Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Kobberutskipingsliste

Sted: Trondheim
År: 1791

Kilder: Fotografert

Notat:

Utskipingene

Last ned som regneark med verdier avrundet til hele pund.

Nr. Eksportør LN Skipper 010 Røros, fortollet 030 Løkken, tollfri 040 Selbu, fortollet 070 Frederiks gave, tollfri 080 [kvikne, tollfri] Nåtidens sum** Destinasjon Nåtidens land Notat
Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund
1 Henrik Meincke 1 H. Andresen 138 11 14 23/120 11 8 1 97/120 150 0 Amsterdam Nederland
2 Justisråd Friedlieb & Co 1 H. Andresen 10 0 0 10 0 Amsterdam Nederland
3 Viseborgermester Knudtzon & Braack 1 H. Andresen 100 0 0 100 0 Amsterdam Nederland
4 Cornelius Busch 2 Peter Noedtler 2 0 0 2 0 Hamburg Tyskland
5 Christian Oeding 2 Peter Noedtler 15 0 0 15 0 Hamburg Tyskland
6 Viseborgermester Knudtzon & Braack 2 Peter Noedtler 20 0 0 20 0 Hamburg Tyskland
7 Christian Jelstrup 3 Hans Brun 13 0 0 9 0 0 22 0 Hamburg Tyskland
8 Peter Falck 4 Andreas Knudsen Thode 10 0 0 10 0 Amsterdam Nederland
9 Viseborgermester Knudtzon & Braack 4 Andreas Knudsen Thode 314 9 7 3 6 7 29 9 14 15 3 10 362 9 6 Amsterdam Nederland
10 Claus Schmidt 5 Peter And. Ovide 10 0 0 10 0 Amsterdam Nederland
11 Christian Oeding 5 Peter And. Ovide 20 0 0 20 0 Amsterdam Nederland
12 Christian And. Lorck 5 Peter And. Ovide 30 0 0 3 16 2 33 16 2 Amsterdam Nederland
13 Helmer Meincke 5 Peter And. Ovide 231 13 2 33 18 10 265 11 12 Amsterdam Nederland
14 Hans Wingaard Finne 6 John Hansen Krog 30 0 0 24 0 0 54 0 Amsterdam Nederland
15 Hans P. Knudtzon 6 John Hansen Krog 10 0 0 10 0 Amsterdam Nederland
16 Hans Jepsen 6 John Hansen Krog 25 0 0 25 0 Amsterdam Nederland
17 Ole Due 6 John Hansen Krog 16 0 0 4 0 0 20 0 Amsterdam Nederland
18 Christian Oeding 6 John Hansen Krog 20 0 0 20 0 Amsterdam Nederland
19 H. Wensell 6 John Hansen Krog 20 0 0 20 0 Amsterdam Nederland
20 Generalauditør Friderik Collin 6 John Hansen Krog 34 0 0 34 0 Amsterdam Nederland
21 Justisråd Friedlieb & Co 6 John Hansen Krog 135 4 11 11 8 10 146 13 5 Amsterdam Nederland
22 Hans Jepsen 7 Diderich Brun 38 8 12 5 0 0 43 8 12 Amsterdam Nederland
23 Kanselliråd Eric Must 7 Diderich Brun 8 13 14 5 6 2 14 0 Amsterdam Nederland
24 Nicolai Smidt 7 Diderich Brun 20 0 0 20 0 Amsterdam Nederland
25 Reiner Ulffers 7 Diderich Brun 3 0 0 3 0 Amsterdam Nederland
26 Lorentz Wulf 7 Diderich Brun 6 10 0 4 2 9 1/4 10 12 9 1/4 Amsterdam Nederland
27 Claus Schmidt 7 Diderich Brun 12 0 0 12 0 Amsterdam Nederland
28 Andreas Caspar Hammer 7 Diderich Brun 7 0 0 7 0 Amsterdam Nederland
29 Peter Smith 7 Diderich Brun 16 0 0 16 0 Amsterdam Nederland
30 Hans P. Knudtzon 7 Diderich Brun 15 0 0 10 15 0 25 15 0 Amsterdam Nederland
31 Madame Aletta sal. Otto Beyer 7 Diderich Brun 5 0 0 7 0 0 32 18 1 44 18 1 Amsterdam Nederland
32 Justisråd Friedlieb & Co 7 Diderich Brun 110 9 11 12 10 0 30 10 0 28 7 3 181 16 14 Amsterdam Nederland
33 Viseborgermester Knudtzon & Braack 8 H. Fr. Schlichting 67 10 0 10 0 0 22 10 0 100 0 Flensburg Danmark
34 Viseborgermester Knudtzon & Braack 9 J. Bugge 60 0 0 60 0 København Danmark
35 Christian Jelstrup 10 Hans Povel Bierck 1 13 13 1 13 13 Bergen Norge
36 Thomas & Chr. Jelstrup 10 Hans Povel Bierck 0 11 4 11 4 Bergen Norge
37 Viseborgermester Knudtzon & Braack 10 Hans Povel Bierck 20 2 13 20 2 13 Bergen Norge
38 H. Meincke 10 Hans Povel Bierck 2 15 12 2 15 12 Bergen Norge
39 Justisråd Friedlieb & Co 10 Hans Povel Bierck 2 0 0 2 0 Bergen Norge
40 Viseborgermester Knudtzon & Braack 11 Gullich Pedersen 40 0 0 40 0 København Danmark
41 Christian Oeding 12 M. Augustini 10 0 0 10 0 Hamburg Tyskland
