Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Bygninger med attributten Værelser

Slå sammen celler: Ja · Nei

Eiendom Branntakst Bygning
Nr. By Bydel Gnr. Nr. År Eier Gateadresse Nr. Type LN AE Verdi Værelser
1 Christiania Fjerdingen 55 1 1797 Christen Rosenberg Fjerdingen 1 Bakbygning 2 14 200 5
2 Christiania Fjerdingen 70 2 1797 Jahn Jensens enke Fierdingen og Mangelsgaden 2 Hjørnehus 1 11 150 3
3 Christiania Fjerdingen 75, 76 3 1797 Andreas Aschim Fjerdingen 3 Stuebygning 1 10 150 1
4 Christiania Fjerdingen 102 4 1797 Peder Egeberg Fjerdingen 4 Stuebygning 1 8 300 2
5 Christiania Fjerdingen 106 5 1797 Even Brufladt Fjerdingen 5 Stuebygning 1 14 300 3
6 Christiania Fjerdingen 109 6 1797 Det almindelig Fattighuus Fjerdingen 6 Hovedbygning 1 9 650 5
7 Christiania Nordre 311 7 1797 Justisraad og Zahlcasserer Berg Kogens og Toldbodgaden 7 Bygning 2 6 200 3
8 Christiania Nordre 322, 323 8 1797 Stadscapitain Adam Preutz Steen Kongens Gade og Kirkestrædet 8 Bygning 1 14 2000 9
9 Bygning 2 7 350 2
10 Sidebygning 3 10 800 3
9 Christiania Nordre 325 9 1797 Hattemager Jens Valter Slotsgaden 11 Hovedbygning 1 9 500 5
10 Christiania Nordre 327 10 1797 Mogens Steensgaard Slotsgaden 12 Hovedbygning 1 11 650 3
13 Vinkelbygning 2 10 240 2
11 Christiania Nordre 333 11 1797 Rittmester Børresen Torvet og Kirkestrædet 14 Hovedbygning 1 8 1250 9
12 Christiania Nordre 343, 350 12 1797 Ole Engebretsen Nedre Slotsgaden 15 Hovedbygning 1 12 600 6
16 Sidebygning 2 12 300 8
17 Bagbygning 4 7 200 4
13 Christiania Nordre 349 13 1797 Ingebret Syversen Bul Øvre Slotsgaden 18 Hovedbygning 1 9 400 6
14 Christiania Nordre 358 14 1797 Sadelmager Johan Friderik Hammersteen Prindsens og Øvre Slotsgade 19 Hovedbygning 1 13 900 6
15 Christiania Nordre 359 15 1797 Snedker Peter Bellyn Toldbod og Øvre Slotsgade 20 Hovedbygning 1 15 1200 8
21 Sidebygning 2 9 440 3
16 Christiania Nordre 372 16 1797 Hans Jørgen Harboes Prindsens Gade 22 Hovedbygning 1 9 250 6
23 Bygning 2 9 250 3
24 Bygning 3 6 100 1
17 Christiania Nordre 374 17 1797 Hattemager Erik Borgstrøm Øvre Slotsgade 25 Hovedbygning 1 9 450 3
26 Sidebygning 2 9 150 2
18 Christiania Nordre 375 18 1797 Michael Wyllers Enke Øvre Slotsgade 27 Hovedbygning 1 12 590 3
19 Christiania Nordre 376 19 1797 Skoemager Amund Thomæsen Øvre Slots Gade 28 Hovedbygning 1 9 300 5
20 Christiania Nordre 384 20 1797 August Anton Lædel Nordre Gade 29 Hovedbygning 1 13 700 7
21 Christiania Nordre 395 21 1797 Skrædder Nicolai Bech Nedre Vold Gade 30 Hovedbygning 1 12 300 3
31 Sidebygning 2 8 200 4
22 Christiania Nordre 396 22 1797 Frue Widing Nedre Vold Gade 32 Hovedbygning 1 12 400 3
33 Sidebygning 2 7 200 1
23 Christiania Nordre 398 23 1797 Ernst Hiørring Toldbod og Nedre Voldgade 34 Hovedbygning 1 7 600 7
35 Bakbygning 2 11 100 1
24 Christiania Nordre 399 24 1797 Niels Andersen Holst Toldbod Gaden 36 Hovedbygning 1 9 400 5
25 Christiania Nordre 403 25 1797 Kiøbmand Jens Edsleff Grændse Gaden 37 Hovedbygning 1 13 2000 11
26 Christiania Nordre 407 26 1797 Amund Larsens Enke Nordre Gade 38 Hovedbygning 1 13 400 3
39 Bygning 2 7 300 2
