48 Christiania Vestre 237 48 1797 Lars Hallers enke Kongens gade 97 Våningshus 1 10 400 2
49 Christiania Vestre 238 49 1797 Johan Anton Erdtner Raadhus og Kongens gade 98 Hovedbygning 1 12 1800 3
99 Bakbygning 2 13 400 2
50 Christiania Vestre 245 50 1797 Opfostringshuset Kongens gade, Revierstrædet og Slotsgaden 100 Hovedygning 1 12 2000 2
101 Vinkelbygning 2 13 800 2
51 Christiania Vestre 246 51 1797 Kammerherre Ankers Leiegaard Slotsgaden 102 Hovedbygning 1 6 100 1
52 Christiania Vestre 251 52 1797 Christianus Bull Øvre Slotsgaden 103 Hovedbygning 1 14 1170 1
104 Bakbygning 2 14 600 2
105 Sidebygning 3 7 200 1 1/2
53 Christiania Vestre 253 53 1797 Carl Johan Lindman Øvre Slotsgaden 106 Bygning 1 6 1000 1
54 Christiania Vestre 256 54 1797 Maler Daniel Schæffer Raadstuegaden 107 Hovedbygning 1 13 700 1
108 Sidebygning 2 9 150 1
55 Christiania Vestre 266 55 1797 Andreas Eklund Nordre Gate 109 Hovedbygning 1 8 400 1
110 Sidebygning 2 10 200 2
111 Bagbygning 3 10 500 2
56 Christiania Vestre 267 56 1797 Jens Andersen Højer Nordre Gade 112 Hovedbygning 1 12 800 2
113 Bygning 2 7 80 1 1/2
114 Bakbygning 4 8 250 2
57 Christiania Vestre 268 57 1797 Jørgen Sabroe Nordre Gade 115 Hovedbygning 1 7 500 1
116 Sidebygning 2 9 80 1
58 Christiania Vestre 269 58 1797 Skomager Ludvig Petersen Nordre Gade 117 Hovedbygning 1 14 600 2
59 Christiania Vestre 277 59 1797 Gunder Christensen Nedre Voldgade 118 Hovedbygning 1 11 550 2
119 Sidebygning 2 7 200 1 1/2
120 Bakbygning 3 7 50 1 1/2
60 Christiania Vestre 281 60 1797 Ole Dahl Nedre Voldgade 121 Hovedbygning 1 8 160 1
61 Christiania Vestre 289 61 1797 Procurator Volds Lejegaard Nedre Voldgade 122 Hovedbygning 1 9 240 1
123 Sidebygning 2 7 40 1
62 Christiania Vestre 293 62 1797 Jørgen Knudsen Raadstue og Øvre Voldgade 124 Hovedbygning 1 10 500 1
125 Bygning 3 8 100 2
126 Verksted 4 7 100 1
127 Bygning 5 6 50 1
63 Christiania Vestre 299 63 1797 Michael Lorentzen Øvre Voldgaden 128 Hovedbygning 1 17 300 1
64 Christiania Vestre 304 64 1797 Madame Hansen Øvre Voldgaden 129 Hovedbygningen 1 13 900 1
130 Bakbygning 2 12 640 2
131 Vognskjul 3 6 60 1
65 Christiania Vestre 309 65 1797 Procurator Vold Øvre Voldgaden 132 Hovedbygning 1 8 300 1
133 Sidebygning 2 8 150 1 1/2
66 Christiania Vestre 310 66 1797 Ole Thorsen Raadstue og Voldgade 134 Hovedbygning 1 12 300 1
135 Sidebygning 2 8 150 1
67 Christiania Østre 15 67 1797 Jacob Hejdemark Kirkegaden 136 Hovedbygning 1 16 4000 2
137 Sidebygning 2 21 1200 2
138 Vinkelbygning 3 13 800 2
139 Pakkhus 4 3 0 2
68 Christiania Østre 17, 18, 19, 20, 21 68 1797 Raadmand Jens Moestue 140 Hovedbygning 1 14 4500 2
141 Vinkelbygning 2 18 2000 2
69 Christiania Østre 22, 23, 24, 25 69 1797 Kjøbmand Peter Arntsen Paa Hjørnet af Kongens Gade og Kirkestrædet 142 Hovedbygning 1 20 5300 2
143 Vinkelbygning 2 21 1700 2
70 Christiania Østre 29, 30 70 1797 Kjøbmand Jørgen Tandberg Kongens Gade 144 Hovedbygning 1 17 2800 1
