Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Kobberutskipingsliste

Sted: Trondheim
År: 1751

Kilder: Fotografert

Notat:
"Desuden er og udført kaaber i nyt arbeyde saasom No 32 til Christiania een her forfærdiget liden kaaber Caffe-Kande og No 45 til Dublin een forarbeydet brændeviinspande vægtig 0 - 1 - 1 samt een nye Kaaber Thee-Kiedel 0 - 0 - 2"

Utskipingene

Last ned som regneark med verdier avrundet til hele pund.

Nr. Eksportør LN Skipper 010 Røros, fortollet 030 Løkken, tollfri 050 Selbu, tollfri 060 Kvikne, tollfri Nåtidens sum** Destinasjon Nåtidens land Notat
Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund
1 Rådmann Hans Hornemann 1 Mathias Meenholt 15 0 0 15 0 Hamburg Tyskland
2 Henrik Meincke 2 Mathias Meenholt 33 10 0 15 5 0 13 10 0 62 5 0 Hamburg Tyskland
3 Rådmann Hans Hornemann 3 Peder Abel 3 10 0 3 10 0 Bordeaux Frankrike
4 Helmer Meincke 4 Peder Abel 1 6 4 1 6 4 Bordeaux Frankrike
5 Ernst Lor. Wensell 5 Peder Abel 2 0 0 2 0 Bordeaux Frankrike
6 Borgermester Hans Hagerup 6 Jens Rosholt 14 18 13 1/2 0 1 2 1/2 15 0 Hamburg Tyskland
7 Peder Abel 7 Jens Rosholt 3 0 0 3 0 Hamburg Tyskland
8 Helmer Meincke 8 Jens Rosholt 4 0 0 4 0 Hamburg Tyskland
9 Rådmann Frantz Hammer 9 Jens Rosholt 6 0 0 6 0 Hamburg Tyskland
10 Elisabeth Volquartz 10 Jens Rosholt 3 1 0 3 1 0 Hamburg Tyskland
11 Carsten Schiødt 11 Jens Rosholt 122 1 5/16 3 0 1 38/40 17 11 10 1/2 142 12 12 61/80 Hamburg Tyskland
12 Rådmann Hans Hornemann 12 Henrik Wulf 129 14 6 129 14 6 Amsterdam Nederland
13 Madame Bonsach 13 Abraham Mosling 0 7 8 7 8 Dublin Irland
14 Kanselliråd Angell 14 Abraham Mosling 0 18 12 18 12 Dublin Irland
15 Thomas Angell 15 Paul Greve 506 7 0 93 4 8 599 11 8 Amsterdam Nederland
16 Helmer Meincke 16 Paul Greve 99 3 12 17 15 13 116 19 9 Amsterdam Nederland
17 Andreas Chr. Friedlieb 17 Paul Greve 7 3 10 7 3 10 Amsterdam Nederland
18 Rådmann Frantz Hammer 18 Christen Svenssøn Lind 7 0 0 7 0 Amsterdam Nederland
19 Carsten Angell 19 Christen Svenssøn Lind 6 0 0 6 0 Amsterdam Nederland
20 Andreas Cramer 20 Christen Svenssøn Lind 12 0 0 10 0 0 22 0 Amsterdam Nederland
21 Otto Beyer 21 Christen Svenssøn Lind 123 11 7 123 11 7 Amsterdam Nederland
22 Henrik Dreyer 22 Christen Svenssøn Lind 71 16 14 71 16 14 Amsterdam Nederland
23 Ernst Lor. Wensell 23 Christen Svenssøn Lind 6 0 0 6 0 Amsterdam Nederland
24 Christopher Heide 24 Christen Svenssøn Lind 3 0 0 3 0 Amsterdam Nederland
25 Rådmann Hans Hornemann 25 Christen Svenssøn Lind 0 18 12 6 0 0 6 18 12 Amsterdam Nederland
26 Borgermester Hans Hagerup 26 Christen Svenssøn Lind 20 0 15 1 7 15 1/2 21 8 14 1/2 Amsterdam Nederland
27 Helmer Meincke 27 Christen Svenssøn Lind 63 4 10 22 2 0 33 3 5 118 9 15 Amsterdam Nederland
28 Niels Moursund 28 Christen Svenssøn Lind 4 0 0 4 0 Amsterdam Nederland
29 Madame Volquartz 29 Christen Svenssøn Lind 9 11 6 2 0 0 11 11 6 Amsterdam Nederland
30 Niels Moursund 30 Job Thode 3 0 0 3 0 Hamburg Tyskland
31 Kammerråd Hammond 31 Jon Sæter 0 7 8 7 8 Bragenes (Drammen) Norge
32 Proviantforvalter Gudmunsen 33 Thomas Hansen 220 13 2 2/9 220 13 2 2/9 København Danmark Tiendekobber. [32 mangler]