27 Christiania Nordre 408 27 1797 Henrich Nielsen Løchen Krullen og Nordre Gade 40 Hoved- og hjørnebygning 1 14 3200 4
41 Vinkelbygning 2 17 2300 6
28 Christiania Søndre 154 28 1797 Kjøbmand Erasmus Dybvad Kongens Gade 42 Hovedbygning 1 20 6050 18
43 Bygning 3 8 400 1
29 Christiania Søndre 156 29 1797 Contreadmiralinde Krogh Kongens Gade 44 Hovedbygning 1 15 1700 7
45 Sidebygning 2 10 400 3
46 Sidebygning 4 8 300 1
30 Christiania Søndre 170 30 1797 Kjøbmand Paul Thrane Kirke og Toldbodgaden 47 Hovedbygning 1 12 1500 10
48 Sidebygning 2 11 200 2
31 Christiania Søndre 174 31 1797 Sverdfejer Petersen Kirkegaden 49 Hovedbygning 1 18 500 5
50 Bagbygning 2 9 200 3
51 Sidebygning 3 10 200 1
32 Christiania Søndre 180 32 1797 Jess Anker Toldbod og Dronningens Gade 52 Hovedbygning 1 16 10000 21
53 Bagbygning 2 15 2000 5
33 Christiania Søndre 197 33 1797 General-Auditeur Flor Raadhusgaden 54 Hovedbygning 1 11 900 4
55 Sidebygning 2 11 300 3
56 Bagbygning 3 8 250 2
34 Christiania Søndre 200 34 1797 Jomfru Rene Dronningens Gade 57 Hovedbygning 1 12 730 5
35 Christiania Søndre 207 35 1797 Justisraad og Byfoged Hagerup Dronningens, Skipper og Raadhusgaden 58 Hoved- og hjørnebygning 1 15 3000 16
59 Hjørnebygning 2 14 1300 2
60 Side 3 4 200 2
36 Christiania Søndre 223 36 1797 Knud Christensen Tolstrup Raadhus og Skippergaden 61 Hovedbygning 1 18 4500 15
62 Vinkelbygning 2 14 2000 3
37 Christiania Søndre 228 37 1797 Gjestgiver Friderik Thoms Toldbodgaden 63 Bygning 1 15 2200 6
38 Christiania Vestre 237 38 1797 Lars Hallers enke Kongens gade 64 Våningshus 1 10 400 5
39 Christiania Vestre 238 39 1797 Johan Anton Erdtner Raadhus og Kongens gade 65 Hovedbygning 1 12 1800 17
66 Bakbygning 2 13 400 2
40 Christiania Vestre 245 40 1797 Opfostringshuset Kongens gade, Revierstrædet og Slotsgaden 67 Hovedygning 1 12 2000 17
68 Vinkelbygning 3 15 400 3
41 Christiania Vestre 246 41 1797 Kammerherre Ankers Leiegaard Slotsgaden 69 Hovedbygning 1 6 100 3
42 Christiania Vestre 251 42 1797 Christianus Bull Øvre Slotsgaden 70 Hovedbygning 1 14 1170 4
71 Bakbygning 2 14 600 3
43 Christiania Vestre 256 43 1797 Maler Daniel Schæffer Raadstuegaden 72 Sidebygning 2 9 150 1
73 Fløybygning 4 13 300 1
44 Christiania Vestre 266 44 1797 Andreas Eklund Nordre Gate 74 Hovedbygning 1 8 400 2
75 Sidebygning 2 10 200 2
76 Bagbygning 3 10 500 3
45 Christiania Vestre 267 45 1797 Jens Andersen Højer Nordre Gade 77 Hovedbygning 1 12 800 4
78 Bakbygning 4 8 250 5
46 Christiania Vestre 268 46 1797 Jørgen Sabroe Nordre Gade 79 Hovedbygning 1 7 500 5
80 Sidebygning 2 9 80 1
47 Christiania Vestre 269 47 1797 Skomager Ludvig Petersen Nordre Gade 81 Hovedbygning 1 14 600 7
48 Christiania Vestre 277 48 1797 Gunder Christensen Nedre Voldgade 82 Hovedbygning 1 11 550 6
83 Sidebygning 2 7 200 2
49 Christiania Vestre 289 49 1797 Procurator Volds Lejegaard Nedre Voldgade 84 Hovedbygning 1 9 240 2
85 Sidebygning 2 7 40 1
50 Christiania Vestre 293 50 1797 Jørgen Knudsen Raadstue og Øvre Voldgade 86 Hovedbygning 1 10 500 3
87 Hjørnebygningen 2 12 250 2
88 Bygning 3 8 100 2
89 Verksted 4 7 100 2
