Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Kobberutskipingsliste

Sted: Trondheim
År: 1766

Kilder: Fotografert

Notat:

Utskipingene

Last ned som regneark med verdier avrundet til hele pund.

Nr. Eksportør LN Skipper 010 Røros, fortollet 030 Løkken, tollfri 050 Selbu, tollfri 060 Kvikne, tollfri Nåtidens sum** Destinasjon Nåtidens land Notat
Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund
1 Anders Huus 1 Tøge Didrichsen 1 14 0 1 14 0 Kristiansund Norge
2 Agent Broder Lysholm 2 Paul Greve 150 0 0 150 0 Amsterdam Nederland
3 Kammerråd Meincke 3 Paul Greve 253 2 6 50 0 0 18 10 8 321 12 14 Amsterdam Nederland
4 Kanselliråd Eric Must 4 Anthoni Kathenkamp 12 7 8 12 7 8 Hamburg Tyskland
5 Hans Jepsen 5 Christen Svenssøn Lind 40 0 0 40 0 Amsterdam Nederland
6 Kanselliråd Eric Must 6 Christen Svenssøn Lind 27 10 11 3/8 2 10 0 30 11 3/8 Amsterdam Nederland
7 Kammerråd Meincke 7 Christen Svenssøn Lind 41 0 0 5 7 8 48 12 8 95 0 Amsterdam Nederland
8 Lorentz Wulf 8 Christen Svenssøn Lind 8 10 0 8 10 0 Amsterdam Nederland
9 Kammerråd Meincke 9 Diderich Brun 2 0 0 2 0 Kristiansund Norge
10 Etatsråd Gerrit Hornemann 10 Mathias Buckholt 125 6 14 8 7 0 10 3 2 1/2 143 17 1/2 Amsterdam Nederland
11 Kammerråd Meincke 11 Mathias Buckholt 140 0 0 140 0 Amsterdam Nederland
12 Agent Broder Lysholm 12 Mathias Buckholt 129 0 0 129 0 Amsterdam Nederland
13 Otto Beyer 13 Mathias Buckholt 229 0 0 10 16 2 239 16 2 Amsterdam Nederland
14 Kanselliråd Angell 14 Mathias Buckholt 101 0 0 2 0 0 103 0 Amsterdam Nederland
15 Carsten Schiødt 15 Mathias Buckholt 50 0 0 13 12 4 63 12 4 Amsterdam Nederland
16 Thomas Angell 16 Mathias Buckholt 69 0 0 10 0 0 79 0 Amsterdam Nederland
17 Kanselliråd Lysholm 17 Giert Hoe 55 9 2 1/2 18 13 12 6 3 8 80 6 6 1/2 Amsterdam Nederland
18 Rådmann Friedlieb 18 Giert Hoe 200 0 0 4 10 12 6 8 12 210 19 8 Amsterdam Nederland
19 Andreas Caspar Hammer 19 Giert Hoe 4 0 0 4 0 Amsterdam Nederland
20 Peder Brun 20 Giert Hoe 8 0 0 8 0 Amsterdam Nederland
21 Otto Beyer 21 Anders Wefsen 1 16 11 1 16 11 Bergen Norge [med Kammerråd Meincke]
22 Kammerråd Meincke 21 Anders Wefsen 10 0 0 10 0 Bergen Norge [med Otto Beyer]
23 Carsten Angell 22 Anders Wefsen 1 0 0 1 0 Bergen Norge
24 Etatsråd Gerrit Hornemann 23 Peder S. Langbeeck 20 0 0 20 0 København Danmark
25 Kammerråd Meincke 24 Hans Henrik Wulf 44 0 0 44 0 Flensburg Danmark
26 Ernst Lor. Wensell 25 Rolf Greve 2 10 0 2 10 0 Amsterdam Nederland
27 Kanselliråd Lysholm 26 Hans Pens 24 17 2 9 17 14 1/6 34 15 1/6 Amsterdam Nederland
28 Lorentz Wulf 27 Hans Pens 3 0 0 1 10 0 1 10 0 6 0 Amsterdam Nederland
29 Rådmann Archdal 28 Hans Pens 4 10 12 4 10 12 Amsterdam Nederland
30 Thomas Angell 29 Hans Pens 58 0 0 58 0 Amsterdam Nederland
31 Kanselliråd Eric Must 30 Peter Petersen 3 11 8 16 8 8 20 0 Amsterdam Nederland
32 Kammerråd Meincke 31 Peter Petersen 60 0 0 70 0 0 15 0 0 30 0 0 175 0 Amsterdam Nederland
33 Etatsråd Gerrit Hornemann 32 Peter Petersen 40 18 2 21 3 8 7 18 6 70 0 Amsterdam Nederland
34 Agent Broder Lysholm 33 Peter Petersen 118 1 0 2 5 6 29 13 10 150 0 Amsterdam Nederland
35 Etatsråd Gerrit Hornemann 34 Niss Petersen 20 0 0 20 0 København Danmark [med Kanselliråd Must]
36 Kanselliråd Eric Must 34 Niss Petersen 15 0 0 25 0 0 40 0 København Danmark [med Etatsråd G. Horneman]
37 Agent Lars Pedersøn Lassen 35 Hans Riisbøl 5 0 0 5 0 København Danmark
38 Lorentz Wulf 36 Mathias Buckholt 8 0 10 7/8 8 10 7/8 Amsterdam Nederland
39 Kammerråd Meincke 37 Mathias Buckholt 94 18 3 1/3 12 13 2 4 15 14 14 11 0 126 18 3 1/3 Amsterdam Nederland
40 Thomas Jelstrup 38 Mathias Buckholt 4 0 0 4 0 Amsterdam Nederland
41 Otto Beyer 39 Mathias Buckholt 176 4 8 40 6 13 33 12 12 29/30 250 4 1 29/30 Amsterdam Nederland
42 Jonas Wohl 40 Mathias Buckholt 4 15 13 4 15 13 Amsterdam Nederland
43 Kammerråd Meincke 41 Mathias Jacobs. 2 0 0 20 0 0 22 0 Hamburg Tyskland
44 Etatsråd Gerrit Hornemann 42 Peder Langebeck 3 19 6 1/2 3 19 6 1/2 Amsterdam Nederland
45 Skipper Michael Black 43 Michael Black 3 0 0 3 0 Aarhus Danmark
Transkribert sum* 2299 5 4 1/12 294 16 11 1/2 161 16 11 19/30 192 8 6
Nåtidens sum** 2299 5 4 1/12 294 16 11 1/2 161 16 11 19/30 192 8 6 2948 7 1 13/60

* Transkribert sum er tallene notert i kilden.

** Nåtidens sum er en beregning gjort i nåtiden hvor blanke felt er tolket som null.