Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Kobberutskiping, utdrag

Skipper: Diderich Brun

Kilde Utdrag
Nr. Sted År Notat Nr. Eksportør LN Skipper 010 Røros, fortollet 030 Løkken, tollfri 040 Selbu, fortollet 050 Selbu, tollfri 060 Kvikne, tollfri 070 Frederiks gave, tollfri 080 [kvikne, tollfri] 090 Gaulstad, tollfri Nåtidens sum Destinasjon Notat
Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Transkribert Land*
1 Trondheim 1757 "Herforuden er og i dette aar bleven (…) 1 Kanselliråd Eric Must 14 Diderich Brun 5 13 13 1/2 7 0 2 12 13 15 1/2 Amsterdam Nederland
2 Helmer Meincke 15 Diderich Brun 212 6 4 1 15 12 5 15 12 219 17 12 Amsterdam Nederland
3 Rådmann Hans Hornemann 16 Diderich Brun 105 11 2 28 4 2 4/5 1 5 0 135 4 4/5 Amsterdam Nederland
4 Mathias Friis 17 Diderich Brun 30 10 0 30 10 0 Amsterdam Nederland
5 Jens Nicol. Rosholt 18 Diderich Brun 6 0 0 6 0 Amsterdam Nederland
6 Skipper Abraham Mosling 19 Diderich Brun 5 0 0 5 0 Amsterdam Nederland
2 Trondheim 1758 "Herforuden er og i dette aar bleven (…) 7 Andreas Cramer 4 Diderich Brun 7 0 0 7 0 Amsterdam Nederland
8 Helmer Meincke 8 Diderich Brun 68 10 0 36 12 8 6 5 8 111 8 0 Amsterdam Nederland
9 Kanselliråd Angell 9 Diderich Brun 20 11 7 1/8 0 8 2 9/28 20 19 9 25/56 Amsterdam Nederland
10 Kanselliråd Eric Must 10 Diderich Brun 0 15 2 4 10 12 1 16 6 7 2 4 Amsterdam Nederland
11 Carsten Angell 11 Diderich Brun 9 0 0 9 0 Amsterdam Nederland
12 Rådmann Hans Hornemann 12 Diderich Brun 160 0 0 50 0 0 1 0 6 1/5 10 4 4 221 4 10 1/5 Amsterdam Nederland
13 Otto Beyer 13 Diderich Brun 156 16 15 30 12 0 1 9 4 11/15 3 11 4 192 9 7 11/15 Amsterdam Nederland
3 Trondheim 1760 "Herforuden er og i dette aar Toldfri(…) 14 Kammerråd Meincke 4 Diderich Brun 4 0 0 4 0 Bordeaux Frankrike
4 Trondheim 1761 "Herforuden er og i dette Aar Toldfri(…) 15 Kammerråd Meincke 4 Diderich Brun 15 0 0 15 0 Altona Tyskland
16 Rådmann Hans Hornemann 50 Diderich Brun 8 0 0 8 0 Hamburg Tyskland
17 Otto Beyer 51 Diderich Brun 70 1 12 48 0 0 20 9 9 13/20 4 10 0 143 1 5 13/20 Hamburg Tyskland
18 Andreas Cramer 52 Diderich Brun 3 0 0 3 0 Hamburg Tyskland
19 Kammerråd Meincke 53 Diderich Brun 48 0 0 48 0 Hamburg Tyskland
5 Trondheim 1766 20 Kammerråd Meincke 9 Diderich Brun 2 0 0 2 0 Kristiansund Norge
6 Trondheim 1771 21 Agent Broder Lysholm 21 Diderich Brun 50 0 0 50 0 København Danmark
22 Rådmann Friedlieb 22 Diderich Brun 49 1 5 1 0 0 1 4 7 15 8 12 2 15 8 69 10 0 København Danmark
7 Trondheim 1772 23 Ole Due 19 Diderich Brun 1 10 0 1 10 0 Danzig Polen
24 Hans Jepsen 20 Diderich Brun 3 16 6 3 16 6 Danzig Polen
25 Agent Lars Pedersøn Lassen 21 Diderich Brun 6 0 0 6 0 København Danmark
26 Ernst Lor. Wensell Diderich Brun 2 5 0 2 5 0 København Danmark
8 Trondheim 1773 27 Ernst Lor. Wensell 19 Diderich Brun 2 5 13 2 5 13 Danzig Polen
