Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Bygninger med attributten Skorstener

Slå sammen celler: Ja · Nei

Eiendom Branntakst Bygning
Nr. By Bydel Gnr. Nr. År Eier Gateadresse Nr. Type LN AE Verdi Skorstener
1 Christiania Fjerdingen 55 1 1797 Christen Rosenberg Fjerdingen 1 Hovedbygning 1 13 350 1
2 Christiania Fjerdingen 70 2 1797 Jahn Jensens enke Fierdingen og Mangelsgaden 2 Hjørnehus 1 11 150 1
3 Bakbygning 2 8 40 1
3 Christiania Fjerdingen 75, 76 3 1797 Andreas Aschim Fjerdingen 4 Stuebygning 1 10 150 1
4 Christiania Fjerdingen 77 4 1797 Hans Biørnerud Fjerdingen 5 Stuebygning 1 8 100 1
5 Christiania Fjerdingen 83 5 1797 Søren Tronsen Fjerdingen 6 Bygninger 1 8 120 1
6 Christiania Fjerdingen 88 6 1797 Andreas Amundsen Dahl Fjerdingen 7 Stuebygning 1 9 110 1
7 Christiania Fjerdingen 91 7 1797 Ener Holm Fjerdingen 8 Forbygning 1 9 100 1
8 Christiania Fjerdingen 94 8 1797 Ingebret Svendsen Haga Fjerdingen 9 Stuebygning 1 8 50 1
9 Christiania Fjerdingen 95 9 1797 Lars Hansen Storo Fjerdingen 10 Stuebygning 1 7 60 1
10 Christiania Fjerdingen 98 10 1797 Ole Halvorsen Fjerdingen 11 Stuebygning 1 10 200 1
11 Christiania Fjerdingen 101 11 1797 Iver Torstensen Fjerdingen 12 Stuebygning 1 9 80 1
12 Christiania Fjerdingen 102 12 1797 Peder Egeberg Fjerdingen 13 Stuebygning 1 8 300 1
14 Bakbygning 2 9 100 1
13 Christiania Fjerdingen 104 13 1797 Tobakspinder Hans Hansen Fjerdingen 15 Stuebygning 1 10 80 1
14 Christiania Fjerdingen 106 14 1797 Even Brufladt Fjerdingen 16 Stuebygning 1 14 300 2
17 Sidebygning 2 8 25 1
15 Christiania Fjerdingen 108 15 1797 Christen Trulsen Fjerdingen 18 Stuebygning 1 10 100 1
16 Christiania Fjerdingen 109 16 1797 Det almindelig Fattighuus Fjerdingen 19 Hovedbygning 1 9 650 4
17 Christiania Nordre 325 17 1797 Hattemager Jens Valter Slotsgaden 20 Hovedbygning 1 9 500 1
21 Verksted 2 8 150 1
18 Christiania Nordre 327 18 1797 Mogens Steensgaard Slotsgaden 22 Hovedbygning 1 11 650 1
23 Vinkelbygning 2 10 240 1
19 Christiania Nordre 333 19 1797 Rittmester Børresen Torvet og Kirkestrædet 24 Hovedbygning 1 8 1250 1
20 Christiania Nordre 343, 350 20 1797 Ole Engebretsen Nedre Slotsgaden 25 Hovedbygning 1 12 600 1
26 Sidebygning 2 12 300 2
21 Christiania Nordre 349 21 1797 Ingebret Syversen Bul Øvre Slotsgaden 27 Bagbygning 2 8 100 1
22 Christiania Nordre 358 22 1797 Sadelmager Johan Friderik Hammersteen Prindsens og Øvre Slotsgade 28 Hovedbygning 1 13 900 1
23 Christiania Nordre 359 23 1797 Snedker Peter Bellyn Toldbod og Øvre Slotsgade 29 Hovedbygning 1 15 1200 4
30 Sidebygning 2 9 440 1
24 Christiania Nordre 364 24 1797 Gullik Trulsen Nordre og Prindsens Gade 31 Bygning 1 13 550 1
25 Christiania Nordre 372 25 1797 Hans Jørgen Harboes Prindsens Gade 32 Hovedbygning 1 9 250 1
33 Bygning 2 9 250 1
26 Christiania Nordre 374 26 1797 Hattemager Erik Borgstrøm Øvre Slotsgade 34 Hovedbygning 1 9 450 1
35 Sidebygning 2 9 150 1
27 Christiania Nordre 375 27 1797 Michael Wyllers Enke Øvre Slotsgade 36 Hovedbygning 1 12 590 1
