Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Kobberutskipingsliste

Sted: Trondheim
År: 1765

Kilder: Fotografert

Notat:

Utskipingene

Last ned som regneark med verdier avrundet til hele pund.

Nr. Eksportør LN Skipper 010 Røros, fortollet 030 Løkken, tollfri 050 Selbu, tollfri 060 Kvikne, tollfri Nåtidens sum** Destinasjon Nåtidens land Notat
Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund
1 Kanselliråd Eric Must 1 Rolf Greve 7 0 0 7 0 Hamburg Tyskland
2 Hans Jepsen 2 Rolf Greve 9 0 0 9 0 Hamburg Tyskland
3 Otto Beyer 3 Anthoni Kathenkamp 67 9 8 22 10 8 9 0 0 99 0 Hamburg Tyskland
4 Madame Lycke 4 Christen Svenssøn Lind 6 0 0 6 0 Amsterdam Nederland
5 Kammerråd Meincke 5 Christen Svenssøn Lind 62 10 0 15 8 2 19 1 14 97 0 Amsterdam Nederland
6 Rådmann Hans Hornemanns dødsbo 6 Christen Svenssøn Lind 60 0 0 60 0 Amsterdam Nederland
7 Carsten Schiødt 7 Christen Svenssøn Lind 36 1 10 7/10 11 5 5 4/5 47 7 1/2 Amsterdam Nederland
8 Rådmann Hans Hornemanns dødsbo 8 Hans Pens 14 12 9 1/5 3 8 9 3/4 5 0 13 1/2 23 2 9/20 Amsterdam Nederland
9 Kanselliråd Angell 9 Hans Pens 96 0 0 0 15 0 96 15 0 Amsterdam Nederland
10 Kanselliråd Eric Must 10 Hans Pens 26 7 8 3/8 2 12 15 7/8 3 10 0 32 10 8 1/4 Amsterdam Nederland
11 Thomas Angell 11 Hans Pens 113 12 8 1/2 7 7 7 1/2 121 0 Amsterdam Nederland
12 Rådmann Hans Hornemanns dødsbo 12 Paul Greve 60 0 0 60 0 Amsterdam Nederland
13 Otto Beyer 13 Paul Greve 208 12 1 208 12 1 Amsterdam Nederland
14 Kammerråd Meincke 14 Paul Greve 274 7 11 5 15 5 18 1 11 298 4 11 Amsterdam Nederland
15 Kammerråd Meincke 15 Giert Hoe 67 4 8 67 4 8 Amsterdam Nederland
16 Hans Jepsen 16 Giert Hoe 10 0 0 10 0 Amsterdam Nederland
17 Rådmann Friedlieb 17 Giert Hoe 505 3 13 1/4 5 15 5 3 15 1 14/15 9 0 13 1/2 523 15 1 41/60 Amsterdam Nederland
18 Agent Broder Lysholm 18 Giert Hoe 102 13 8 8 8 6 111 1 14 Amsterdam Nederland
19 Rådmann Archdal 19 Tøge Didrichsen 0 18 12 18 12 Kristiansund Norge
20 Kammerråd Meincke 20 Math. Møller 52 0 0 25 0 0 77 0 Amsterdam Nederland
21 Kanselliråd Lysholm 21 Math. Møller 103 9 15 1/2 3 15 1 14/15 6 0 9 113 5 10 13/30 Amsterdam Nederland
22 Kanselliråd Angell 22 Henrik Due 8 6 12 8 6 12 Bergen Norge
23 Mathias Friis 23 Anders Wefsen 4 2 6 4 2 6 Bergen Norge [Med Otto beyer og Kammerråd Meincke]
24 Otto Beyer 23 Anders Wefsen 3 9 6 3 9 6 Bergen Norge [Med Mathias Friis og Kammerråd Meincke]
25 Kammerråd Meincke 23 Anders Wefsen 9 0 0 9 0 Bergen Norge [Med Mathias Friis og Otto Beyer]