28 Hans Jepsen Diderich Brun 4 19 8 4 19 8 Danzig Polen
29 Ole Due 20 Diderich Brun 1 10 0 1 10 0 Danzig Polen
30 Henrik Meincke 21 Diderich Brun 7 0 0 7 0 Danzig Polen
9 Trondheim 1774 31 Agentinne Lysholms & Co 8 Diderich Brun 50 0 0 50 0 København Danmark
32 Mathias Friis 9 Diderich Brun 2 0 0 2 0 Danzig Polen
33 Henrik Meincke 10 Diderich Brun 10 0 0 10 0 Danzig Polen
10 Trondheim 1775 34 Agent Lars Pedersøn Lassen 4 Diderich Brun 1 0 0 1 0 Danzig Polen
35 Mathias Friis 5 Diderich Brun 2 0 0 2 0 Danzig Polen
36 Henrik Meincke 6 Diderich Brun 10 0 0 10 0 Danzig Polen
37 Ole Due 14 Diderich Brun 2 0 0 1 4 0 3 4 0 København Danmark
38 Ole Due 15 Diderich Brun 1 16 0 1 16 0 København Danmark
39 Thomas & Chr. Jelstrup 16 Diderich Brun 4 0 0 4 0 Danzig Polen
11 Trondheim 1776 40 Agentinne Lysholms & Co 8 Diderich Brun 30 0 7 7/12 2 15 6 2/3 6 0 0 1 0 1 3/4 39 16 0 Hamburg Tyskland
41 Kanselliråd Eric Must 9 Diderich Brun 3 0 0 3 0 Hamburg Tyskland
42 Mathias Friis 10 Diderich Brun 47 0 0 47 0 Hamburg Tyskland
43 Otto Beyer 11 Diderich Brun 24 0 0 24 0 Hamburg Tyskland
12 Trondheim 1777 44 Agentinne Lysholms & Co 10 Diderich Brun 60 10 8 2 15 3 7 14 5 71 0 København Danmark
45 Generalauditør Friderik Collin 11 Diderich Brun 2 0 0 2 0 Danzig Polen
46 Ole Due 11 Diderich Brun 1 10 0 1 10 0 Danzig Polen
47 Thomas & Chr. Jelstrup 11 Diderich Brun 2 0 0 2 0 Danzig Polen
13 Trondheim 1778 48 Agentinne Lysholms & Co 6 Diderich Brun 50 0 0 50 0 København Danmark
49 Justisråd Friedlieb & Co 7 Diderich Brun 2 0 0 2 0 Danzig Polen
50 Henrik Meincke 7 Diderich Brun 30 0 0 30 0 Danzig Polen
51 Ole Due 7 Diderich Brun 1 10 0 1 10 0 Danzig Polen
52 Thomas & Chr. Jelstrup 7 Diderich Brun 3 0 0 3 0 Danzig Polen
53 Skipper Dideric Brun 7 Diderich Brun 1 0 0 3 0 0 4 0 Danzig Polen
14 Trondheim 1779 54 Madame Aletta sal. Otto Beyer 1 Diderich Brun 10 0 0 12 0 0 22 0 Amsterdam Nederland
55 Thomas & Chr. Jelstrup 1 Diderich Brun 20 0 0 20 0 Amsterdam Nederland
56 Justisråd Friedlieb & Co 1 Diderich Brun 14 0 0 14 0 Amsterdam Nederland
57 Herman Höe 1 Diderich Brun 17 14 5 1/4 3 5 0 12 5 10 3/4 33 5 0 Amsterdam Nederland
58 Generalauditør Friderik Collin 1 Diderich Brun 9 7 6 9 7 6 Amsterdam Nederland
59 Mathias Friis 1 Diderich Brun 55 3 14 55 3 14 Amsterdam Nederland
60 Agentinne Lysholms & Co 1 Diderich Brun 26 13 5 5/8 7 0 0 7 4 3/4 4 2 9 5/8 45 0 Amsterdam Nederland
61 Henrik Meincke 1 Diderich Brun 43 12 14 1/2 15 0 9 3/4 15 0 0 26 6 7 3/4 100 0 Amsterdam Nederland
62 Skipper Dideric Brun 1 Diderich Brun 5 0 0 5 0 Amsterdam Nederland
15 Trondheim 1780 63 Hans Jepsen 3 Diderich Brun 69 4 14 0 15 2 70 0 Amsterdam Nederland
64 Madame Aletta sal. Otto Beyer 3 Diderich Brun 44 11 2 44 11 2 Amsterdam Nederland
65 Peter Smith 3 Diderich Brun 24 0 0 24 0 Amsterdam Nederland
66 Justisråd Friedlieb & Co 3 Diderich Brun 5 8 9 1/2 30 10 14 1/2 1 2 9 57 17 15 95 0 Amsterdam Nederland