42 Christian And. Lorck 12 M. Augustini 10 0 0 10 0 Hamburg Tyskland
43 Herman Höe 12 M. Augustini 22 13 9 1/2 16 17 1/2 39 10 10 Hamburg Tyskland
44 Hans Jens. Sommer 12 M. Augustini 10 0 0 10 0 Hamburg Tyskland
45 Viseborgermester Knudtzon & Braack 12 M. Augustini 26 19 14 3 0 2 30 0 Hamburg Tyskland
46 Ernst Lor. Wensell 13 Andreas Knudsen Thode 2 6 1 2 6 1 Amsterdam Nederland
47 Viseborgermester Knudtzon & Braack 13 Andreas Knudsen Thode 17 16 12 76 0 4 43 0 0 136 17 0 Amsterdam Nederland
48 Justisråd Friedlieb & Co 13 Andreas Knudsen Thode 25 0 0 20 10 13 45 10 13 Amsterdam Nederland
49 Christian Jelstrup 14 Peter Noedtler 25 0 0 7 16 2 6 5 0 39 1 2 Amsterdam Nederland
50 Hans Wingaard Finne 14 Peter Noedtler 20 0 0 6 15 15 11 14 1 38 10 0 Amsterdam Nederland
51 Andreas Erlandsen 14 Peter Noedtler 10 0 0 10 0 Amsterdam Nederland
52 Andreas Caspar Hammer 14 Peter Noedtler 6 0 0 6 0 Amsterdam Nederland
53 Kanselliråd Eric Must 14 Peter Noedtler 3 19 11 1/2 3 0 4 1/2 7 0 Amsterdam Nederland
54 Ole Due 14 Peter Noedtler 19 18 2 8 18 13 28 16 15 Amsterdam Nederland
55 Christian Oeding 14 Peter Noedtler 34 9 0 9 0 0 43 9 0 Amsterdam Nederland
56 Justisråd Friedlieb & Co 14 Peter Noedtler 94 15 3/4 24 4 15 1/4 19 13 4 138 13 4 Amsterdam Nederland
57 Lorentz Wulf 14 Peter Noedtler 4 8 7 3/4 3 16 4 1/4 8 4 12 Amsterdam Nederland
58 Hans P. Knudtzon 14 Peter Noedtler 12 0 0 12 0 Amsterdam Nederland
59 Madame Aletta sal. Otto Beyer 14 Peter Noedtler 10 0 0 36 0 0 46 0 Amsterdam Nederland
60 Claus Schmidt 15 Peter And. Ovide 14 12 3 14 12 3 Amsterdam Nederland
61 Hans Jepsen 15 Peter And. Ovide 20 0 0 20 0 Amsterdam Nederland
62 H. Wensell 15 Peter And. Ovide 30 0 0 30 0 Amsterdam Nederland
63 Christian And. Lorck 15 Peter And. Ovide 40 0 0 40 0 Amsterdam Nederland
64 H. Meincke 15 Peter And. Ovide 27 3 11 90 0 0 18 16 15 1/2 14 19 5 1/2 151 0 Amsterdam Nederland
65 Justisråd Friedlieb & Co 15 Peter And. Ovide 25 0 0 25 0 Amsterdam Nederland
66 Hans Wingaard Finne 15 Peter And. Ovide 20 0 0 20 0 Amsterdam Nederland
67 C. Wensell 15 Peter And. Ovide 6 0 0 6 0 Amsterdam Nederland
68 Christian Jelstrup 16 M. G. Thiesen 25 6 8 8 10 0 33 16 8 Hamburg Tyskland
69 Peter Smith 17 J. Brodersen 10 0 0 10 0 Dordrecht Nederland
70 Justisråd Friedlieb & Co 18 C. F. Møllerup 7 2 10 1/4 1 18 1 3 6 2 1/4 12 13 2 1/2 25 0 Hamburg Tyskland
71 Hans P. Knudtzon 18 C. F. Møllerup 3 0 0 3 0 Hamburg Tyskland
72 Hans Jepsen 18 C. F. Møllerup 30 0 0 30 0 Hamburg Tyskland
73 Herman Höe 18 C. F. Møllerup 10 0 0 10 0 Hamburg Tyskland
74 Viseborgermester Knudtzon & Braack 18 C. F. Møllerup 62 15 7 5/9 62 15 7 5/9 Hamburg Tyskland
75 Christian Oeding 18 C. F. Møllerup 5 0 0 5 0 Hamburg Tyskland
76 Christian And. Lorck 18 C. F. Møllerup 12 0 0 12 0 Hamburg Tyskland
77 Johan M. Lysholm 19 And. Eschild g. Dick 6 0 0 6 0 Amsterdam Nederland
78 Justisråd Friedlieb & Co 19 And. Eschild g. Dick 39 2 6 6 17 2 45 19 8 Amsterdam Nederland
79 Nils Fr. Bing 19 And. Eschild g. Dick 15 0 0 15 0 Amsterdam Nederland
80 Reiner Ulffers 19 And. Eschild g. Dick 26 0 0 8 5 0 34 5 0 Amsterdam Nederland
81 Viseborgermester Knudtzon & Braack 20 P. Bojesen Smith 9 19 7 3 0 12 13 3 Hamburg Tyskland
82 Lorentz Wulf Diderich Brun 1 7 6 3/4 1 7 6 3/4 Amsterdam Nederland
Transkribert sum* 2328 17 10 5/9 177 17 3 486 16 3 252 2 8 1 7 6 3/4
Nåtidens sum** 2320 17 15 179/360 177 17 3 37/120 479 16 3 252 2 8 1 7 6 3/4 3232 1 4 5/9

* Transkribert sum er tallene notert i kilden.

** Nåtidens sum er en beregning gjort i nåtiden hvor blanke felt er tolket som null.