Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Kobberutskipingsliste

Sted: Trondheim
År: 1754

Kilder: Fotografert

Notat:

Utskipingene

Last ned som regneark med verdier avrundet til hele pund.

Nr. Eksportør LN Skipper 010 Røros, fortollet 030 Løkken, tollfri 050 Selbu, tollfri 060 Kvikne, tollfri Nåtidens sum** Destinasjon Nåtidens land Notat
Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund
1 Henrik Lysholm 1 Christian Jørgensen 56 0 0 56 0 Amsterdam Nederland
2 Henrik Meincke 2 Ole Due 33 19 12 1 15 12 2 0 0 37 15 8 Hamburg Tyskland
3 Rådmann Frantz Hammer 3 Ole Due 5 0 0 5 0 Hamburg Tyskland
4 Andreas Cramer 4 Jan Cornelisen 20 0 0 4 0 0 24 0 Amsterdam Nederland
5 Rådmann Hans Hornemann 5 Jan Cornelisen 75 0 0 25 0 0 34 0 0 134 0 Amsterdam Nederland
6 Carsten Angell 6 Jan Cornelisen 5 0 0 5 0 Amsterdam Nederland
7 Skipper Jan Corneliusen 7 Jan Cornelisen 10 0 0 10 0 Amsterdam Nederland
8 Elisabeth Volquartz 8 Paul Greve 1 10 15 1/2 1 19 1 3 10 1/2 Amsterdam Nederland
9 Jørgen Gudde 9 Christen Svenssøn Lind 2 5 4 7/30 2 5 4 7/30 Amsterdam Nederland
10 Ingeborg Müller 10 Paul Greve 1 0 0 1 0 Amsterdam Nederland
11 Ole Middelfart 11 Paul Greve 0 10 0 10 0 Amsterdam Nederland
12 Thomas Angell 12 Paul Greve 431 2 12 3/4 3 0 8 4 7 6 438 10 10 3/4 Amsterdam Nederland
13 Helmer Meincke 13 Paul Greve 72 0 0 22 8 3 94 8 3 Amsterdam Nederland
14 Andreas Caspar Hammer 14 Paul Greve 5 0 5 5 5 Amsterdam Nederland
15 Carsten Angell 15 Paul Greve 7 0 0 7 0 Amsterdam Nederland
16 Skipper Paul Greve 16 Paul Greve 10 0 0 10 0 Amsterdam Nederland
17 Rådmann Hans Hornemann 17 Mathias Meenholt 12 18 4 11/20 7 1 11 9/20 20 0 Hamburg Tyskland
18 Anders Moursund 18 Mathias Meenholt 5 0 0 5 0 Hamburg Tyskland
19 Helmer Meincke 19 Giert Rosholt 5 0 0 5 0 Hamburg Tyskland
20 Otto Beyer 20 Giert Rosholt 186 0 0 186 0 Hamburg Tyskland
21 Henrik Dreyer 21 Giert Rosholt 69 16 8 2 1 4 13 18 8 85 16 4 Hamburg Tyskland
22 Madame Bonsach 22 Jens Mørck 0 7 8 7 8 Dublin Irland
23 Anders Skram 24 Peder Larsen Due 4 4 12 4 4 12 Bergen Norge [løpenr 23 utelatt]
24 Rådmann Hans Hornemann 25 Peder Larsen Due 6 0 0 6 0 Bergen Norge
25 Rådmann Hans Hornemann 26 Niels Schierwing 24 0 0 24 0 Amsterdam Nederland
26 Helmer Meincke 27 Niels Schierwing 126 13 8 59 0 0 0 6 2 21 9 10 207 9 4 Amsterdam Nederland
27 Henrik Meincke 28 Jørgen Cramer 3 0 0 21 5 9 24 5 9 København Danmark
28 Madame Bonsach 29 Niels Schierwing 0 15 13 15/16 15 13 15/16 Amsterdam Nederland
29 Henrik Meincke 30 Frantz Wilhelm Thomsen 2 5 0 5 6 6 7 11 6 København Danmark
30 Skipper Anders Benjaminsen Blom 31 Anders Benjaminsen Blom 1 0 0 1 0 Dublin Irland
