Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Bygninger med attributten Kjøkken

Slå sammen celler: Ja · Nei

Eiendom Branntakst Bygning
Nr. By Bydel Gnr. Nr. År Eier Gateadresse Nr. Type LN AE Verdi Kjøkken
1 Christiania Fjerdingen 70 1 1797 Jahn Jensens enke Fierdingen og Mangelsgaden 1 Hjørnehus 1 11 150 1
2 Bakbygning 2 8 40 1
2 Christiania Fjerdingen 75, 76 2 1797 Andreas Aschim Fjerdingen 3 Stuebygning 1 10 150 1
3 Christiania Fjerdingen 77 3 1797 Hans Biørnerud Fjerdingen 4 Stuebygning 1 8 100 1
4 Christiania Fjerdingen 83 4 1797 Søren Tronsen Fjerdingen 5 Bygninger 1 8 120 1
5 Christiania Fjerdingen 88 5 1797 Andreas Amundsen Dahl Fjerdingen 6 Stuebygning 1 9 110 1
6 Christiania Fjerdingen 91 6 1797 Ener Holm Fjerdingen 7 Forbygning 1 9 100 1
7 Christiania Fjerdingen 94 7 1797 Ingebret Svendsen Haga Fjerdingen 8 Stuebygning 1 8 50 1
8 Christiania Fjerdingen 95 8 1797 Lars Hansen Storo Fjerdingen 9 Stuebygning 1 7 60 1
9 Christiania Fjerdingen 98 9 1797 Ole Halvorsen Fjerdingen 10 Stuebygning 1 10 200 1
10 Christiania Fjerdingen 101 10 1797 Iver Torstensen Fjerdingen 11 Stuebygning 1 9 80 1
11 Christiania Fjerdingen 102 11 1797 Peder Egeberg Fjerdingen 12 Stuebygning 1 8 300 1
12 Christiania Fjerdingen 104 12 1797 Tobakspinder Hans Hansen Fjerdingen 13 Stuebygning 1 10 80 1
13 Christiania Fjerdingen 106 13 1797 Even Brufladt Fjerdingen 14 Stuebygning 1 14 300 1
15 Sidebygning 2 8 25 1
14 Christiania Fjerdingen 108 14 1797 Christen Trulsen Fjerdingen 16 Stuebygning 1 10 100 1
15 Christiania Fjerdingen 109 15 1797 Det almindelig Fattighuus Fjerdingen 17 Hovedbygning 1 9 650 4
16 Christiania Nordre 322, 323 16 1797 Stadscapitain Adam Preutz Steen Kongens Gade og Kirkestrædet 18 Bygning 1 14 2000 1
17 Christiania Nordre 325 17 1797 Hattemager Jens Valter Slotsgaden 19 Hovedbygning 1 9 500 1
18 Christiania Nordre 327 18 1797 Mogens Steensgaard Slotsgaden 20 Hovedbygning 1 11 650 1
21 Vinkelbygning 2 10 240 1
19 Christiania Nordre 333 19 1797 Rittmester Børresen Torvet og Kirkestrædet 22 Hovedbygning 1 8 1250 3
20 Christiania Nordre 343, 350 20 1797 Ole Engebretsen Nedre Slotsgaden 23 Hovedbygning 1 12 600 1
24 Sidebygning 2 12 300 2
21 Christiania Nordre 349 21 1797 Ingebret Syversen Bul Øvre Slotsgaden 25 Hovedbygning 1 9 400 1
22 Christiania Nordre 358 22 1797 Sadelmager Johan Friderik Hammersteen Prindsens og Øvre Slotsgade 26 Hovedbygning 1 13 900 1
23 Christiania Nordre 359 23 1797 Snedker Peter Bellyn Toldbod og Øvre Slotsgade 27 Hovedbygning 1 15 1200 3
28 Sidebygning 2 9 440 1
24 Christiania Nordre 364 24 1797 Gullik Trulsen Nordre og Prindsens Gade 29 Bygning 1 13 550 1
25 Christiania Nordre 372 25 1797 Hans Jørgen Harboes Prindsens Gade 30 Hovedbygning 1 9 250 1
31 Bygning 2 9 250 1
26 Christiania Nordre 374 26 1797 Hattemager Erik Borgstrøm Øvre Slotsgade 32 Hovedbygning 1 9 450 1
27 Christiania Nordre 375 27 1797 Michael Wyllers Enke Øvre Slotsgade 33 Hovedbygning 1 12 590 1
