Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Kobberutskiping, utdrag

Eksportør: Elisabeth Volquartz

Kilde Utdrag
Nr. Sted År Notat Nr. Eksportør LN Skipper 010 Røros, fortollet 030 Løkken, tollfri 050 Selbu, tollfri Nåtidens sum Destinasjon Notat
Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Transkribert Land*
1 Trondheim 1751 "Desuden er og udført kaaber i nyt ar(…) 1 Elisabeth Volquartz 10 Jens Rosholt 3 1 0 3 1 0 Hamburg Tyskland
2 Trondheim 1752 "Herforuden er og vide No 22 udført k(…) 2 Elisabeth Volquartz 6 Christen Svenssøn Lind 5 0 5 4 15 14 1/60 9 16 3 1/60 Amsterdam Nederland
3 Elisabeth Volquartz 29 Peder Abel 0 11 7 3 18 6 4 9 13 Amsterdam Nederland
4 Elisabeth Volquartz 45 Christen Svenssøn Lind 3 16 1 0 15 4 4 11 5 Amsterdam Nederland
5 Elisabeth Volquartz 60 Mathias Meenholt 2 0 0 2 0 Amsterdam Nederland
3 Trondheim 1753 "Herforunden er og udført: vide no 25(…) 6 Elisabeth Volquartz 8 Christen Svenssøn Lind 13 4 14 11/16 13 4 14 11/16 Amsterdam Nederland
7 Elisabeth Volquartz 44 Jan Cornelisen 2 14 14 0 15 4 3 10 2 Amsterdam Nederland
4 Trondheim 1754 8 Elisabeth Volquartz 8 Paul Greve 1 10 15 1/2 1 19 1 3 10 1/2 Amsterdam Nederland
9 Elisabeth Volquartz 43 Christen Svenssøn Lind 5 0 0 3 4 4 8 4 4 Amsterdam Nederland
5 Trondheim 1755 "Herforuden er og i dette aar udført (…) 10 Elisabeth Volquartz 11 Christen Svenssøn Lind 10 0 0 10 0 Amsterdam Nederland
6 Trondheim 1756 "Herforuden er og i dette aar bliven (…) 11 Elisabeth Volquartz 35 Christen Svenssøn Lind 11 0 0 3 17 7 43/60 14 17 7 43/60 Amsterdam Nederland
12 Elisabeth Volquartz 54 Giert Hoe 3 0 0 1 0 0 4 0 Amsterdam Nederland
7 Trondheim 1757 "Herforuden er og i dette aar bleven (…) 13 Elisabeth Volquartz 12 Christen Svenssøn Lind 4 1 14 1/2 2 0 0 0 16 14 6 18 12 1/2 Amsterdam Nederland
14 Elisabeth Volquartz 30 Knud Thode 5 10 0 2 10 0 8 0 Amsterdam Nederland
8 Trondheim 1758 "Herforuden er og i dette aar bleven (…) 15 Elisabeth Volquartz 1 Christen Svenssøn Lind 6 0 0 6 0 Amsterdam Nederland
16 Elisabeth Volquartz 35 Christen Svenssøn Lind 2 10 0 2 10 0 Amsterdam Nederland

Klikk på utdragsnummeret for å finne det i kilden.

* Nåtidens land.