Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Bygninger med attributten Kobberkjeler

Slå sammen celler: Ja · Nei

Eiendom Branntakst Bygning
Nr. By Bydel Gnr. Nr. År Eier Gateadresse Nr. Type LN AE Verdi Kobberkjeler
1 Christiania Nordre 322, 323 1 1797 Stadscapitain Adam Preutz Steen Kongens Gade og Kirkestrædet 1 Bygning 5 10 200 1
2 Christiania Nordre 325 2 1797 Hattemager Jens Valter Slotsgaden 2 Verksted 2 8 150 1
3 Christiania Nordre 349 3 1797 Ingebret Syversen Bul Øvre Slotsgaden 3 Bagbygning 2 8 100 2
4 Christiania Søndre 170 4 1797 Kjøbmand Paul Thrane Kirke og Toldbodgaden 4 Sidebygning 2 11 200 1
5 Christiania Vestre 253 5 1797 Carl Johan Lindman Øvre Slotsgaden 5 Produksjonsutstyr 2 1 1500 2
6 Christiania Østre 70 6 1797 Bager Jacob Bølling Dronningens Gade 6 Bygning 1 22 1900 2
7 Christiania Østre 76 7 1797 Ole Leuthens Enke Toldbod og Skippergaden 7 Forbygning 1 13 500 1