Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Kobberutskiping, utdrag

Eksportør: Lorentz Wulf

Kilde Utdrag
Nr. Sted År Notat Nr. Eksportør LN Skipper 010 Røros, fortollet 020 Løkken, 1/2 toll 030 Løkken, tollfri 040 Selbu, fortollet 050 Selbu, tollfri 060 Kvikne, tollfri 080 [kvikne, tollfri] Nåtidens sum Destinasjon Notat
Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Transkribert Land*
1 Trondheim 1757 "Herforuden er og i dette aar bleven (…) 1 Lorentz Wulf 34 Hans Pens 5 3 2 2 0 0 2 5 9 9 8 11 Amsterdam Nederland
2 Trondheim 1760 "Herforuden er og i dette aar Toldfri(…) 2 Lorentz Wulf 43 Paul Greve 4 0 0 4 0 Amsterdam Nederland
3 Trondheim 1763 "Endelig er og i dette Aar Toldfrie b(…) 3 Lorentz Wulf 35 Paul Greve 4 4 4 2 10 0 6 14 4 Amsterdam Nederland
4 Trondheim 1764 4 Lorentz Wulf 4 Christen Svenssøn Lind 12 10 0 12 10 0 Amsterdam Nederland
5 Lorentz Wulf 35 Hans Pens 15 0 0 7 0 0 8 0 0 30 0 Amsterdam Nederland
5 Trondheim 1765 6 Lorentz Wulf 42 Math. Møller 2 0 0 3 0 0 5 0 0 10 0 Amsterdam Nederland
7 Lorentz Wulf 48 Lorentz Krabbe 1 10 0 1 10 0 3 0 Amsterdam Nederland
6 Trondheim 1766 8 Lorentz Wulf 8 Christen Svenssøn Lind 8 10 0 8 10 0 Amsterdam Nederland
9 Lorentz Wulf 27 Hans Pens 3 0 0 1 10 0 1 10 0 6 0 Amsterdam Nederland
10 Lorentz Wulf 36 Mathias Buckholt 8 0 10 7/8 8 10 7/8 Amsterdam Nederland
7 Trondheim 1767 11 Lorentz Wulf 10 Christen Svenssøn Lind 16 0 0 1 16 12 17 16 12 Amsterdam Nederland
12 Lorentz Wulf 45 Anthoni Kathenkamp 3 0 0 2 0 0 3 0 0 8 0 Amsterdam Nederland
8 Trondheim 1768 13 Lorentz Wulf 12 Christen Svenssøn Lind 13 16 8 1 0 0 9 0 0 23 16 8 Amsterdam Nederland
14 Lorentz Wulf 24 Mathias Buckholt 2 10 0 2 10 0 Amsterdam Nederland
15 Lorentz Wulf 36 Stephan Frideric Thode 13 5 6 1/2 13 5 6 1/2 Amsterdam Nederland
9 Trondheim 1769 16 Lorentz Wulf 13 Christen Svenssøn Lind 24 0 0 2 0 0 6 0 0 32 0 Amsterdam Nederland
17 Lorentz Wulf 54 Hans Pens 5 10 1/2 2 0 0 3 10 0 11 1/2 Amsterdam Nederland
10 Trondheim 1770 18 Lorentz Wulf 22 Christen Svenssøn Lind 30 0 0 2 0 0 3 0 0 35 0 Amsterdam Nederland
19 Lorentz Wulf 51 Lars Kruse 4 14 1 1 0 0 1 5 15 5 0 0 12 0 Amsterdam Nederland
11 Trondheim 1771 20 Lorentz Wulf 15 Christen Svenssøn Lind 42 0 0 1 0 0 5 0 0 48 0 Amsterdam Nederland
21 Lorentz Wulf 50 Skipper Hans Ulrik Stork 6 0 0 2 0 0 9 0 0 3 0 0 20 0 Amsterdam Nederland
22 Lorentz Wulf 53 Fies Pieter Hontra 4 12 15 2 7 1 7 0 Amsterdam Nederland
12 Trondheim 1772 23 Lorentz Wulf 16 Christen Svenssøn Lind 43 0 0 2 0 0 2 0 0 47 0 Amsterdam Nederland
24 Lorentz Wulf 52 Hans Henrik Hansen 9 0 0 4 0 0 4 12 3 17 12 3 Amsterdam Nederland
25 Lorentz Wulf 65 Skipper Hans Ulrik Stork 11 10 0 11 10 0 Amsterdam Nederland
13 Trondheim 1773 26 Lorentz Wulf 31 Christen Svenssøn Lind 34 0 0 4 0 0 2 0 0 40 0 Amsterdam Nederland
27 Lorentz Wulf 64 Anthoni Kathenkamp 2 10 0 2 10 0 Hamburg Tyskland
28 Lorentz Wulf 70 Hans Giever 15 0 0 2 0 0 3 0 0 20 0 Amsterdam Nederland
14 Trondheim 1774 29 Lorentz Wulf 7 Anders Moursund 1 1 10 1 1 10 Bordeaux Frankrike
30 Lorentz Wulf 22 Christen Svenssøn Lind 36 0 0 3 10 0 2 10 0 42 0 Amsterdam Nederland
31 Lorentz Wulf 53 Humphry Beck 26 6 8 2 10 0 2 10 0 31 6 8 Amsterdam Nederland
15 Trondheim 1775 32 Lorentz Wulf 24 Christen Svenssøn Lind 46 0 0 2 0 0 2 0 0 50 0 Amsterdam Nederland
