Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Bygninger med attributten Kakkelovn (enkel)

Slå sammen celler: Ja · Nei

Eiendom Branntakst Bygning
Nr. By Bydel Gnr. Nr. År Eier Gateadresse Nr. Type LN AE Verdi Kakkelovn (enkel)
1 Christiania Fjerdingen 75, 76 1 1797 Andreas Aschim Fjerdingen 1 Stuebygning 1 10 150 1
2 Christiania Fjerdingen 77 2 1797 Hans Biørnerud Fjerdingen 2 Stuebygning 1 8 100 1
3 Christiania Fjerdingen 83 3 1797 Søren Tronsen Fjerdingen 3 Bygninger 1 8 120 2
4 Christiania Fjerdingen 88 4 1797 Andreas Amundsen Dahl Fjerdingen 4 Stuebygning 1 9 110 1
5 Christiania Fjerdingen 91 5 1797 Ener Holm Fjerdingen 5 Forbygning 1 9 100 1
6 Christiania Fjerdingen 94 6 1797 Ingebret Svendsen Haga Fjerdingen 6 Stuebygning 1 8 50 1
7 Sidebygning 2 8 30 1
7 Christiania Fjerdingen 95 7 1797 Lars Hansen Storo Fjerdingen 8 Stuebygning 1 7 60 1
8 Christiania Fjerdingen 98 8 1797 Ole Halvorsen Fjerdingen 9 Stuebygning 1 10 200 1
9 Christiania Fjerdingen 101 9 1797 Iver Torstensen Fjerdingen 10 Stuebygning 1 9 80 1
10 Christiania Fjerdingen 102 10 1797 Peder Egeberg Fjerdingen 11 Bakbygning 2 9 100 1
11 Christiania Fjerdingen 104 11 1797 Tobakspinder Hans Hansen Fjerdingen 12 Stuebygning 1 10 80 1
12 Christiania Fjerdingen 106 12 1797 Even Brufladt Fjerdingen 13 Stuebygning 1 14 300 2
14 Sidebygning 2 8 25 1
13 Christiania Fjerdingen 109 13 1797 Det almindelig Fattighuus Fjerdingen 15 Hovedbygning 1 9 650 5
14 Christiania Nordre 311 14 1797 Justisraad og Zahlcasserer Berg Kogens og Toldbodgaden 16 Bygning 2 6 200 2
15 Christiania Nordre 322, 323 15 1797 Stadscapitain Adam Preutz Steen Kongens Gade og Kirkestrædet 17 Bygning 1 14 2000 1
18 Bygning 2 7 350 1
19 Sidebygning 3 10 800 3
20 Bygning 5 10 200 1
16 Christiania Nordre 325 16 1797 Hattemager Jens Valter Slotsgaden 21 Hovedbygning 1 9 500 5
17 Christiania Nordre 327 17 1797 Mogens Steensgaard Slotsgaden 22 Hovedbygning 1 11 650 2
23 Vinkelbygning 2 10 240 2
18 Christiania Nordre 333 18 1797 Rittmester Børresen Torvet og Kirkestrædet 24 Hovedbygning 1 8 1250 9
19 Christiania Nordre 343, 350 19 1797 Ole Engebretsen Nedre Slotsgaden 25 Sidebygning 2 12 300 5
26 Bagbygning 4 7 200 2
20 Christiania Nordre 358 20 1797 Sadelmager Johan Friderik Hammersteen Prindsens og Øvre Slotsgade 27 Hovedbygning 1 13 900 1
21 Christiania Nordre 359 21 1797 Snedker Peter Bellyn Toldbod og Øvre Slotsgade 28 Hovedbygning 1 15 1200 2
29 Sidebygning 2 9 440 1
22 Christiania Nordre 372 22 1797 Hans Jørgen Harboes Prindsens Gade 30 Bygning 2 9 250 3
23 Christiania Nordre 375 23 1797 Michael Wyllers Enke Øvre Slotsgade 31 Hovedbygning 1 12 590 4
