Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Kobberutskiping, utdrag

Eksportør: Ole Due

Kilde Utdrag
Nr. Sted År Notat Nr. Eksportør LN Skipper 010 Røros, fortollet 030 Løkken, tollfri 040 Selbu, fortollet 050 Selbu, tollfri 060 Kvikne, tollfri Nåtidens sum Destinasjon Notat
Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Transkribert Land*
1 Trondheim 1753 "Herforunden er og udført: vide no 25(…) 1 Ole Due 52 Henrik Wulf 3 15 0 3 15 0 Hamburg Tyskland
2 Trondheim 1754 2 Ole Due 54 Mathias Meenholt 1 6 7 2/3 4 13 7 1/3 5 19 15 Hamburg Tyskland
3 Ole Due 58 Christen Messler 1 10 0 1 10 0 Amsterdam Nederland
3 Trondheim 1757 "Herforuden er og i dette aar bleven (…) 4 Ole Due 26 Giert Hoe 4 5 0 4 5 0 Amsterdam Nederland
4 Trondheim 1767 5 Ole Due 30 Isach Scharføe 4 10 0 4 10 0 København Danmark
5 Trondheim 1772 6 Ole Due 18 Christen Svenssøn Lind 10 5 1 14 14 15 25 0 Amsterdam Nederland
7 Ole Due 19 Diderich Brun 1 10 0 1 10 0 Danzig Polen
6 Trondheim 1773 8 Ole Due 20 Diderich Brun 1 10 0 1 10 0 Danzig Polen
9 Ole Due 39 Paul Greve 37 9 0 37 9 0 Amsterdam Nederland
10 Ole Due 50 Bastian Hausvoigt 2 0 0 2 0 Flensburg Danmark
7 Trondheim 1774 11 Ole Due 4 Anders Moursund 2 10 0 2 10 0 Bordeaux Frankrike
12 Ole Due 30 Hans Thielsøn 1 10 0 1 10 0 Flensburg Danmark
13 Ole Due 36 Paul Greve 40 10 0 4 0 14 44 10 14 Amsterdam Nederland
14 Ole Due Johan J. Tarkel 4 10 0 4 10 0 København Danmark
15 Ole Due 54 Nathaniel Angell 5 0 0 5 0 Amsterdam Nederland
8 Trondheim 1775 16 Ole Due 12 Andreas Moursund 2 10 0 2 10 0 Bordeaux Frankrike
17 Ole Due 14 Diderich Brun 2 0 0 1 4 0 3 4 0 København Danmark
18 Ole Due 15 Diderich Brun 1 16 0 1 16 0 København Danmark
19 Ole Due 31 Paul Greve 45 0 0 45 0 Amsterdam Nederland
20 Ole Due 60 Paul Greve 10 0 0 10 0 Amsterdam Nederland
9 Trondheim 1776 21 Ole Due 5 Peter Albert Dreyer 1 10 0 1 10 0 Bordeaux Frankrike
22 Ole Due 32 Paul Greve 40 0 0 1 14 13 1/3 41 14 13 1/3 Amsterdam Nederland
10 Trondheim 1777 23 Ole Due 3 Paul Greve 42 16 10 1/2 3 4 12 1/2 46 1 7 Amsterdam Nederland
24 Ole Due 11 Diderich Brun 1 10 0 1 10 0 Danzig Polen
11 Trondheim 1778 25 Ole Due 5 Paul Greve 31 4 13 3 15 15 1/3 35 12 1/3 Amsterdam Nederland
26 Ole Due 7 Diderich Brun 1 10 0 1 10 0 Danzig Polen
27 Ole Due 14 Mathias Buckholt 6 0 0 6 0 Amsterdam Nederland
12 Trondheim 1779 28 Ole Due 15 Mathias Buckholt 23 11 4 5/6 6 8 11 1/6 30 0 Amsterdam Nederland
