Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Bygninger med attributten Vedskjul

Slå sammen celler: Ja · Nei

Eiendom Branntakst Bygning
Nr. By Bydel Gnr. Nr. År Eier Gateadresse Nr. Type LN AE Verdi Vedskjul
1 Christiania Nordre 311 1 1797 Justisraad og Zahlcasserer Berg Kogens og Toldbodgaden 1 Skjul 4 2 50 1
2 Christiania Nordre 349 2 1797 Ingebret Syversen Bul Øvre Slotsgaden 2 Bagbygning 2 8 100 1
3 Christiania Nordre 359 3 1797 Snedker Peter Bellyn Toldbod og Øvre Slotsgade 3 Fehus/Vedskjul 3 6 60 1
4 Christiania Nordre 374 4 1797 Hattemager Erik Borgstrøm Øvre Slotsgade 4 Sidebygning 3 7 130 1
5 Christiania Søndre 174 5 1797 Sverdfejer Petersen Kirkegaden 5 Sidebygning 4 6 100 1
6 Christiania Søndre 228 6 1797 Gjestgiver Friderik Thoms Toldbodgaden 6 Bakbygning 2 6 300 1
7 Christiania Vestre 246 7 1797 Kammerherre Ankers Leiegaard Slotsgaden 7 Vedskjul 2 3 10 1
8 Christiania Vestre 256 8 1797 Maler Daniel Schæffer Raadstuegaden 8 Bygning 3 4 50 1
9 Christiania Vestre 268 9 1797 Jørgen Sabroe Nordre Gade 9 Veedskjul 3 4 30 1
10 Christiania Vestre 293 10 1797 Jørgen Knudsen Raadstue og Øvre Voldgade 10 Bygning 5 6 50 1
11 Christiania Vestre 310 11 1797 Ole Thorsen Raadstue og Voldgade 11 Veedskjul 3 3 50 1
12 Christiania Østre 15 12 1797 Jacob Hejdemark Kirkegaden 12 Vinkelbygning 3 13 800 1
13 Christiania Østre 17, 18, 19, 20, 21 13 1797 Raadmand Jens Moestue 13 Vinkelbygning 2 18 2000 1
14 Christiania Østre 29, 30 14 1797 Kjøbmand Jørgen Tandberg Kongens Gade 14 Bagbygning 3 13 500 1
15 Christiania Østre 39 15 1797 Den Latinske Skole Dronningens og Toldbod Gaden 15 Bygning 3 5 360 2
16 Skjul 4 3 40 1
16 Christiania Østre 76 16 1797 Ole Leuthens Enke Toldbod og Skippergaden 17 Veedskjul 6 2 30 2
17 Christiania Østre 135 17 1797 Bogholder Hejerdahl Lille Strandgade 18 Vedskjul 3 2 20 1