24 Christiania Nordre 395 24 1797 Skrædder Nicolai Bech Nedre Vold Gade 32 Sidebygning 2 8 200 4
25 Christiania Nordre 396 25 1797 Frue Widing Nedre Vold Gade 33 Hovedbygning 1 12 400 2
26 Christiania Nordre 398 26 1797 Ernst Hiørring Toldbod og Nedre Voldgade 34 Hovedbygning 1 7 600 7
27 Christiania Nordre 407 27 1797 Amund Larsens Enke Nordre Gade 35 Hovedbygning 1 13 400 1
36 Vinkelbygning 3 14 300 1
28 Christiania Nordre 408 28 1797 Henrich Nielsen Løchen Krullen og Nordre Gade 37 Vinkelbygning 2 17 2300 1
29 Christiania Søndre 154 29 1797 Kjøbmand Erasmus Dybvad Kongens Gade 38 Hovedbygning 1 20 6050 3
30 Christiania Søndre 156 30 1797 Contreadmiralinde Krogh Kongens Gade 39 Hovedbygning 1 15 1700 2
40 Sidebygning 4 8 300 1
31 Christiania Søndre 170 31 1797 Kjøbmand Paul Thrane Kirke og Toldbodgaden 41 Hovedbygning 1 12 1500 2
42 Sidebygning 2 11 200 2
32 Christiania Søndre 174 32 1797 Sverdfejer Petersen Kirkegaden 43 Hovedbygning 1 18 500 1
44 Bagbygning 2 9 200 2
45 Sidebygning 3 10 200 2
33 Christiania Søndre 180 33 1797 Jess Anker Toldbod og Dronningens Gade 46 Hovedbygning 1 16 10000 1
47 Bygning 4 10 400 1
34 Christiania Søndre 197 34 1797 General-Auditeur Flor Raadhusgaden 48 Hovedbygning 1 11 900 1
49 Sidebygning 2 11 300 2
50 Bagbygning 3 8 250 2
35 Christiania Søndre 200 35 1797 Jomfru Rene Dronningens Gade 51 Sidebygning 2 7 120 1
36 Christiania Søndre 207 36 1797 Justisraad og Byfoged Hagerup Dronningens, Skipper og Raadhusgaden 52 Hoved- og hjørnebygning 1 15 3000 3
37 Christiania Søndre 223 37 1797 Knud Christensen Tolstrup Raadhus og Skippergaden 53 Hovedbygning 1 18 4500 2
38 Christiania Vestre 237 38 1797 Lars Hallers enke Kongens gade 54 Våningshus 1 10 400 4
39 Christiania Vestre 238 39 1797 Johan Anton Erdtner Raadhus og Kongens gade 55 Hovedbygning 1 12 1800 3
56 Bakbygning 2 13 400 1
40 Christiania Vestre 245 40 1797 Opfostringshuset Kongens gade, Revierstrædet og Slotsgaden 57 Vinkelbygning 3 15 400 1
41 Christiania Vestre 251 41 1797 Christianus Bull Øvre Slotsgaden 58 Bakbygning 2 14 600 3
42 Christiania Vestre 256 42 1797 Maler Daniel Schæffer Raadstuegaden 59 Sidebygning 2 9 150 1
43 Christiania Vestre 266 43 1797 Andreas Eklund Nordre Gate 60 Bagbygning 3 10 500 2
44 Christiania Vestre 267 44 1797 Jens Andersen Højer Nordre Gade 61 Hovedbygning 1 12 800 3
62 Bakbygning 4 8 250 3
45 Christiania Vestre 268 45 1797 Jørgen Sabroe Nordre Gade 63 Hovedbygning 1 7 500 4
64 Sidebygning 2 9 80 1
46 Christiania Vestre 269 46 1797 Skomager Ludvig Petersen Nordre Gade 65 Hovedbygning 1 14 600 1
