Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Kobberutskipingsliste

Sted: Trondheim
År: 1790

Kilder: Fotografert

Notat:

Utskipingene

Last ned som regneark med verdier avrundet til hele pund.

Nr. Eksportør LN Skipper 010 Røros, fortollet 030 Løkken, tollfri 040 Selbu, fortollet 060 Kvikne, tollfri 070 Frederiks gave, tollfri Nåtidens sum** Destinasjon Nåtidens land Notat
Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund
1 Justisråd Friedlieb & Co 1 Peter Noedtler 40 0 0 40 0 Hamburg Tyskland
2 Christian Oeding 1 Peter Noedtler 20 0 0 20 0 Hamburg Tyskland
3 Hans Jepsen 1 Peter Noedtler 25 0 0 25 0 Hamburg Tyskland
4 Henrik Meincke 2 Nils Marstrand 98 0 0 98 0 Amsterdam Nederland
5 Friedlieb & Co 2 Nils Marstrand 40 0 0 21 18 10 61 18 10 Amsterdam Nederland
6 Claus Schmidt 2 Nils Marstrand 8 0 0 8 0 Amsterdam Nederland
7 Herman Höe 2 Nils Marstrand 19 0 0 2 0 0 6 0 0 15 0 0 42 0 Amsterdam Nederland
8 Agentinne Lysholms & Co 3 Andreas Knudsen Thode 376 12 7 35 12 9 24 15 0 437 0 Amsterdam Nederland
9 Christian Oeding 4 Peter And. Ovide 23 0 0 23 0 Amsterdam Nederland
10 Henrik Meincke 4 Peter And. Ovide 236 16 8 8 0 0 12 18 8 257 15 0 Amsterdam Nederland
11 Agentinne Lysholms & Co 5 S. Sivert 8 3 12 8 3 12 Bergen Norge
12 Christian Jelstrup 6 Hans Brun 38 0 0 18 0 0 56 0 Hamburg Tyskland
13 A. P. Ethoff 6 Hans Brun 13 0 0 13 0 Hamburg Tyskland
14 Agentinne Lysholms & Co 6 Hans Brun 10 0 0 10 0 Hamburg Tyskland
15 Justisråd Friedlieb & Co 7 J. Bræchen 302 16 14 1/3 302 16 14 1/3 London England
16 Nicolai Smidt 8 John Hansen Krog 40 0 0 40 0 Amsterdam Nederland
17 Hans Jepsen 8 John Hansen Krog 25 0 0 25 0 Amsterdam Nederland
18 Christian And. Lorck 8 John Hansen Krog 10 0 0 10 0 Amsterdam Nederland
19 Andreas Caspar Hammer 8 John Hansen Krog 10 0 0 10 0 Amsterdam Nederland
20 Claus Schmidt 8 John Hansen Krog 6 12 11 1/2 18 0 0 24 12 11 1/2 Amsterdam Nederland
21 Kanselliråd Eric Must 8 John Hansen Krog 5 8 9 1/2 2 15 0 3 1 12 3/4 11 5 6 1/4 Amsterdam Nederland
22 Hans Wingaard Finne 8 John Hansen Krog 20 0 0 1 0 0 27 0 0 2 0 0 50 0 Amsterdam Nederland
23 Hans P. Knudtzon 8 John Hansen Krog 6 5 0 6 5 0 Amsterdam Nederland
24 Christian Jelstrup 8 John Hansen Krog 46 4 13 30 0 0 4 15 3 81 0 Amsterdam Nederland
25 Christian Oeding 8 John Hansen Krog 0 4 9 1/2 2 5 6 1/2 2 10 0 Amsterdam Nederland
26 Ole Due 8 John Hansen Krog 21 0 4 13 6 0 34 6 4 Amsterdam Nederland
27 Generalauditør Friderik Collin 8 John Hansen Krog 34 0 0 34 0 Amsterdam Nederland
28 Justisråd Friedlieb & Co 8 John Hansen Krog 20 0 0 16 12 12 36 12 12 Amsterdam Nederland
29 Cornelius Busch 8 John Hansen Krog 14 0 0 14 0 Amsterdam Nederland
30 Henrik Meincke 9 Hans Povel Bierck 1 9 14 1 9 14 Bergen Norge
31 Christian Jelstrup 9 Hans Povel Bierck 1 13 12 1 13 12 Bergen Norge
32 Thomas & Chr. Jelstrup 9 Hans Povel Bierck 3 16 15 3 16 15 Bergen Norge
33 Henrik Meincke 10 Hans Povel Bierck 1 10 0 1 10 0 Christiania Norge
34 Agentinne Lysholms & Co 11 H. Fr. Schlichting 150 0 0 150 0 Flensburg Danmark
35 Agentinne Lysholms & Co 12 J. N. Tydsk 60 0 0 60 0 København Danmark
36 Agentinne Lysholms & Co 13 H. Petersen 30 0 0 30 0 København Danmark
37 Cornelius Busch 14 Diderich Brun 13 5 5 1/2 13 5 5 1/2 Amsterdam Nederland