28 Christiania Nordre 376 28 1797 Skoemager Amund Thomæsen Øvre Slots Gade 34 Hovedbygning 1 9 300 1
29 Christiania Nordre 384 29 1797 August Anton Lædel Nordre Gade 35 Hovedbygning 1 13 700 3
30 Christiania Nordre 395 30 1797 Skrædder Nicolai Bech Nedre Vold Gade 36 Hovedbygning 1 12 300 1
37 Sidebygning 2 8 200 1
31 Christiania Nordre 396 31 1797 Frue Widing Nedre Vold Gade 38 Hovedbygning 1 12 400 1
32 Christiania Nordre 403 32 1797 Kiøbmand Jens Edsleff Grændse Gaden 39 Hovedbygning 1 13 2000 1
33 Christiania Nordre 407 33 1797 Amund Larsens Enke Nordre Gade 40 Hovedbygning 1 13 400 1
34 Christiania Nordre 408 34 1797 Henrich Nielsen Løchen Krullen og Nordre Gade 41 Hoved- og hjørnebygning 1 14 3200 2
35 Christiania Søndre 154 35 1797 Kjøbmand Erasmus Dybvad Kongens Gade 42 Hovedbygning 1 20 6050 1
36 Christiania Søndre 156 36 1797 Contreadmiralinde Krogh Kongens Gade 43 Hovedbygning 1 15 1700 1
37 Christiania Søndre 170 37 1797 Kjøbmand Paul Thrane Kirke og Toldbodgaden 44 Hovedbygning 1 12 1500 1
38 Christiania Søndre 174 38 1797 Sverdfejer Petersen Kirkegaden 45 Hovedbygning 1 18 500 1
46 Bagbygning 2 9 200 1
39 Christiania Søndre 180 39 1797 Jess Anker Toldbod og Dronningens Gade 47 Bagbygning 2 15 2000 2
40 Christiania Søndre 197 40 1797 General-Auditeur Flor Raadhusgaden 48 Sidebygning 2 11 300 1
41 Christiania Søndre 200 41 1797 Jomfru Rene Dronningens Gade 49 Hovedbygning 1 12 730 1
42 Christiania Søndre 207 42 1797 Justisraad og Byfoged Hagerup Dronningens, Skipper og Raadhusgaden 50 Hoved- og hjørnebygning 1 15 3000 1
43 Christiania Søndre 223 43 1797 Knud Christensen Tolstrup Raadhus og Skippergaden 51 Hovedbygning 1 18 4500 1
52 Vinkelbygning 2 14 2000 1
44 Christiania Søndre 228 44 1797 Gjestgiver Friderik Thoms Toldbodgaden 53 Bygning 1 15 2200 1
45 Christiania Vestre 237 45 1797 Lars Hallers enke Kongens gade 54 Våningshus 1 10 400 1
46 Christiania Vestre 238 46 1797 Johan Anton Erdtner Raadhus og Kongens gade 55 Hovedbygning 1 12 1800 3
47 Christiania Vestre 245 47 1797 Opfostringshuset Kongens gade, Revierstrædet og Slotsgaden 56 Hovedygning 1 12 2000 1
57 Vinkelbygning 3 15 400 1
48 Christiania Vestre 251 48 1797 Christianus Bull Øvre Slotsgaden 58 Bakbygning 2 14 600 1
49 Christiania Vestre 256 49 1797 Maler Daniel Schæffer Raadstuegaden 59 Hovedbygning 1 13 700 1
50 Christiania Vestre 266 50 1797 Andreas Eklund Nordre Gate 60 Sidebygning 2 10 200 1
61 Bagbygning 3 10 500 2
51 Christiania Vestre 267 51 1797 Jens Andersen Højer Nordre Gade 62 Hovedbygning 1 12 800 2
63 Bakbygning 4 8 250 1
52 Christiania Vestre 268 52 1797 Jørgen Sabroe Nordre Gade 64 Sidebygning 2 9 80 1
53 Christiania Vestre 269 53 1797 Skomager Ludvig Petersen Nordre Gade 65 Hovedbygning 1 14 600 1
66 Sidebygning 2 10 50 1
54 Christiania Vestre 277 54 1797 Gunder Christensen Nedre Voldgade 67 Hovedbygning 1 11 550 1
55 Christiania Vestre 289 55 1797 Procurator Volds Lejegaard Nedre Voldgade 68 Hovedbygning 1 9 240 1