33 Lorentz Wulf 58 Lars Kruse 12 0 0 4 0 0 4 0 0 20 0 Amsterdam Nederland
16 Trondheim 1776 34 Lorentz Wulf 22 Christen Svenssøn Lind 30 0 0 3 0 0 3 0 0 36 0 Amsterdam Nederland
35 Lorentz Wulf 44 Mogens Omeyer 5 6 0 5 6 0 Amsterdam Nederland
36 Lorentz Wulf 65 Just Jørgen Bye 7 11 10 7 11 10 Amsterdam Nederland
17 Trondheim 1777 37 Lorentz Wulf 4 Christen Svenssøn Lind 22 0 0 4 0 0 3 0 0 29 0 Amsterdam Nederland
38 Lorentz Wulf 18 Gerhard Hoe 12 0 9 1/2 12 9 1/2 Amsterdam Nederland
39 Lorentz Wulf 20 Hartwig Sundberg 4 0 0 4 0 Amsterdam Nederland
18 Trondheim 1778 40 Lorentz Wulf 2 Christen Svenssøn Lind 20 0 0 6 0 0 5 0 0 31 0 Amsterdam Nederland
41 Lorentz Wulf 12 Hartwig Sundberg 6 0 0 6 0 Amsterdam Nederland
42 Lorentz Wulf 16 Benjamin Blom 6 1 11 1/2 3 0 0 3 0 0 12 1 11 1/2 Amsterdam Nederland
19 Trondheim 1779 43 Lorentz Wulf 3 Christen Svenssøn Lind 18 0 0 2 10 0 2 10 0 23 0 Amsterdam Nederland
44 Lorentz Wulf 22 Benjamin Blom 4 10 14 4 10 14 Amsterdam Nederland
20 Trondheim 1780 45 Lorentz Wulf 2 Andr. Erlandsen 15 0 0 2 10 0 2 10 0 20 0 Amsterdam Nederland
46 Lorentz Wulf 11 Benjamin Blom 15 0 0 15 0 Amsterdam Nederland
47 Lorentz Wulf 13 Nils Marstrand 3 0 0 2 0 0 2 0 0 7 0 Amsterdam Nederland
21 Trondheim 1781 48 Lorentz Wulf 4 Benjamin Blom 9 0 0 3 0 0 3 0 0 15 0 Amsterdam Nederland
49 Lorentz Wulf 10 Diderich Brun 10 0 0 10 0 Amsterdam Nederland
50 Lorentz Wulf 19 Benjamin Blom 13 12 12 13 12 12 Amsterdam Nederland
22 Trondheim 1782 51 Lorentz Wulf 4 Benjamin Blom 20 0 0 7 0 0 4 0 0 31 0 Amsterdam Nederland
52 Lorentz Wulf 18 Benjamin Blom 10 0 0 2 0 0 12 0 Amsterdam Nederland
23 Trondheim 1783 53 Lorentz Wulf 3 Benjamin Blom 24 0 0 7 0 0 4 0 0 35 0 Amsterdam Nederland
24 Trondheim 1784 54 Lorentz Wulf 8 Diderich Brun 28 7 0 5 13 0 3 0 0 37 0 Amsterdam Nederland
55 Lorentz Wulf 18 Benjamin Blom 10 10 0 3 0 10 13 10 10 Amsterdam Nederland
25 Trondheim 1785 56 Lorentz Wulf 9 Diderich Brun 25 1 0 2 14 0 5 5 0 33 0 Amsterdam Nederland
57 Lorentz Wulf 22 Ader. Kruse 17 4 0 4 3 7 1/2 5 6 8 26 13 15 1/2 Amsterdam Nederland
26 Trondheim 1786 58 Lorentz Wulf 5 Diderich Brun 23 0 0 3 0 0 1 0 0 27 0 Amsterdam Nederland
59 Lorentz Wulf 14 Rolf Møller 12 19 10 5 1 4 0 19 2 19 0 Amsterdam Nederland
27 Trondheim 1787 60 Lorentz Wulf 7 Diderich Brun 19 13 4 5 9 1 4 12 11 29 15 0 Amsterdam Nederland
61 Lorentz Wulf 16 John Hansen Krog 13 15 0 13 15 0 Amsterdam Nederland
28 Trondheim 1789 62 Lorentz Wulf 13 Diderich Brun 8 6 9 4 10 0 3 11 9 16 8 2 Amsterdam Nederland
63 Lorentz Wulf 21 Andreas Knudsen Thode 9 3 12 2 6 2 11 9 14 Amsterdam Nederland
29 Trondheim 1790 64 Lorentz Wulf 14 Diderich Brun 27 2 15 6 16 2 0 0 15 34 0 Amsterdam Nederland
30 Trondheim 1791 65 Lorentz Wulf 7 Diderich Brun 6 10 0 4 2 9 1/4 10 12 9 1/4 Amsterdam Nederland
66 Lorentz Wulf 14 Peter Noedtler 4 8 7 3/4 3 16 4 1/4 8 4 12 Amsterdam Nederland
67 Lorentz Wulf Diderich Brun 1 7 6 3/4 1 7 6 3/4 Amsterdam Nederland
31 Trondheim 1792 68 Lorentz Wulf 5 Peter Noedtler 12 10 1 12 10 1 Amsterdam Nederland
69 Lorentz Wulf 13 Diderich Brun 11 15 9 3/4 1 4 3 3/4 12 19 13 1/2 Amsterdam Nederland
32 Trondheim 1793 70 Lorentz Wulf 6 Peter Noedtler 8 4 13 1/4 5 4 4 3/4 13 9 2 Amsterdam Nederland

Klikk på utdragsnummeret for å finne det i kilden.

* Nåtidens land.