31 Rådmann Hans Hornemann 32 Christopher Boysen 4 0 0 4 0 Fredericia Danmark
32 Helmer Meincke 34 Christopher Boysen 6 0 0 6 0 Flensburg Danmark
33 Jørgen Gudde 35 Jan Cornelisen 1 10 4 1 10 4 Amsterdam Nederland
34 Rådmann Hans Hornemann 36 Jan Cornelisen 35 0 0 24 0 0 12 0 0 71 0 Amsterdam Nederland
35 Andreas Cramer 37 Jan Cornelisen 8 0 0 8 0 Amsterdam Nederland
36 Andreas Caspar Hammer 38 Jan Cornelisen 2 0 0 2 0 Amsterdam Nederland
37 Skipper Jan Corneliusen 39 Jan Cornelisen 6 0 0 6 0 Amsterdam Nederland
38 Helmer Meincke 41 Christen Svenssøn Lind 10 0 0 40 0 0 5 0 0 10 0 0 65 0 Amsterdam Nederland [løpenr 40 utelatt]
39 Rådmann Hans Hornemann 42 Christen Svenssøn Lind 15 0 0 10 0 0 25 0 Amsterdam Nederland
40 Elisabeth Volquartz 43 Christen Svenssøn Lind 5 0 0 3 4 4 8 4 4 Amsterdam Nederland
41 Andreas Cramer 44 Christen Svenssøn Lind 13 0 0 4 0 0 17 0 Amsterdam Nederland
42 Ole Tangen 45 Christen Svenssøn Lind 1 10 4 1 10 4 Amsterdam Nederland
43 Rådmann Frantz Hammer 46 Henrik Hermansen 2 10 0 2 10 0 Amsterdam Nederland
44 Otto Beyer 47 Henrik Hermansen 204 0 6 17/24 30 11 8 7/8 11 6 12 7/10 245 18 12 17/60 Amsterdam Nederland
45 Helmer Meincke 48 Paul Greve 10 0 0 18 0 0 28 0 Amsterdam Nederland
46 Thomas Angell 49 Paul Greve 172 2 0 9 1 8 9 1 12 1/6 190 5 4 1/6 Amsterdam Nederland
47 Ole Middelfart 50 Paul Greve 0 15 0 15 0 Amsterdam Nederland
48 Ingeborg Müller 51 Paul Greve 2 11 0 2 11 0 Amsterdam Nederland
49 Rådmann Hans Hornemann 52 Mathias Meenholt 10 0 0 10 0 Hamburg Tyskland
50 Johan Westergaard 53 Mathias Meenholt 8 0 0 8 0 Hamburg Tyskland
51 Ole Due 54 Mathias Meenholt 1 6 7 2/3 4 13 7 1/3 5 19 15 Hamburg Tyskland
52 Rådmann Hans Hornemann 55 Christen Messler 30 0 0 12 0 0 18 0 0 15 0 0 75 0 Amsterdam Nederland
53 Andreas Caspar Hammer 56 Christen Messler 2 6 3 2 6 3 Amsterdam Nederland
54 Andreas Cramer 57 Christen Messler 3 0 0 3 0 Amsterdam Nederland
55 Ole Due 58 Christen Messler 1 10 0 1 10 0 Amsterdam Nederland
56 Rådmann Hans Hornemann 59 Hans Petersen Holm 6 2 8 6 2 8 Bremen Tyskland
57 Henrik Meincke 60 Ole Smith 41 0 0 2 5 0 1 10 4 18 19 15 1/2 63 15 3 1/2 Hamburg Tyskland
58 Helmer Meincke 61 Ole Smith 4 0 0 4 0 Hamburg Tyskland
59 Rådmann Hans Hornemann 62 Henrik Wulf 45 0 0 4 0 0 3 0 0 11 0 0 63 0 Amsterdam Nederland
60 Andreas Cramer 63 Henrik Wulf 3 0 0 3 0 Amsterdam Nederland
Transkribert sum* 1759 17 5 107/240 277 5 9 13/24 128 10 15 23/60 176 15 4
Nåtidens sum** 1759 17 5 107/240 277 5 9 13/24 128 10 15 23/60 176 15 4 2342 9 2 89/240

* Transkribert sum er tallene notert i kilden.

** Nåtidens sum er en beregning gjort i nåtiden hvor blanke felt er tolket som null.