38 Hans P. Knudtzon 14 Diderich Brun 6 0 0 6 0 Amsterdam Nederland
39 C. Wensell 14 Diderich Brun 9 0 0 9 0 Amsterdam Nederland
40 Peter Smith 14 Diderich Brun 49 11 4 49 11 4 Amsterdam Nederland
41 Christian Oeding 14 Diderich Brun 12 3 11 17 16 5 30 0 Amsterdam Nederland
42 P. Weisser 14 Diderich Brun 4 0 0 4 0 Amsterdam Nederland
43 Kanselliråd Eric Must 14 Diderich Brun 4 0 0 1 10 0 5 10 0 Amsterdam Nederland
44 Lorentz Wulf 14 Diderich Brun 27 2 15 6 16 2 0 0 15 34 0 Amsterdam Nederland
45 Agentinne Lysholms & Co 14 Diderich Brun 36 0 5 5/16 29 4 2 65 4 7 5/16 Amsterdam Nederland
46 Justisråd Friedlieb & Co 14 Diderich Brun 197 16 13 1/4 3 8 3 1/4 17 0 15 1 13 0 37 12 9 257 11 8 1/2 Amsterdam Nederland
47 Nicolai Smidt 14 Diderich Brun 50 0 0 50 0 Amsterdam Nederland
48 Herman Höe 14 Diderich Brun 24 5 2 4 18 7 1/2 14 18 4 44 1 13 1/2 Amsterdam Nederland
49 Peter Falck 15 Andreas Knudsen Thode 8 0 0 8 0 Amsterdam Nederland
50 Ole Due 15 Andreas Knudsen Thode 29 14 12 29 14 12 Amsterdam Nederland
51 Justisråd Friedlieb & Co 15 Andreas Knudsen Thode 122 14 6 33 15 0 31 12 12 188 2 2 Amsterdam Nederland
52 Agentinne Lysholms & Co 15 Andreas Knudsen Thode 120 0 0 20 0 0 51 0 0 44 0 0 235 0 Amsterdam Nederland
53 Justisråd Friedlieb & Co 16 Peter Noedtler 31 1 0 13 4 0 44 5 0 Hamburg Tyskland
54 Herman Höe 16 Peter Noedtler 4 15 0 10 0 0 14 15 0 Hamburg Tyskland
55 Christian Oeding 16 Peter Noedtler 4 0 0 4 0 Hamburg Tyskland
56 Hans P. Knudtzon 16 Peter Noedtler 3 0 0 3 0 Hamburg Tyskland
57 Paul Bahnsen 16 Peter Noedtler 5 15 0 5 15 0 Hamburg Tyskland
58 Agentinne Lysholms & Co 16 Peter Noedtler 20 0 0 20 0 Hamburg Tyskland
59 Peter Smith 17 Peter And. Ovide 10 0 0 10 0 Amsterdam Nederland
60 Nicolai Smidt 17 Peter And. Ovide 20 0 0 20 0 Amsterdam Nederland
61 Herman Höe 17 Peter And. Ovide 74 3 3 4/9 74 3 3 4/9 Amsterdam Nederland
62 Henrik Meincke 17 Peter And. Ovide 0 10 0 126 19 1 3/4 54 7 1 1 17 10 25 4 3 208 17 15 3/4 Amsterdam Nederland
63 Agentinne Lysholms & Co 17 Peter And. Ovide 100 0 0 100 0 Amsterdam Nederland
64 Claus Schmidt 18 John Hansen Krog 13 16 0 13 16 0 Amsterdam Nederland
65 Hans Jepsen 18 John Hansen Krog 60 0 0 60 0 Amsterdam Nederland
66 Andreas Caspar Hammer 18 John Hansen Krog 3 9 5 2 10 11 6 0 Amsterdam Nederland
67 Hans P. Knudtzon 18 John Hansen Krog 7 0 0 7 0 Amsterdam Nederland
68 Justisråd Friedlieb & Co 18 John Hansen Krog 23 0 0 1 10 0 26 16 0 18 17 1 70 3 1 Amsterdam Nederland
69 Hans Wingaard Finne 18 John Hansen Krog 20 0 0 20 0 Amsterdam Nederland
70 Christian Jelstrup 18 John Hansen Krog 59 0 0 4 0 0 63 0 Amsterdam Nederland
71 Christian And. Lorck 18 John Hansen Krog 25 0 0 25 0 Amsterdam Nederland
72 H. Wensell 18 John Hansen Krog 20 0 0 20 0 Amsterdam Nederland
73 Generalauditør Friderik Collin 18 John Hansen Krog 26 0 0 26 0 Amsterdam Nederland
74 Herman Höe 18 John Hansen Krog 20 0 0 20 0 Amsterdam Nederland
75 Agentinne Lysholms & Co 19 H. Fr. Schlichting 50 0 0 50 0 København Danmark
Transkribert sum* 2986 18 6 4/9 177 2 5 1/2 465 14 1 15 13 15 1/4 305 4 8
Nåtidens sum** 2986 18 10 121/144 177 2 5 460 14 1 15 13 15 1/4 305 4 8 3945 13 8 13/144

* Transkribert sum er tallene notert i kilden.

** Nåtidens sum er en beregning gjort i nåtiden hvor blanke felt er tolket som null.