51 Christiania Vestre 304 51 1797 Madame Hansen Øvre Voldgaden 90 Hovedbygningen 1 13 900 5
91 Bakbygning 2 12 640 4
52 Christiania Vestre 309 52 1797 Procurator Vold Øvre Voldgaden 92 Hovedbygning 1 8 300 2
53 Christiania Vestre 310 53 1797 Ole Thorsen Raadstue og Voldgade 93 Sidebygning 2 8 150 1
54 Christiania Østre 15 54 1797 Jacob Hejdemark Kirkegaden 94 Hovedbygning 1 16 4000 11
95 Sidebygning 2 21 1200 5
55 Christiania Østre 17, 18, 19, 20, 21 55 1797 Raadmand Jens Moestue 96 Hovedbygning 1 14 4500 23
56 Christiania Østre 22, 23, 24, 25 56 1797 Kjøbmand Peter Arntsen Paa Hjørnet af Kongens Gade og Kirkestrædet 97 Hovedbygning 1 20 5300 13
98 Vinkelbygning 2 21 1700 2
57 Christiania Østre 29, 30 57 1797 Kjøbmand Jørgen Tandberg Kongens Gade 99 Hovedbygning 1 17 2800 5
100 Sidebygning 2 14 1200 8
101 Sidebygning 4 10 500 2
58 Christiania Østre 31 58 1797 Organist Johan Christian Højer Kirkestrædet 102 Hovedbygning 1 11 900 6
103 Bagbygning 2 5 30 1
59 Christiania Østre 39 59 1797 Den Latinske Skole Dronningens og Toldbod Gaden 104 Bygning 1 14 3500 12
105 Bygning 2 16 1500 4
60 Christiania Østre 51 60 1797 Raadmand Holms Stervbo[dødsbo] Dronningens Gade 106 Forbygning 1 14 630 5
107 Sidebygning 2 7 150 1
108 Sidebygning 3 7 120 4
61 Christiania Østre 62 61 1797 Kjøbmand Johan Phillip Rasch Dronningens og Prindsens Gade 109 Hovedbygning 1 12 2600 13
62 Christiania Østre 70 62 1797 Bager Jacob Bølling Dronningens Gade 110 Bygning 1 22 1900 6
63 Christiania Østre 76 63 1797 Ole Leuthens Enke Toldbod og Skippergaden 111 Forbygning 1 13 500 7
112 Bygning 2 6 250 7
113 Bygning 3 6 100 2
64 Christiania Østre 80, 81 64 1797 Torsten Lunds Enke Dronningens Gade 114 Hovedbygning 1 14 2100 10
115 Sidebygning 2 14 400 2
116 Bagbygning 3 15 350 1
65 Christiania Østre 83 65 1797 Adam Larsen Foss Dronningens Gade 117 Hovedbygning 1 9 760 6
66 Christiania Østre 85 66 1797 Knapmager Henrik Henriksen Dronningens Gade 118 Hovedbygning 1 13 650 3
119 Bod/Bygning 2 6 50 3
67 Christiania Østre 109 67 1797 Graver Brygger Skippergaden 120 Hovedbygning 1 10 1150 10
68 Christiania Østre 111 68 1797 Kammerherre Ankers Lejegaard Skippergaden 121 Hovedbygning 1 10 300 3
122 Sidebygning 2 8 200 1
69 Christiania Østre 113 69 1797 Hans Dehli Dronningens og Østre Gade 123 Hovedbygning 1 14 1650 7
70 Christiania Østre 115, 116 70 1797 Hans Thorn Thoresen Dronningens, Skippergaden og Saugbanken 124 Hovedbygning 1 22 2000 7
125 Bygning 2 12 700 1
71 Christiania Østre 123, 124 71 1797 Kjøbmand Niels Gjørup Skipper og Øvre Vaterlandsgate 126 Hovedbygning 1 11 610 4
127 Sidebygning 2 14 540 2
128 Bygning 3 9 550 2
72 Christiania Østre 134 72 1797 Søren Willemsen Lille Strand og Østre Gade 129 Hoved- og hjørnebygning 1 12 400 5
73 Christiania Østre 135 73 1797 Bogholder Hejerdahl Lille Strandgade 130 Hoved- og hjørnebygning 1 12 1400 8
131 Vinkelbygning 2 17 580 4
74 Christiania Østre 140, 141 74 1797 Niels Aasen Lille Strandgade 132 Bygning 2 10 1210 4
133 Bagbygning 4 10 500 3
75 Christiania Østre 142 75 1797 Den Kongelige Toldbod Toldbod Gaden 134 Toldbod 1 12 8000 11