28 Christiania Nordre 376 28 1797 Skoemager Amund Thomæsen Øvre Slots Gade 37 Hovedbygning 1 9 300 2
29 Christiania Nordre 384 29 1797 August Anton Lædel Nordre Gade 38 Hovedbygning 1 13 700 2
30 Christiania Nordre 395 30 1797 Skrædder Nicolai Bech Nedre Vold Gade 39 Hovedbygning 1 12 300 1
40 Sidebygning 2 8 200 1
31 Christiania Nordre 396 31 1797 Frue Widing Nedre Vold Gade 41 Hovedbygning 1 12 400 1
32 Christiania Nordre 398 32 1797 Ernst Hiørring Toldbod og Nedre Voldgade 42 Bakbygning 2 11 100 1
33 Christiania Nordre 399 33 1797 Niels Andersen Holst Toldbod Gaden 43 Hovedbygning 1 9 400 1
34 Christiania Nordre 403 34 1797 Kiøbmand Jens Edsleff Grændse Gaden 44 Hovedbygning 1 13 2000 1
45 Bygning 2 7 800 1
35 Christiania Nordre 407 35 1797 Amund Larsens Enke Nordre Gade 46 Hovedbygning 1 13 400 1
47 Vinkelbygning 3 14 300 1
36 Christiania Nordre 408 36 1797 Henrich Nielsen Løchen Krullen og Nordre Gade 48 Hoved- og hjørnebygning 1 14 3200 2
49 Vinkelbygning 2 17 2300 1
37 Christiania Søndre 154 37 1797 Kjøbmand Erasmus Dybvad Kongens Gade 50 Hovedbygning 1 20 6050 1
38 Christiania Søndre 156 38 1797 Contreadmiralinde Krogh Kongens Gade 51 Hovedbygning 1 15 1700 1
52 Sidebygning 2 10 400 1
39 Christiania Søndre 170 39 1797 Kjøbmand Paul Thrane Kirke og Toldbodgaden 53 Hovedbygning 1 12 1500 1
54 Sidebygning 2 11 200 1
40 Christiania Søndre 174 40 1797 Sverdfejer Petersen Kirkegaden 55 Hovedbygning 1 18 500 1
56 Bagbygning 2 9 200 1
57 Sidebygning 3 10 200 1
41 Christiania Søndre 180 41 1797 Jess Anker Toldbod og Dronningens Gade 58 Hovedbygning 1 16 10000 1
59 Bagbygning 2 15 2000 1
42 Christiania Søndre 197 42 1797 General-Auditeur Flor Raadhusgaden 60 Sidebygning 2 11 300 1
43 Christiania Søndre 200 43 1797 Jomfru Rene Dronningens Gade 61 Hovedbygning 1 12 730 2
44 Christiania Søndre 207 44 1797 Justisraad og Byfoged Hagerup Dronningens, Skipper og Raadhusgaden 62 Hoved- og hjørnebygning 1 15 3000 1
63 Hjørnebygning 2 14 1300 1
45 Christiania Søndre 223 45 1797 Knud Christensen Tolstrup Raadhus og Skippergaden 64 Hovedbygning 1 18 4500 2
46 Christiania Søndre 228 46 1797 Gjestgiver Friderik Thoms Toldbodgaden 65 Bygning 1 15 2200 1
47 Christiania Vestre 237 47 1797 Lars Hallers enke Kongens gade 66 Våningshus 1 10 400 1
48 Christiania Vestre 238 48 1797 Johan Anton Erdtner Raadhus og Kongens gade 67 Hovedbygning 1 12 1800 1
68 Bakbygning 2 13 400 1
49 Christiania Vestre 245 49 1797 Opfostringshuset Kongens gade, Revierstrædet og Slotsgaden 69 Hovedygning 1 12 2000 1
70 Vinkelbygning 2 13 800 1
71 Vinkelbygning 3 15 400 1
50 Christiania Vestre 251 50 1797 Christianus Bull Øvre Slotsgaden 72 Bakbygning 2 14 600 1
51 Christiania Vestre 256 51 1797 Maler Daniel Schæffer Raadstuegaden 73 Hovedbygning 1 13 700 1
74 Sidebygning 2 9 150 1
52 Christiania Vestre 266 52 1797 Andreas Eklund Nordre Gate 75 Sidebygning 2 10 200 1
76 Bagbygning 3 10 500 2
53 Christiania Vestre 267 53 1797 Jens Andersen Højer Nordre Gade 77 Hovedbygning 1 12 800 3
78 Bakbygning 4 8 250 1