69 Sidebygning 2 7 40 1
56 Christiania Vestre 293 56 1797 Jørgen Knudsen Raadstue og Øvre Voldgade 70 Hjørnebygningen 2 12 250 1
71 Bygning 3 8 100 1
57 Christiania Vestre 299 57 1797 Michael Lorentzen Øvre Voldgaden 72 Hovedbygning 1 17 300 1
58 Christiania Vestre 304 58 1797 Madame Hansen Øvre Voldgaden 73 Hovedbygningen 1 13 900 1
74 Bakbygning 2 12 640 1
59 Christiania Vestre 309 59 1797 Procurator Vold Øvre Voldgaden 75 Hovedbygning 1 8 300 1
76 Sidebygning 2 8 150 1
60 Christiania Vestre 310 60 1797 Ole Thorsen Raadstue og Voldgade 77 Hovedbygning 1 12 300 1
61 Christiania Østre 15 61 1797 Jacob Hejdemark Kirkegaden 78 Sidebygning 2 21 1200 1
62 Christiania Østre 17, 18, 19, 20, 21 62 1797 Raadmand Jens Moestue 79 Hovedbygning 1 14 4500 1
63 Christiania Østre 22, 23, 24, 25 63 1797 Kjøbmand Peter Arntsen Paa Hjørnet af Kongens Gade og Kirkestrædet 80 Hovedbygning 1 20 5300 1
64 Christiania Østre 29, 30 64 1797 Kjøbmand Jørgen Tandberg Kongens Gade 81 Hovedbygning 1 17 2800 1
65 Christiania Østre 31 65 1797 Organist Johan Christian Højer Kirkestrædet 82 Hovedbygning 1 11 900 1
66 Christiania Østre 39 66 1797 Den Latinske Skole Dronningens og Toldbod Gaden 83 Bygning 1 14 3500 1
84 Bygning 2 16 1500 1
67 Christiania Østre 51 67 1797 Raadmand Holms Stervbo[dødsbo] Dronningens Gade 85 Sidebygning 2 7 150 2
68 Christiania Østre 62 68 1797 Kjøbmand Johan Phillip Rasch Dronningens og Prindsens Gade 86 Hovedbygning 1 12 2600 1
69 Christiania Østre 70 69 1797 Bager Jacob Bølling Dronningens Gade 87 Bygning 1 22 1900 1
70 Christiania Østre 76 70 1797 Ole Leuthens Enke Toldbod og Skippergaden 88 Forbygning 1 13 500 1
71 Christiania Østre 80, 81 71 1797 Torsten Lunds Enke Dronningens Gade 89 Sidebygning 2 14 400 1
72 Christiania Østre 83 72 1797 Adam Larsen Foss Dronningens Gade 90 Hovedbygning 1 9 760 1
73 Christiania Østre 85 73 1797 Knapmager Henrik Henriksen Dronningens Gade 91 Hovedbygning 1 13 650 1
74 Christiania Østre 109 74 1797 Graver Brygger Skippergaden 92 Hovedbygning 1 10 1150 3
75 Christiania Østre 111 75 1797 Kammerherre Ankers Lejegaard Skippergaden 93 Hovedbygning 1 10 300 1
94 Sidebygning 2 8 200 1
76 Christiania Østre 113 76 1797 Hans Dehli Dronningens og Østre Gade 95 Hovedbygning 1 14 1650 2
77 Christiania Østre 115, 116 77 1797 Hans Thorn Thoresen Dronningens, Skippergaden og Saugbanken 96 Hovedbygning 1 22 2000 1
97 Sidebygning 3 11 1200 1
78 Christiania Østre 123, 124 78 1797 Kjøbmand Niels Gjørup Skipper og Øvre Vaterlandsgate 98 Sidebygning 2 14 540 1
79 Christiania Østre 134 79 1797 Søren Willemsen Lille Strand og Østre Gade 99 Hoved- og hjørnebygning 1 12 400 1
100 Bivaaning 2 10 250 1
80 Christiania Østre 135 80 1797 Bogholder Hejerdahl Lille Strandgade 101 Hoved- og hjørnebygning 1 12 1400 1
81 Christiania Østre 140, 141 81 1797 Niels Aasen Lille Strandgade 102 Forbygning 1 9 200 1
103 Bagbygning 4 10 500 1