Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Kobberutskiping, utdrag

Eksportør: Ernst Lor. Wensell

Kilde Utdrag
Nr. Sted År Notat Nr. Eksportør LN Skipper 010 Røros, fortollet 030 Løkken, tollfri 040 Selbu, fortollet 050 Selbu, tollfri Nåtidens sum Destinasjon Notat
Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Transkribert Land*
1 Trondheim 1751 "Desuden er og udført kaaber i nyt ar(…) 1 Ernst Lor. Wensell 5 Peder Abel 2 0 0 2 0 Bordeaux Frankrike
2 Ernst Lor. Wensell 23 Christen Svenssøn Lind 6 0 0 6 0 Amsterdam Nederland
3 Ernst Lor. Wensell 44 Henrik Wulf 6 0 0 6 0 Amsterdam Nederland
4 Ernst Lor. Wensell 52 Christen Svenssøn Lind 4 0 0 4 0 Amsterdam Nederland
2 Trondheim 1753 "Herforunden er og udført: vide no 25(…) 5 Ernst Lor. Wensell 4 Christen Svenssøn Lind 10 0 0 10 0 Amsterdam Nederland
6 Ernst Lor. Wensell 59 Christen Svenssøn Lind 3 15 10 3 15 10 Amsterdam Nederland
3 Trondheim 1756 "Herforuden er og i dette aar bliven (…) 7 Ernst Lor. Wensell 4 Giert Hoe 5 6 4 1/20 5 6 4 1/20 Amsterdam Nederland
8 Ernst Lor. Wensell 34 Christen Svenssøn Lind 12 0 0 12 0 Amsterdam Nederland
9 Ernst Lor. Wensell 53 Giert Hoe 3 16 1/20 3 16 1/20 Amsterdam Nederland
4 Trondheim 1759 "Herforuden er og i dette aar Toldfri(…) 10 Ernst Lor. Wensell 14 Giert Hoe 10 7 1 13/20 10 7 1 13/20 Amsterdam Nederland
11 Ernst Lor. Wensell 39 Daniel Ridder Bernhoff 4 1 14 4/5 4 1 14 4/5 Amsterdam Nederland
5 Trondheim 1765 12 Ernst Lor. Wensell 45 Hans Pens 2 0 0 2 0 Hamburg Tyskland
6 Trondheim 1766 13 Ernst Lor. Wensell 25 Rolf Greve 2 10 0 2 10 0 Amsterdam Nederland
7 Trondheim 1767 14 Ernst Lor. Wensell 43 Anthoni Kathenkamp 5 0 0 5 0 Amsterdam Nederland
8 Trondheim 1770 15 Ernst Lor. Wensell 50 Lars Kruse 1 16 3 1 16 3 Amsterdam Nederland
9 Trondheim 1771 16 Ernst Lor. Wensell 23 Jon And. Wefsen 0 12 14 12 14 Bergen Norge
10 Trondheim 1772 17 Ernst Lor. Wensell Diderich Brun 2 5 0 2 5 0 København Danmark
18 Ernst Lor. Wensell 36 Jon And. Wefsen 3 0 0 3 0 Bergen Norge
11 Trondheim 1773 19 Ernst Lor. Wensell 19 Diderich Brun 2 5 13 2 5 13 Danzig Polen
20 Ernst Lor. Wensell 28 Christen Svenssøn Lind 1 10 0 1 10 0 Amsterdam Nederland
21 Ernst Lor. Wensell 46 Jon And. Wefsen 2 14 6 1/2 2 14 6 1/2 Bergen Norge
22 Ernst Lor. Wensell 74 Stephan Frideric Thode 2 6 0 2 6 0 Amsterdam Nederland
12 Trondheim 1774 23 Ernst Lor. Wensell 20 Christen Svenssøn Lind 2 5 13 2 5 13 Amsterdam Nederland
24 Ernst Lor. Wensell 50 Humphry Beck 4 12 0 4 12 0 Amsterdam Nederland
13 Trondheim 1776 25 Ernst Lor. Wensell 19 Christen Svenssøn Lind 5 6 5 1/2 5 6 5 1/2 Amsterdam Nederland
14 Trondheim 1791 26 Ernst Lor. Wensell 13 Andreas Knudsen Thode 2 6 1 2 6 1 Amsterdam Nederland

Klikk på utdragsnummeret for å finne det i kilden.

* Nåtidens land.