54 Christiania Vestre 268 54 1797 Jørgen Sabroe Nordre Gade 79 Sidebygning 2 9 80 1
55 Christiania Vestre 269 55 1797 Skomager Ludvig Petersen Nordre Gade 80 Hovedbygning 1 14 600 1
81 Sidebygning 2 10 50 1
56 Christiania Vestre 281 56 1797 Ole Dahl Nedre Voldgade 82 Hovedbygning 1 8 160 1
57 Christiania Vestre 289 57 1797 Procurator Volds Lejegaard Nedre Voldgade 83 Hovedbygning 1 9 240 1
84 Sidebygning 2 7 40 1
58 Christiania Vestre 293 58 1797 Jørgen Knudsen Raadstue og Øvre Voldgade 85 Hovedbygning 1 10 500 1
86 Hjørnebygningen 2 12 250 2
59 Christiania Vestre 299 59 1797 Michael Lorentzen Øvre Voldgaden 87 Hovedbygning 1 17 300 1
60 Christiania Vestre 304 60 1797 Madame Hansen Øvre Voldgaden 88 Hovedbygningen 1 13 900 1
89 Bakbygning 2 12 640 1
61 Christiania Vestre 309 61 1797 Procurator Vold Øvre Voldgaden 90 Hovedbygning 1 8 300 1
62 Christiania Vestre 310 62 1797 Ole Thorsen Raadstue og Voldgade 91 Hovedbygning 1 12 300 1
63 Christiania Østre 15 63 1797 Jacob Hejdemark Kirkegaden 92 Sidebygning 2 21 1200 2
64 Christiania Østre 17, 18, 19, 20, 21 64 1797 Raadmand Jens Moestue 93 Hovedbygning 1 14 4500 1
65 Christiania Østre 22, 23, 24, 25 65 1797 Kjøbmand Peter Arntsen Paa Hjørnet af Kongens Gade og Kirkestrædet 94 Hovedbygning 1 20 5300 1
95 Vinkelbygning 2 21 1700 1
66 Christiania Østre 29, 30 66 1797 Kjøbmand Jørgen Tandberg Kongens Gade 96 Hovedbygning 1 17 2800 1
97 Sidebygning 2 14 1200 1
67 Christiania Østre 31 67 1797 Organist Johan Christian Højer Kirkestrædet 98 Hovedbygning 1 11 900 2
68 Christiania Østre 51 68 1797 Raadmand Holms Stervbo[dødsbo] Dronningens Gade 99 Sidebygning 2 7 150 2
69 Christiania Østre 70 69 1797 Bager Jacob Bølling Dronningens Gade 100 Bygning 1 22 1900 1
70 Christiania Østre 76 70 1797 Ole Leuthens Enke Toldbod og Skippergaden 101 Forbygning 1 13 500 2
71 Christiania Østre 80, 81 71 1797 Torsten Lunds Enke Dronningens Gade 102 Sidebygning 2 14 400 1
103 Bagbygning 3 15 350 1
72 Christiania Østre 83 72 1797 Adam Larsen Foss Dronningens Gade 104 Hovedbygning 1 9 760 1
73 Christiania Østre 85 73 1797 Knapmager Henrik Henriksen Dronningens Gade 105 Hovedbygning 1 13 650 1
74 Christiania Østre 109 74 1797 Graver Brygger Skippergaden 106 Hovedbygning 1 10 1150 3
75 Christiania Østre 111 75 1797 Kammerherre Ankers Lejegaard Skippergaden 107 Hovedbygning 1 10 300 1
108 Sidebygning 2 8 200 1
76 Christiania Østre 113 76 1797 Hans Dehli Dronningens og Østre Gade 109 Hovedbygning 1 14 1650 3
77 Christiania Østre 115, 116 77 1797 Hans Thorn Thoresen Dronningens, Skippergaden og Saugbanken 110 Sidebygning 3 11 1200 1
111 Sidebygning 5 12 150 1
78 Christiania Østre 123, 124 78 1797 Kjøbmand Niels Gjørup Skipper og Øvre Vaterlandsgate 112 Sidebygning 2 14 540 2
79 Christiania Østre 134 79 1797 Søren Willemsen Lille Strand og Østre Gade 113 Hoved- og hjørnebygning 1 12 400 1
114 Bivaaning 2 10 250 1
80 Christiania Østre 135 80 1797 Bogholder Hejerdahl Lille Strandgade 115 Hoved- og hjørnebygning 1 12 1400 1
116 Vinkelbygning 2 17 580 1