Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Kobberutskiping, utdrag

Skipper: Jon Sæter

Kilde Utdrag
Nr. Sted År Notat Nr. Eksportør LN Skipper 010 Røros, fortollet Nåtidens sum Destinasjon Notat
Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Transkribert Land*
1 Trondheim 1751 "Desuden er og udført kaaber i nyt ar(…) 1 Kammerråd Hammond 31 Jon Sæter 0 7 8 7 8 Bragenes (Drammen) Norge

Klikk på utdragsnummeret for å finne det i kilden.

* Nåtidens land.