Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Kobberutskiping, utdrag

Skipper: Anthoni Kathenkamp

Kilde Utdrag
Nr. Sted År Notat Nr. Eksportør LN Skipper 010 Røros, fortollet 030 Løkken, tollfri 040 Selbu, fortollet 050 Selbu, tollfri 060 Kvikne, tollfri 070 Frederiks gave, tollfri 090 Gaulstad, tollfri Nåtidens sum Destinasjon Notat
Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Transkribert Land*
1 Trondheim 1765 1 Otto Beyer 3 Anthoni Kathenkamp 67 9 8 22 10 8 9 0 0 99 0 Hamburg Tyskland
2 Trondheim 1766 2 Kanselliråd Eric Must 4 Anthoni Kathenkamp 12 7 8 12 7 8 Hamburg Tyskland
3 Trondheim 1767 3 Kanselliråd Eric Must 1 Anthoni Kathenkamp 10 0 0 10 0 Hamburg Tyskland
4 Hans Jepsen 2 Anthoni Kathenkamp 10 0 0 10 0 Hamburg Tyskland
5 Ernst Lor. Wensell 43 Anthoni Kathenkamp 5 0 0 5 0 Amsterdam Nederland
6 Peder Brun 44 Anthoni Kathenkamp 4 0 0 4 0 Amsterdam Nederland
7 Lorentz Wulf 45 Anthoni Kathenkamp 3 0 0 2 0 0 3 0 0 8 0 Amsterdam Nederland
8 Hans Jepsen 46 Anthoni Kathenkamp 10 0 0 10 0 Amsterdam Nederland
9 Agent Broder Lysholm 47 Anthoni Kathenkamp 104 14 15 19/24 104 14 15 19/24 Amsterdam Nederland
10 Kammerråd Meincke 48 Anthoni Kathenkamp 31 0 0 40 0 0 71 0 Amsterdam Nederland
4 Trondheim 1768 11 Kammerråd Meincke 3 Anthoni Kathenkamp 125 0 0 125 0 Hamburg Tyskland
12 Kanselliråd Eric Must 4 Anthoni Kathenkamp 43 0 0 43 0 Hamburg Tyskland
13 Otto Beyer 6 Anthoni Kathenkamp 80 0 0 41 17 1 16/105 11 8 6 133 5 7 16/105 Hamburg Tyskland
5 Trondheim 1770 14 Rådmann Friedlieb 11 Anthoni Kathenkamp 30 0 0 30 0 Altona Tyskland
15 Hans Jepsen 12 Anthoni Kathenkamp 45 0 6 45 6 Hamburg Tyskland
16 Kammerråd Meincke 13 Anthoni Kathenkamp 30 0 0 30 0 Hamburg Tyskland
17 Thomas & Chr. Jelstrup 14 Anthoni Kathenkamp 5 0 0 5 0 Hamburg Tyskland
6 Trondheim 1771 18 Agent Broder Lysholm 3 Anthoni Kathenkamp 7 13 11 22 6 5 30 0 Hamburg Tyskland
19 Hans Jepsen 4 Anthoni Kathenkamp 69 0 0 69 0 Hamburg Tyskland
20 Otto Beyer 5 Anthoni Kathenkamp 40 0 0 40 0 Hamburg Tyskland
21 Rådmann Friedlieb 6 Anthoni Kathenkamp 18 5 0 1 15 0 20 0 Hamburg Tyskland
22 Skipper Anthoni Kathenkamp 42 Anthoni Kathenkamp 3 0 0 3 0 Hamburg Tyskland
23 Agent Broder Lysholm 43 Anthoni Kathenkamp 10 0 0 10 0 Hamburg Tyskland
24 Thomas & Chr. Jelstrup 44 Anthoni Kathenkamp 3 0 0 3 0 Hamburg Tyskland