13 Trondheim 1780 29 Ole Due 4 Paul Greve 32 0 0 5 13 7 37 13 7 Amsterdam Nederland
14 Trondheim 1781 30 Ole Due 11 Hans H. Meinholt 32 9 8 4 10 8 37 0 Amsterdam Nederland
15 Trondheim 1782 31 Ole Due 6 Anthoni Kathenkamp 2 16 8 2 16 8 Hamburg Tyskland
32 Ole Due 18 Benjamin Blom 2 0 0 2 0 Amsterdam Nederland
16 Trondheim 1783 33 Ole Due 7 Peter Albert Dreyer 44 4 11 44 4 11 Amsterdam Nederland
17 Trondheim 1784 34 Ole Due 4 Rasmus Suurland 44 0 0 44 0 Amsterdam Nederland
35 Ole Due 19 Rolf Møller 18 18 1/8 1 10 0 20 8 1/8 Amsterdam Nederland
18 Trondheim 1785 36 Ole Due 8 Mathias Buckholt 30 0 0 5 17 7 1/2 35 17 7 1/2 Amsterdam Nederland
19 Trondheim 1786 37 Ole Due 6 Mathias Buckholt 18 14 3 4 16 4 23 10 7 Amsterdam Nederland
38 Ole Due 13 Mathias Buckholt 16 0 0 5 0 0 21 0 Amsterdam Nederland
39 Ole Due 15 Nils Marstrand 1 0 0 1 0 Amsterdam Nederland
20 Trondheim 1787 40 Ole Due 5 Mathias Buckholt 44 0 0 44 0 Amsterdam Nederland
41 Ole Due 16 John Hansen Krog 23 1 12 9 9 1 32 10 13 Amsterdam Nederland
42 Ole Due 18 Nils Marstrand 2 0 0 2 0 Amsterdam Nederland
21 Trondheim 1788 43 Ole Due 5 John Hansen Krog 48 18 13 5 4 3 54 3 0 Amsterdam Nederland
44 Ole Due 8 Peter And. Ovide 2 3 0 2 3 0 Bordeaux Frankrike
45 Ole Due 19 John Hansen Krog 14 0 0 14 0 Amsterdam Nederland
46 Ole Due 20 Søren Herschind 2 0 0 0 6 4 2 6 4 Amsterdam Nederland
22 Trondheim 1789 47 Ole Due 1 L. E. Minor 2 0 0 2 0 Bordeaux Frankrike
48 Ole Due 8 John Hansen Krog 43 0 0 43 0 Amsterdam Nederland
49 Ole Due 11 Peter And. Ovide 2 19 0 2 19 0 Bordeaux Frankrike
50 Ole Due 12 Hans Povel Bierck 0 15 0 15 0 Bergen Norge
51 Ole Due 22 John Hansen Krog 28 0 0 0 6 0 28 6 0 Amsterdam Nederland
23 Trondheim 1790 52 Ole Due 8 John Hansen Krog 21 0 4 13 6 0 34 6 4 Amsterdam Nederland
53 Ole Due 15 Andreas Knudsen Thode 29 14 12 29 14 12 Amsterdam Nederland
24 Trondheim 1791 54 Ole Due 6 John Hansen Krog 16 0 0 4 0 0 20 0 Amsterdam Nederland
55 Ole Due 14 Peter Noedtler 19 18 2 8 18 13 28 16 15 Amsterdam Nederland
25 Trondheim 1792 56 Ole Due 5 Peter Noedtler 31 2 2 3 8 9 34 10 11 Amsterdam Nederland
57 Ole Due 11 Nils Marstrand 15 0 0 3 0 0 18 0 Amsterdam Nederland
26 Trondheim 1793 58 Ole Due 6 Peter Noedtler 20 0 0 20 0 Amsterdam Nederland
59 Ole Due 13 Nils Marstrand 12 0 0 3 0 0 15 0 Amsterdam Nederland

Klikk på utdragsnummeret for å finne det i kilden.

* Nåtidens land.