47 Christiania Vestre 277 47 1797 Gunder Christensen Nedre Voldgade 66 Sidebygning 2 7 200 1
48 Christiania Vestre 281 48 1797 Ole Dahl Nedre Voldgade 67 Hovedbygning 1 8 160 1
49 Christiania Vestre 293 49 1797 Jørgen Knudsen Raadstue og Øvre Voldgade 68 Hovedbygning 1 10 500 2
69 Hjørnebygningen 2 12 250 1
70 Verksted 4 7 100 2
50 Christiania Vestre 304 50 1797 Madame Hansen Øvre Voldgaden 71 Hovedbygningen 1 13 900 2
72 Bakbygning 2 12 640 3
51 Christiania Vestre 309 51 1797 Procurator Vold Øvre Voldgaden 73 Hovedbygning 1 8 300 2
74 Sidebygning 2 8 150 1
52 Christiania Vestre 310 52 1797 Ole Thorsen Raadstue og Voldgade 75 Hovedbygning 1 12 300 1
76 Sidebygning 2 8 150 1
53 Christiania Østre 22, 23, 24, 25 53 1797 Kjøbmand Peter Arntsen Paa Hjørnet af Kongens Gade og Kirkestrædet 77 Hovedbygning 1 20 5300 2
54 Christiania Østre 29, 30 54 1797 Kjøbmand Jørgen Tandberg Kongens Gade 78 Sidebygning 2 14 1200 2
79 Sidebygning 4 10 500 1
55 Christiania Østre 31 55 1797 Organist Johan Christian Højer Kirkestrædet 80 Hovedbygning 1 11 900 6
81 Bagbygning 2 5 30 1
56 Christiania Østre 39 56 1797 Den Latinske Skole Dronningens og Toldbod Gaden 82 Bygning 1 14 3500 10
83 Bygning 2 16 1500 6
57 Christiania Østre 51 57 1797 Raadmand Holms Stervbo[dødsbo] Dronningens Gade 84 Forbygning 1 14 630 2
85 Sidebygning 3 7 120 2
58 Christiania Østre 62 58 1797 Kjøbmand Johan Phillip Rasch Dronningens og Prindsens Gade 86 Hovedbygning 1 12 2600 10
59 Christiania Østre 76 59 1797 Ole Leuthens Enke Toldbod og Skippergaden 87 Forbygning 1 13 500 7
88 Bygning 2 6 250 6
89 Bygning 3 6 100 2
60 Christiania Østre 80, 81 60 1797 Torsten Lunds Enke Dronningens Gade 90 Hovedbygning 1 14 2100 1
91 Sidebygning 2 14 400 2
61 Christiania Østre 83 61 1797 Adam Larsen Foss Dronningens Gade 92 Hovedbygning 1 9 760 6
62 Christiania Østre 111 62 1797 Kammerherre Ankers Lejegaard Skippergaden 93 Hovedbygning 1 10 300 2
94 Sidebygning 2 8 200 2
63 Christiania Østre 113 63 1797 Hans Dehli Dronningens og Østre Gade 95 Hovedbygning 1 14 1650 5
64 Christiania Østre 115, 116 64 1797 Hans Thorn Thoresen Dronningens, Skippergaden og Saugbanken 96 Sidebygning 3 11 1200 1
65 Christiania Østre 123, 124 65 1797 Kjøbmand Niels Gjørup Skipper og Øvre Vaterlandsgate 97 Hovedbygning 1 11 610 1
98 Sidebygning 2 14 540 2
66 Christiania Østre 134 66 1797 Søren Willemsen Lille Strand og Østre Gade 99 Hoved- og hjørnebygning 1 12 400 1
67 Christiania Østre 135 67 1797 Bogholder Hejerdahl Lille Strandgade 100 Hoved- og hjørnebygning 1 12 1400 4
101 Vinkelbygning 2 17 580 3
68 Christiania Østre 140, 141 68 1797 Niels Aasen Lille Strandgade 102 Forbygning 1 9 200 2