7 Trondheim 1772 25 Mathias Friis 1 Anthoni Kathenkamp 23 8 3/4 7 11 15 1/4 31 0 Hamburg Tyskland
26 Hans Jepsen 2 Anthoni Kathenkamp 36 0 0 36 0 Hamburg Tyskland
27 Busch & Ulricksen 3 Anthoni Kathenkamp 7 2 0 7 2 0 Hamburg Tyskland
28 Rådmann Friedlieb 4 Anthoni Kathenkamp 40 0 0 40 0 Hamburg Tyskland
29 Otto Beyer 5 Anthoni Kathenkamp 23 5 12 16 14 4 40 0 Hamburg Tyskland
30 Agent Broder Lysholm 6 Anthoni Kathenkamp 50 0 0 50 0 Hamburg Tyskland
31 Claus Oldenborg 7 Anthoni Kathenkamp 2 0 0 2 0 Hamburg Tyskland
32 Skipper Anthoni Kathenkamp 8 Anthoni Kathenkamp 4 0 0 4 0 Hamburg Tyskland
8 Trondheim 1773 33 Hans Jepsen 9 Anthoni Kathenkamp 33 0 0 33 0 Hamburg Tyskland
34 Agentinne Lysholms & Co 10 Anthoni Kathenkamp 20 14 10 3/4 25 0 0 9 5 5 1/4 10 0 0 65 0 Hamburg Tyskland
35 Madame Friedlieb & Søn 11 Anthoni Kathenkamp 70 0 0 70 0 Hamburg Tyskland
36 Madame Friedlieb & Søn 60 Anthoni Kathenkamp 26 0 4 26 4 Hamburg Tyskland
37 Mathias Friis 61 Anthoni Kathenkamp 20 0 0 8 0 0 11 0 0 39 0 Hamburg Tyskland
38 Henrik Meincke 62 Anthoni Kathenkamp 48 3 10 1/2 52 10 0 15 6 5 1/2 116 0 Hamburg Tyskland
39 Agentinne Lysholms & Co 63 Anthoni Kathenkamp 45 0 0 45 0 Hamburg Tyskland
40 Lorentz Wulf 64 Anthoni Kathenkamp 2 10 0 2 10 0 Hamburg Tyskland
9 Trondheim 1774 41 Johan Henrik Mathiesen jr. 45 Anthoni Kathenkamp 5 0 0 5 0 0 10 0 Hamburg Tyskland
42 Agentinne Lysholms & Co 46 Anthoni Kathenkamp 1 0 10 2 5 0 25 19 6 29 5 0 Hamburg Tyskland
43 Johan Henrik Mathiesen jr. 49 Anthoni Kathenkamp 10 0 0 10 0 Hamburg Tyskland
10 Trondheim 1775 44 Mathias Friis 27 Anthoni Kathenkamp 68 0 0 4 0 0 72 0 Hamburg Tyskland
45 Otto Beyer 28 Anthoni Kathenkamp 92 0 0 92 0 Hamburg Tyskland
46 Agentinne Lysholms & Co 29 Anthoni Kathenkamp 85 0 0 85 0 Hamburg Tyskland
11 Trondheim 1776 47 Madame Friedlieb & Søn 12 Anthoni Kathenkamp 2 7 1 1/2 7 12 14 1/2 10 0 Hamburg Tyskland
48 Mathias Friis 13 Anthoni Kathenkamp 47 0 0 47 0 Hamburg Tyskland
49 Hans Jepsen 14 Anthoni Kathenkamp 9 4 7 9 4 7 Hamburg Tyskland
50 Agent Lars Pedersøn Lassen 15 Anthoni Kathenkamp 1 10 6 1 10 6 Hamburg Tyskland
51 Otto Beyer 16 Anthoni Kathenkamp 30 7 0 6 14 6 4 3 15 6 1 11 47 7 0 Hamburg Tyskland
12 Trondheim 1777 52 Agentinne Lysholms & Co 6 Anthoni Kathenkamp 45 0 0 45 0 Hamburg Tyskland
53 Hans Jepsen 6 Anthoni Kathenkamp 10 0 0 10 0 Hamburg Tyskland