26 Mathias Friis 24 Anders Wefsen 0 15 0 15 0 Bergen Norge
27 Justisråd Gerrit Hornemann 25 Lor. Chr. Petersen 10 0 0 10 0 København Danmark
28 Justisråd Gerrit Hornemann 26 Ole Rasmussen 20 0 0 20 0 København Danmark
29 Hans Jepsen 27 Hans Bullerup 10 0 0 10 0 Odense Danmark
30 Apoteker Sommer 28 Andreas Kock 16 10 0 16 10 0 Amsterdam Nederland
31 Kammerråd Meincke 29 Andreas Kock 30 0 0 30 0 Amsterdam Nederland
32 Kammerråd Meincke 30 Bastian Hausvoigt 15 0 0 15 0 Flensburg Danmark
33 Kammerråd Meincke 31 Halvor Eriksen 1 0 0 1 0 Kristiansund Norge
34 Kanselliråd Eric Must 32 Christ- Scharfføe 12 0 0 13 0 0 25 0 København Danmark
35 Kanselliråd Eric Must 33 Job Thode 14 0 0 14 0 Amsterdam Nederland
36 Kammerråd Meincke 34 Job Thode 105 0 0 25 0 0 130 0 Amsterdam Nederland
37 Agent Broder Lysholm 35 Job Thode 23 10 0 9 0 0 12 10 0 45 0 Amsterdam Nederland
38 Justisråd Gerrit Hornemann 36 Job Thode 50 0 0 14 0 0 6 0 0 70 0 Amsterdam Nederland
39 Kammerråd Meincke 37 Hans Henrik Wulf 10 8 15 4 11 1 15 0 Flensburg Danmark
40 Kanselliråd Eric Must 38 Lorentz Peters. Steenberg 11 0 0 3 0 0 31 0 0 45 0 København Danmark
41 Rådmann Friedlieb 39 Lorentz Peters. Steenberg 4 0 0 9 0 0 13 0 København Danmark
42 Etatsråd Gerrit Hornemann 40 Lorentz Peters. Steenberg 28 0 0 10 0 0 2 0 0 40 0 København Danmark
43 Kanselliråd Lysholm 41 Lorentz Peters. Steenberg 4 0 0 4 0 København Danmark
44 Lorentz Wulf 42 Math. Møller 2 0 0 3 0 0 5 0 0 10 0 Amsterdam Nederland
45 Kammerråd Meincke 43 Math. Møller 47 1 0 47 1 0 Amsterdam Nederland
46 Agent Broder Lysholm 44 Math. Møller 43 9 1/2 43 9 1/2 Amsterdam Nederland
47 Ernst Lor. Wensell 45 Hans Pens 2 0 0 2 0 Hamburg Tyskland
48 Hans Jepsen 46 Hans Pens 10 0 0 10 0 Hamburg Tyskland
49 Kammerråd Meincke 47 Niels Kiellerup 6 0 0 6 0 Aarhus Danmark
50 Lorentz Wulf 48 Lorentz Krabbe 1 10 0 1 10 0 3 0 Amsterdam Nederland
51 Thomas Angell 49 Lorentz Krabbe 27 4 11 5 15 5 33 0 Amsterdam Nederland
52 Otto Beyer 50 Lorentz Krabbe 76 5 14 1/2 48 8 0 77 2 12 201 16 10 1/2 Amsterdam Nederland
53 Rådmann Friedlieb 51 Friderich Harboe 173 7 5 1/2 6 1 0 2 16 1 4 0 0 186 4 6 1/2 København Danmark
Transkribert sum* 2406 3 8 1/40 307 7 2 1/8 253 14 5 2/3 163 16 13
Nåtidens sum** 2406 3 8 1/40 307 7 2 1/8 253 14 5 2/3 173 6 13 3140 11 12 49/60

* Transkribert sum er tallene notert i kilden.

** Nåtidens sum er en beregning gjort i nåtiden hvor blanke felt er tolket som null.