Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Bygninger med attributten Kakkelovn (dobbel)

Slå sammen celler: Ja · Nei

Eiendom Branntakst Bygning
Nr. By Bydel Gnr. Nr. År Eier Gateadresse Nr. Type LN AE Verdi Kakkelovn (dobbel)
1 Christiania Fjerdingen 98 1 1797 Ole Halvorsen Fjerdingen 1 Stuebygning 1 10 200 1
2 Christiania Fjerdingen 102 2 1797 Peder Egeberg Fjerdingen 2 Stuebygning 1 8 300 2
3 Christiania Nordre 322, 323 3 1797 Stadscapitain Adam Preutz Steen Kongens Gade og Kirkestrædet 3 Bygning 1 14 2000 5
4 Christiania Nordre 327 4 1797 Mogens Steensgaard Slotsgaden 4 Hovedbygning 1 11 650 1
5 Christiania Nordre 343, 350 5 1797 Ole Engebretsen Nedre Slotsgaden 5 Hovedbygning 1 12 600 4
6 Bagbygning 4 7 200 2
6 Christiania Nordre 358 6 1797 Sadelmager Johan Friderik Hammersteen Prindsens og Øvre Slotsgade 7 Hovedbygning 1 13 900 2
7 Christiania Nordre 359 7 1797 Snedker Peter Bellyn Toldbod og Øvre Slotsgade 8 Hovedbygning 1 15 1200 6
9 Sidebygning 2 9 440 2
8 Christiania Nordre 364 8 1797 Gullik Trulsen Nordre og Prindsens Gade 10 Bygning 1 13 550 2
9 Christiania Nordre 396 9 1797 Frue Widing Nedre Vold Gade 11 Hovedbygning 1 12 400 1
10 Christiania Nordre 407 10 1797 Amund Larsens Enke Nordre Gade 12 Hovedbygning 1 13 400 1
11 Christiania Nordre 408 11 1797 Henrich Nielsen Løchen Krullen og Nordre Gade 13 Vinkelbygning 2 17 2300 5
12 Christiania Nordre 419 12 1797 Vor Frelsers Kirke Stadens Torv 14 Sakristi 5 2 500 1
13 Christiania Søndre 154 13 1797 Kjøbmand Erasmus Dybvad Kongens Gade 15 Hovedbygning 1 20 6050 3
16 Bygning 3 8 400 1
14 Christiania Søndre 156 14 1797 Contreadmiralinde Krogh Kongens Gade 17 Hovedbygning 1 15 1700 2
15 Christiania Søndre 170 15 1797 Kjøbmand Paul Thrane Kirke og Toldbodgaden 18 Hovedbygning 1 12 1500 4
16 Christiania Søndre 174 16 1797 Sverdfejer Petersen Kirkegaden 19 Hovedbygning 1 18 500 3
17 Christiania Søndre 180 17 1797 Jess Anker Toldbod og Dronningens Gade 20 Hovedbygning 1 16 10000 12
21 Bagbygning 2 15 2000 1
18 Christiania Søndre 197 18 1797 General-Auditeur Flor Raadhusgaden 22 Hovedbygning 1 11 900 2
19 Christiania Søndre 207 19 1797 Justisraad og Byfoged Hagerup Dronningens, Skipper og Raadhusgaden 23 Hoved- og hjørnebygning 1 15 3000 5
20 Christiania Søndre 223 20 1797 Knud Christensen Tolstrup Raadhus og Skippergaden 24 Hovedbygning 1 18 4500 5
21 Christiania Vestre 238 21 1797 Johan Anton Erdtner Raadhus og Kongens gade 25 Hovedbygning 1 12 1800 8
22 Christiania Vestre 251 22 1797 Christianus Bull Øvre Slotsgaden 26 Hovedbygning 1 14 1170 2
23 Christiania Vestre 266 23 1797 Andreas Eklund Nordre Gate 27 Hovedbygning 1 8 400 2
24 Christiania Vestre 267 24 1797 Jens Andersen Højer Nordre Gade 28 Hovedbygning 1 12 800 1
25 Christiania Vestre 269 25 1797 Skomager Ludvig Petersen Nordre Gade 29 Hovedbygning 1 14 600 4
26 Christiania Vestre 277 26 1797 Gunder Christensen Nedre Voldgade 30 Hovedbygning 1 11 550 2
27 Christiania Vestre 281 27 1797 Ole Dahl Nedre Voldgade 31 Hovedbygning 1 8 160 1
28 Christiania Vestre 293 28 1797 Jørgen Knudsen Raadstue og Øvre Voldgade 32 Hovedbygning 1 10 500 1
33 Hjørnebygningen 2 12 250 1
29 Christiania Vestre 304 29 1797 Madame Hansen Øvre Voldgaden 34 Hovedbygningen 1 13 900 3
35 Bakbygning 2 12 640 1
30 Christiania Vestre 310 30 1797 Ole Thorsen Raadstue og Voldgade 36 Hovedbygning 1 12 300 1
31 Christiania Østre 15 31 1797 Jacob Hejdemark Kirkegaden 37 Hovedbygning 1 16 4000 4
38 Sidebygning 2 21 1200 1
32 Christiania Østre 17, 18, 19, 20, 21 32 1797 Raadmand Jens Moestue 39 Hovedbygning 1 14 4500 8
33 Christiania Østre 22, 23, 24, 25 33 1797 Kjøbmand Peter Arntsen Paa Hjørnet af Kongens Gade og Kirkestrædet 40 Hovedbygning 1 20 5300 2
34 Christiania Østre 29, 30 34 1797 Kjøbmand Jørgen Tandberg Kongens Gade 41 Sidebygning 2 14 1200 4
42 Sidebygning 4 10 500 2
35 Christiania Østre 76 35 1797 Ole Leuthens Enke Toldbod og Skippergaden 43 Bygning 2 6 250 1
36 Christiania Østre 113 36 1797 Hans Dehli Dronningens og Østre Gade 44 Hovedbygning 1 14 1650 2
37 Christiania Østre 115, 116 37 1797 Hans Thorn Thoresen Dronningens, Skippergaden og Saugbanken 45 Bygning 2 12 700 2
38 Christiania Østre 123, 124 38 1797 Kjøbmand Niels Gjørup Skipper og Øvre Vaterlandsgate 46 Hovedbygning 1 11 610 3
39 Christiania Østre 134 39 1797 Søren Willemsen Lille Strand og Østre Gade 47 Hoved- og hjørnebygning 1 12 400 1
40 Christiania Østre 142 40 1797 Den Kongelige Toldbod Toldbod Gaden 48 Toldbod 1 12 8000 2