54 Kanselliråd Eric Must 6 Anthoni Kathenkamp 3 0 0 3 0 Hamburg Tyskland
55 Nicolai Smidt 6 Anthoni Kathenkamp 30 0 0 30 0 Hamburg Tyskland
56 Otto Beyer 6 Anthoni Kathenkamp 40 0 0 40 0 Hamburg Tyskland
57 Thomas & Chr. Jelstrup 6 Anthoni Kathenkamp 22 0 0 22 0 Hamburg Tyskland
13 Trondheim 1778 58 Kanselliråd Eric Must 3 Anthoni Kathenkamp 5 0 0 5 0 Hamburg Tyskland
59 Hans Jepsen 3 Anthoni Kathenkamp 11 0 0 3 0 0 14 0 Hamburg Tyskland
60 Justisråd Friedlieb & Co 3 Anthoni Kathenkamp 30 0 0 30 0 Hamburg Tyskland
61 Thomas & Chr. Jelstrup 3 Anthoni Kathenkamp 3 17 5 16 2 11 20 0 Hamburg Tyskland
62 Herman Höe 3 Anthoni Kathenkamp 18 17 8 5/8 1 2 7 3/8 22 4 6 42 4 6 Hamburg Tyskland
63 Hans Jepsen 17 Anthoni Kathenkamp 14 2 12 3 0 8 17 3 4 Hamburg Tyskland
64 Thomas & Chr. Jelstrup 17 Anthoni Kathenkamp 12 8 5 1/2 12 8 5 1/2 Hamburg Tyskland
14 Trondheim 1779 65 Thomas & Chr. Jelstrup 5 Anthoni Kathenkamp 20 0 0 20 0 Hamburg Tyskland
66 Hans Jepsen 5 Anthoni Kathenkamp 21 12 0 21 12 0 Hamburg Tyskland
67 Hans Jepsen 6 Anthoni Kathenkamp 8 8 0 8 8 0 Hamburg Tyskland
15 Trondheim 1780 68 Justisråd Friedlieb & Co 12 Anthoni Kathenkamp 30 0 0 30 0 Hamburg Tyskland
69 Kanselliråd Eric Must 12 Anthoni Kathenkamp 5 0 0 5 0 Hamburg Tyskland
70 Henrik Meincke 12 Anthoni Kathenkamp 5 8 12 4 11 4 10 0 Hamburg Tyskland
71 Peter Smith 12 Anthoni Kathenkamp 6 0 0 6 0 Hamburg Tyskland
72 Hans Jepsen 12 Anthoni Kathenkamp 23 0 0 23 0 Hamburg Tyskland
73 Thomas & Chr. Jelstrup 12 Anthoni Kathenkamp 22 0 0 22 0 Hamburg Tyskland
74 Herman Höe 12 Anthoni Kathenkamp 13 6 10 9 7 8 3/4 0 15 9 23 9 11 3/4 Hamburg Tyskland
75 Agentinne Lysholms & Co 12 Anthoni Kathenkamp 44 0 0 44 0 Hamburg Tyskland
16 Trondheim 1781 76 Christian Jelstrup 5 Anthoni Kathenkamp 10 0 0 10 0 Hamburg Tyskland
77 Hans Jepsen 5 Anthoni Kathenkamp 16 1 10 3/8 16 1 10 3/8 Hamburg Tyskland
78 Thomas & Chr. Jelstrup 5 Anthoni Kathenkamp 5 0 0 5 0 Hamburg Tyskland
79 Thomas & Chr. Jelstrup 5 Anthoni Kathenkamp 3 0 0 3 0 Hamburg Tyskland
80 Christian Jelstrup 20 Anthoni Kathenkamp 3 0 0 3 0 Hamburg Tyskland
81 Hans Jepsen 20 Anthoni Kathenkamp 6 17 5 6 17 5 Amsterdam Nederland
82 Agentinne Lysholms & Co 20 Anthoni Kathenkamp 10 0 0 10 0 Amsterdam Nederland
83 Herman Höe 20 Anthoni Kathenkamp 10 0 0 10 0 Hamburg Tyskland