67 Kanselliråd Eric Must 3 Diderich Brun 5 10 10 24 9 6 30 0 Amsterdam Nederland
68 Henrik Meincke 3 Diderich Brun 76 19 9 13 0 7 90 0 Amsterdam Nederland
69 Thomas & Chr. Jelstrup 3 Diderich Brun 25 0 0 25 0 Amsterdam Nederland
70 Agentinne Lysholms & Co 3 Diderich Brun 165 11 1 6 6 10 0 2 5 172 0 Amsterdam Nederland
71 Skipper Dideric Brun 3 Diderich Brun 4 0 0 1 0 0 5 0 Amsterdam Nederland
16 Trondheim 1781 72 Hans Jepsen 10 Diderich Brun 56 6 9 3 13 7 60 0 Amsterdam Nederland
73 Madame Aletta sal. Otto Beyer 10 Diderich Brun 6 0 0 44 0 0 50 0 Amsterdam Nederland
74 Cornelius Busch 10 Diderich Brun 11 0 0 11 0 Amsterdam Nederland
75 Kanselliråd Eric Must 10 Diderich Brun 11 15 10 5 4 6 17 0 Amsterdam Nederland
76 Justisråd Friedlieb & Co 10 Diderich Brun 30 17 14 13 2 2 44 0 Amsterdam Nederland
77 Lorentz Wulf 10 Diderich Brun 10 0 0 10 0 Amsterdam Nederland
78 Peter Smith 10 Diderich Brun 13 0 0 13 0 Amsterdam Nederland
79 Herman Höe 10 Diderich Brun 22 0 0 22 0 Amsterdam Nederland
80 Claus Falck 10 Diderich Brun 2 11 0 2 11 0 Amsterdam Nederland
81 Thomas & Chr. Jelstrup 10 Diderich Brun 87 0 0 87 0 Amsterdam Nederland
82 Henrik Meincke 10 Diderich Brun 80 0 0 22 10 0 102 10 0 Amsterdam Nederland
83 Ahlert Henr. Brandt 10 Diderich Brun 10 0 0 10 0 Amsterdam Nederland
84 Agentinne Lysholms & Co 10 Diderich Brun 120 13 10 7/24 11 1 5 23/24 10 11 3/4 2 13 15 145 0 Amsterdam Nederland
17 Trondheim 1782 85 Ellatz Nissen 5 Diderich Brun 10 0 0 10 0 Amsterdam Nederland
86 Ahlert Henr. Brandt 5 Diderich Brun 100 0 0 100 0 Amsterdam Nederland
87 Kanselliråd Eric Must 5 Diderich Brun 6 0 10 11 6 14 2 12 8 20 0 Amsterdam Nederland
88 Niese & Thomsen 5 Diderich Brun 30 0 0 30 0 Amsterdam Nederland
89 Peter Smith 5 Diderich Brun 32 0 0 26 0 0 58 0 Amsterdam Nederland
90 Nicolai Smidt 5 Diderich Brun 15 0 0 15 0 Amsterdam Nederland
91 Justisråd Friedlieb & Co 5 Diderich Brun 30 0 0 30 0 Amsterdam Nederland
92 Christian Jelstrup 5 Diderich Brun 86 8 8 13 11 8 100 0 Amsterdam Nederland
93 Herman Höe 5 Diderich Brun 14 0 0 10 0 0 24 0 Amsterdam Nederland
94 Agentinne Lysholms & Co 5 Diderich Brun 90 0 0 90 0 Amsterdam Nederland
95 Hans Jepsen 5 Diderich Brun 60 0 0 60 0 Amsterdam Nederland
18 Trondheim 1783 96 Herman Höe 5 Diderich Brun 17 17 9 12 2 7 14 0 0 44 0 Amsterdam Nederland
97 Hans Jepsen 5 Diderich Brun 60 0 0 60 0 Amsterdam Nederland
98 Nicolai Smidt 5 Diderich Brun 10 0 0 10 0 Amsterdam Nederland
99 Justisråd Friedlieb & Co 5 Diderich Brun 365 10 11 365 10 11 Amsterdam Nederland
100 Peter Smith 5 Diderich Brun 20 0 0 23 0 0 43 0 Amsterdam Nederland
101 John Harle 5 Diderich Brun 3 9 12 3 9 12 Amsterdam Nederland
19 Trondheim 1784 102 Kanselliråd Eric Must 8 Diderich Brun 0 6 1/2 9 16 10 9 17 5 1/2 20 0 Amsterdam Nederland