33 Rådmann Hans Hornemann 34 Jacob Jacobsen 4 0 0 4 0 Bergen Norge
34 Anders Skram 35 Christen Knudsen 1 18 7 2 0 2 3 18 9 Bergen Norge
35 Henrik Meincke 36 Jørgen Cramer 21 2 6 6 15 4 4 10 12 32 8 6 København Danmark
36 Henrik Meincke 37 Jørgen Cramer 7 10 0 7 10 0 København Danmark
37 Borgermester Hans Hagerup 38 Henry Gilliath 2 0 0 2 0 Dublin Irland Plattkobber
38 Helmer Meincke 39 Jacob Harboe 30 0 0 20 0 0 50 0 Amsterdam Nederland
39 Borgermester Hans Hagerup 40 Jacob Harboe 0 15 7 11 4 9 12 0 Amsterdam Nederland
40 Rådmann Hans Hornemann 41 Jens Mørck 3 0 0 3 0 Dublin Irland
41 Kommerseråd Hammond 42 Rolf Greve 37 3 12 43/168 52 13 1 9/28 4 0 0 93 16 13 97/168 Amsterdam Nederland
42 Rådmann Hans Hornemann 43 Henrik Wulf 70 0 0 30 0 0 60 0 0 20 0 0 180 0 Amsterdam Nederland
43 Ernst Lor. Wensell 44 Henrik Wulf 6 0 0 6 0 Amsterdam Nederland
44 Rådmann Hans Hornemann 46 Peter Diedrichsen 6 14 3 6 14 3 Dublin Irland [løpenr 45 mangler]
45 Thomas Angell 47 Paul Greve 221 19 10 20 8 6 242 8 0 Amsterdam Nederland
46 Helmer Meincke 48 Paul Greve 8 0 0 20 0 0 28 0 Amsterdam Nederland
47 Rådmann Hans Hornemann 49 Christen Svenssøn Lind 30 0 10 30 10 Amsterdam Nederland
48 Helmer Meincke 50 Christen Svenssøn Lind 5 0 0 9 0 0 14 0 Amsterdam Nederland
49 Borgermester Hans Hagerup 51 Christen Svenssøn Lind 9 0 0 9 0 Amsterdam Nederland
50 Ernst Lor. Wensell 52 Christen Svenssøn Lind 4 0 0 4 0 Amsterdam Nederland
51 Andreas Cramer 53 Christen Svenssøn Lind 8 0 0 15 0 0 23 0 Amsterdam Nederland
52 Rådmann Frantz Hammer 54 Christen Svenssøn Lind 4 0 0 9 15 0 13 15 0 Amsterdam Nederland
53 Justisråd Møllman 55 Hans Smith 40 0 0 40 0 København Danmark Tiendekobber
54 Henrik Meincke 56 Job Thode 53 14 11 1/8 16 15 0 12 17 4 83 6 15 1/8 Hamburg Tyskland
55 Carsten Tostrup Wensell 57 Job Thode 4 0 0 4 0 Hamburg Tyskland
56 Otto Beyer 58 Job Thode 83 5 0 5 0 0 0 9 0 88 14 0 Hamburg Tyskland
57 Thomas Angell 59 Job Thode 7 0 0 7 0 Hamburg Tyskland
58 Rådmann Hans Hornemann 60 Jan Cornelisen 46 0 0 10 0 0 30 0 0 6 2 12 92 2 12 Amsterdam Nederland
59 Borgermester Hans Hagerup 61 Peder Schiødt 4 0 0 4 0 Amsterdam Nederland
60 Henrik Meincke 62 Ole Due 10 15 5 4 10 12 7 3 5 7 11 11 30 1 1 Hamburg Tyskland
61 Otto Beyer 63 Skipper Hans Ulrik Stork 59 3 13 1/2 59 3 13 1/2 Amsterdam Nederland
62 Rådmann Hans Hornemann 64 Skipper Hans Ulrik Stork 25 0 0 25 0 Amsterdam Nederland
63 Borgermester Hans Hagerup 65 Skipper Hans Ulrik Stork 5 11 2 5 11 2 Amsterdam Nederland
64 Helmer Meincke 66 Skipper Hans Ulrik Stork 4 0 0 4 0 Amsterdam Nederland
65 Thomas Møllman 67 Skipper Hans Ulrik Stork 2 0 0 2 0 Amsterdam Nederland
66 Henrik Lysholm 68 Skipper Hans Ulrik Stork 3 5 9 2 5 6 5 10 15 Amsterdam Nederland
67 Henrik Dreyer 69 Skipper Hans Ulrik Stork 1 10 8 1 10 8 Amsterdam Nederland
Transkribert sum* 2292 11 515/1008 213 16 11 9/28 138 10 38/40 332 3 2 1/2
Nåtidens sum** 2283 11 2 923/1008 203 16 10 9/28 138 10 19/20 330 3 2 1/2 2956 1 3463/5040

* Transkribert sum er tallene notert i kilden.

** Nåtidens sum er en beregning gjort i nåtiden hvor blanke felt er tolket som null.