84 Hans Jepsen 21 Anthoni Kathenkamp 2 0 0 2 0 Hamburg Tyskland
85 Thomas & Chr. Jelstrup 22 Anthoni Kathenkamp 4 5 4 4 5 4 Hamburg Tyskland
17 Trondheim 1782 86 Ole Due 6 Anthoni Kathenkamp 2 16 8 2 16 8 Hamburg Tyskland
87 Hans Jepsen 6 Anthoni Kathenkamp 40 9 1 1/2 0 10 14 1/2 41 0 Hamburg Tyskland
88 Herman Höe 6 Anthoni Kathenkamp 10 0 0 10 0 Hamburg Tyskland
89 Justisråd Friedlieb & Co 6 Anthoni Kathenkamp 5 0 0 5 0 Hamburg Tyskland
90 Thomas & Chr. Jelstrup 6 Anthoni Kathenkamp 7 10 0 7 10 0 Hamburg Tyskland
91 Ahlert Henr. Brandt 6 Anthoni Kathenkamp 10 0 0 10 0 Hamburg Tyskland
92 Agentinne Lysholms & Co 6 Anthoni Kathenkamp 30 0 0 30 0 Hamburg Tyskland
18 Trondheim 1783 93 Cornelius Busch 6 Anthoni Kathenkamp 4 0 0 4 0 Hamburg Tyskland
94 Peter Smith 5 Anthoni Kathenkamp 12 0 0 12 0 Hamburg Tyskland
95 Thomas & Chr. Jelstrup 6 Anthoni Kathenkamp 39 0 0 39 0 Hamburg Tyskland
96 Agentinne Lysholms & Co 6 Anthoni Kathenkamp 20 0 0 20 0 Hamburg Tyskland
97 Hans Jepsen 6 Anthoni Kathenkamp 11 8 6 5/8 11 8 6 5/8 Hamburg Tyskland
98 Justisråd Friedlieb & Co 6 Anthoni Kathenkamp 1 4 8 10 0 0 2 15 8 14 0 Hamburg Tyskland
19 Trondheim 1784 99 Justisråd Friedlieb & Co 5 Anthoni Kathenkamp 2 18 5 6 9 15 0 11 12 10 0 Hamburg Tyskland
100 Kammerråd Must 5 Anthoni Kathenkamp 5 0 0 5 0 Hamburg Tyskland
101 Peter Smith 5 Anthoni Kathenkamp 6 0 0 6 0 Hamburg Tyskland
102 Henrik Meincke 5 Anthoni Kathenkamp 20 0 0 20 0 Hamburg Tyskland
103 Hans Jepsen 5 Anthoni Kathenkamp 10 0 0 10 0 Hamburg Tyskland
104 Thomas & Chr. Jelstrup 5 Anthoni Kathenkamp 25 18 8 9 1 8 35 0 Hamburg Tyskland
105 Skipper Anthoni Kathenkamp 5 Anthoni Kathenkamp 7 0 0 0 10 0 7 10 0 Hamburg Tyskland
20 Trondheim 1785 106 Justisråd Friedlieb & Co 10 Anthoni Kathenkamp 20 0 0 20 0 Hamburg Tyskland
107 Thomas & Chr. Jelstrup 10 Anthoni Kathenkamp 38 4 0 38 4 0 Hamburg Tyskland
108 Peter Smith 10 Anthoni Kathenkamp 12 0 0 12 0 Hamburg Tyskland
109 Hans Jepsen 10 Anthoni Kathenkamp 38 7 8 38 7 8 Hamburg Tyskland
110 Agentinne Lysholms & Co 10 Anthoni Kathenkamp 40 0 0 40 0 Hamburg Tyskland
111 Henrik Meincke 10 Anthoni Kathenkamp 10 0 0 10 0 Hamburg Tyskland
112 Skipper Anthoni Kathenkamp 10 Anthoni Kathenkamp 0 7 9 7 9 Hamburg Tyskland

Klikk på utdragsnummeret for å finne det i kilden.

* Nåtidens land.