103 Hans Jepsen 8 Diderich Brun 73 19 3 4 18 5 1 2 8 80 0 Amsterdam Nederland
104 Agentinne Lysholms & Co 8 Diderich Brun 10 0 0 10 0 Amsterdam Nederland
105 Herman Höe 8 Diderich Brun 13 3 14 6 16 2 12 2 0 32 2 0 Amsterdam Nederland
106 Peter Smith 8 Diderich Brun 29 3 8 3/4 29 3 8 3/4 Amsterdam Nederland
107 Mathias Friis 8 Diderich Brun 17 11 7 2 12 5 3 15 10 23 19 6 Amsterdam Nederland
108 Matz Nissen 8 Diderich Brun 5 0 0 5 0 Amsterdam Nederland
109 Justisråd Friedlieb & Co 8 Diderich Brun 266 13 8 46 2 2 312 15 10 Amsterdam Nederland
110 Lorentz Wulf 8 Diderich Brun 28 7 0 5 13 0 3 0 0 37 0 Amsterdam Nederland
111 Andreas Erlandsen 8 Diderich Brun 12 0 0 12 0 Amsterdam Nederland
112 Skipper Dideric Brun 8 Diderich Brun 4 3 11 4 3 11 Amsterdam Nederland
20 Trondheim 1785 113 Christian Jelstrup 9 Diderich Brun 81 10 0 81 10 0 Amsterdam Nederland
114 Agentinne Lysholms & Co 9 Diderich Brun 40 0 0 40 0 Amsterdam Nederland
115 Hans Jepsen 9 Diderich Brun 43 16 2 5/8 5 8 11 3/8 0 15 2 50 0 Amsterdam Nederland
116 Thomas & Chr. Jelstrup 9 Diderich Brun 50 0 0 50 0 Amsterdam Nederland
117 Nicolai Smidt 9 Diderich Brun 10 0 0 10 0 Amsterdam Nederland
118 Kanselliråd Eric Must 9 Diderich Brun 5 15 12 4 4 4 10 0 Amsterdam Nederland
119 Justisråd Friedlieb & Co 9 Diderich Brun 140 0 0 10 2 6 5/8 20 0 0 9 17 9 5/8 180 1/4 Amsterdam Nederland
120 Lorentz Wulf 9 Diderich Brun 25 1 0 2 14 0 5 5 0 33 0 Amsterdam Nederland
121 Peter Smith 9 Diderich Brun 6 0 0 19 0 0 25 0 Amsterdam Nederland
122 Peter And. Due 9 Diderich Brun 6 0 0 6 0 Amsterdam Nederland
123 Mathias Friis 9 Diderich Brun 17 19 8 1 13 2 10 7 6 30 0 Amsterdam Nederland
124 Skipper Dideric Brun 9 Diderich Brun 42 0 0 3 0 0 45 0 Amsterdam Nederland
21 Trondheim 1786 125 Peter And. Due 5 Diderich Brun 6 0 0 6 0 Amsterdam Nederland
126 Madame Friis 5 Diderich Brun 10 0 0 10 0 Amsterdam Nederland
127 Nils Fr. Bing 5 Diderich Brun 4 0 0 4 0 Amsterdam Nederland
128 Andreas Erlandsen 5 Diderich Brun 15 0 0 15 0 Amsterdam Nederland
129 Christian Jelstrup 5 Diderich Brun 149 0 0 149 0 Amsterdam Nederland
130 Nicolai Smidt 5 Diderich Brun 20 0 0 20 0 Amsterdam Nederland
131 Peter Smith 5 Diderich Brun 17 0 0 25 0 0 17 0 0 1 0 0 60 0 Amsterdam Nederland
132 Hans Jepsen 5 Diderich Brun 70 0 0 70 0 Amsterdam Nederland
133 Lorentz Wulf 5 Diderich Brun 23 0 0 3 0 0 1 0 0 27 0 Amsterdam Nederland
134 Justisråd Friedlieb & Co 5 Diderich Brun 187 4 4 1/4 15 15 11 3/4 37 0 0 240 0 Amsterdam Nederland
135 Agentinne Lysholms & Co 5 Diderich Brun 18 13 2 7/8 10 18 15 5/8 20 7 13 1/2 50 0 Amsterdam Nederland
136 Hans Wensell 5 Diderich Brun 6 0 0 2 6 0 8 6 0 Amsterdam Nederland
137 Skipper Dideric Brun 5 Diderich Brun 6 0 0 6 0 Amsterdam Nederland
22 Trondheim 1787 138 Cornelius Busch 7 Diderich Brun 6 0 0 17 0 15 23 15 Amsterdam Nederland