145 Sidebygning 2 14 1200 2
146 Bagbygning 3 13 500 2
147 Sidebygning 4 10 500 2
71 Christiania Østre 31 71 1797 Organist Johan Christian Højer Kirkestrædet 148 Hovedbygning 1 11 900 1
149 Bagbygning 2 5 30 1
72 Christiania Østre 39 72 1797 Den Latinske Skole Dronningens og Toldbod Gaden 150 Bygning 1 14 3500 2
151 Bygning 2 16 1500 2
152 Bygning 3 5 360 1
73 Christiania Østre 51 73 1797 Raadmand Holms Stervbo[dødsbo] Dronningens Gade 153 Forbygning 1 14 630 2
154 Sidebygning 2 7 150 2
155 Sidebygning 3 7 120 2
156 Bagbygning 4 6 100 2
74 Christiania Østre 60 74 1797 Joachim Brun Hasse Dronningens gade 157 Forbygning 1 2 2150 2
75 Christiania Østre 62 75 1797 Kjøbmand Johan Phillip Rasch Dronningens og Prindsens Gade 158 Hovedbygning 1 12 2600 2
159 Sidebygning 2 6 900 2
76 Christiania Østre 70 76 1797 Bager Jacob Bølling Dronningens Gade 160 Bygning 1 22 1900 2
77 Christiania Østre 76 77 1797 Ole Leuthens Enke Toldbod og Skippergaden 161 Bygning 2 6 250 2
162 Bygning 3 6 100 1
163 Bagbygning 4 4 70 2
164 Bagbygning 5 4 50 2
78 Christiania Østre 80, 81 78 1797 Torsten Lunds Enke Dronningens Gade 165 Hovedbygning 1 14 2100 2
166 Sidebygning 2 14 400 2
167 Bagbygning 3 15 350 2
168 Sidebygning 4 9 150 2
79 Christiania Østre 83 79 1797 Adam Larsen Foss Dronningens Gade 169 Hovedbygning 1 9 760 2
170 Sidebygning 2 6 20 1 1/2
80 Christiania Østre 85 80 1797 Knapmager Henrik Henriksen Dronningens Gade 171 Hovedbygning 1 13 650 2
172 Bod/Bygning 2 6 50 1 1/2
81 Christiania Østre 109 81 1797 Graver Brygger Skippergaden 173 Hovedbygning 1 10 1150 2
174 Sidebygning 2 5 60 2
82 Christiania Østre 111 82 1797 Kammerherre Ankers Lejegaard Skippergaden 175 Hovedbygning 1 10 300 1
176 Sidebygning 2 8 200 2
83 Christiania Østre 113 83 1797 Hans Dehli Dronningens og Østre Gade 177 Hovedbygning 1 14 1650 1
178 Vinkelbygning 2 8 350 1 1/2
84 Christiania Østre 115, 116 84 1797 Hans Thorn Thoresen Dronningens, Skippergaden og Saugbanken 179 Hovedbygning 1 22 2000 2
180 Bygning 2 12 700 2
181 Sidebygning 3 11 1200 1 1/2
182 Bygning 4 10 900 1
183 Bygning 6 6 150 1 1/2
85 Christiania Østre 123, 124 85 1797 Kjøbmand Niels Gjørup Skipper og Øvre Vaterlandsgate 184 Hovedbygning 1 11 610 2
185 Sidebygning 2 14 540 2
186 Bygning 3 9 550 2
187 Bygning 4 5 100 1 1/2
86 Christiania Østre 134 86 1797 Søren Willemsen Lille Strand og Østre Gade 188 Hoved- og hjørnebygning 1 12 400 2
189 Bivaaning 2 10 250 1
190 Bagbygning 4 7 100 2
87 Christiania Østre 135 87 1797 Bogholder Hejerdahl Lille Strandgade 191 Hoved- og hjørnebygning 1 12 1400 2
192 Vinkelbygning 2 17 580 2
88 Christiania Østre 140, 141 88 1797 Niels Aasen Lille Strandgade 193 Forbygning 1 9 200 1
194 Bygning 2 10 1210 2
195 Bagbygning 4 10 500 2
196 Sidebygning 5 8 350 2
89 Christiania Østre 142 89 1797 Den Kongelige Toldbod Toldbod Gaden 197 Toldbod 1 12 8000 2