139 Nicolai Smidt 7 Diderich Brun 20 0 0 20 0 Amsterdam Nederland
140 Madame Aletta sal. Otto Beyer 7 Diderich Brun 18 0 0 21 0 0 11 0 0 50 0 Amsterdam Nederland
141 Justisråd Friedlieb & Co 7 Diderich Brun 3 0 14 32 3 1/8 4 4 6 1/2 56 10 10 3 14 1 3/8 99 13 0 Amsterdam Nederland
142 Andreas Caspar Hammer 7 Diderich Brun 8 10 0 1 10 0 10 0 Amsterdam Nederland
143 Madame Friis 7 Diderich Brun 5 3 14 1/2 5 5 14 0 10 3 1/2 11 0 Amsterdam Nederland
144 Lorentz Wulf 7 Diderich Brun 19 13 4 5 9 1 4 12 11 29 15 0 Amsterdam Nederland
145 Hans Jepsen 7 Diderich Brun 54 9 0 5 5 14 0 5 2 60 0 Amsterdam Nederland
146 Hans Wensell 7 Diderich Brun 10 0 0 10 0 Amsterdam Nederland
147 Nils Fr. Bing 7 Diderich Brun 3 0 0 3 0 Amsterdam Nederland
148 Skipper Dideric Brun 7 Diderich Brun 7 0 0 7 0 Amsterdam Nederland
149 Peter Smith 7 Diderich Brun 30 5 0 25 0 0 55 5 0 Amsterdam Nederland
150 Agentinne Lysholms & Co 7 Diderich Brun 143 11 15 1/2 51 10 1/2 23 9 1 1/2 10 6 2 228 17 3 1/2 Amsterdam Nederland
23 Trondheim 1788 151 Madame Aletta sal. Otto Beyer 7 Diderich Brun 9 2 7 20 0 0 22 17 9 52 0 Amsterdam Nederland
152 Nicolai Smidt 7 Diderich Brun 20 0 0 20 0 Amsterdam Nederland
153 Madame Friis 7 Diderich Brun 9 0 0 9 0 Amsterdam Nederland
154 Wensell 7 Diderich Brun 10 0 0 10 0 Amsterdam Nederland
155 Kammerråd Must 7 Diderich Brun 2 10 2 3/4 2 10 2 3/4 Amsterdam Nederland
156 Hans Jepsen 7 Diderich Brun 44 16 5 3/5 44 16 5 3/5 Amsterdam Nederland
157 Peter And. Due 7 Diderich Brun 8 0 0 8 0 Amsterdam Nederland
158 Wulf 7 Diderich Brun 19 1 11 10 4 3 29 5 14 Amsterdam Nederland
159 Justisråd Friedlieb & Co 7 Diderich Brun 100 0 0 6 5 0 1 15 0 108 0 Amsterdam Nederland
160 Bing 7 Diderich Brun 8 0 0 8 0 Amsterdam Nederland
161 Peter Smith 7 Diderich Brun 6 0 0 18 4 14 3/4 24 4 14 3/4 Amsterdam Nederland
162 Agentinne Lysholms & Co 7 Diderich Brun 174 0 0 25 0 0 199 0 Amsterdam Nederland
24 Trondheim 1789 163 C. Wensell 13 Diderich Brun 6 0 0 6 0 Amsterdam Nederland
164 Cornelius Busch 13 Diderich Brun 4 0 0 4 0 Amsterdam Nederland
165 Hans P. Knudtzon 13 Diderich Brun 14 17 1 14 17 1 Amsterdam Nederland
166 Lorentz Wulf 13 Diderich Brun 8 6 9 4 10 0 3 11 9 16 8 2 Amsterdam Nederland
167 Justisråd Friedlieb & Co 13 Diderich Brun 80 0 0 13 15 4 93 15 4 Amsterdam Nederland
168 Generalkrigskomissær Klingenberg 13 Diderich Brun 34 18 9 34 18 9 Amsterdam Nederland
169 Peter And. Due 13 Diderich Brun 2 0 0 2 0 Amsterdam Nederland
170 H. Wensell 13 Diderich Brun 15 0 0 15 0 Amsterdam Nederland
171 Andreas Caspar Hammer 13 Diderich Brun 1 5 7 1 5 7 Amsterdam Nederland
172 A. P. Ethoff 13 Diderich Brun 12 0 0 12 0 Amsterdam Nederland
173 Herman Höe 13 Diderich Brun 2 12 4 3 0 8 3 7 4 9 0 Amsterdam Nederland
174 Agentinne Lysholms & Co 13 Diderich Brun 186 19 2 21 13 1/2 41 7 14 1 2 1/2 26 17 15 278 0 Amsterdam Nederland
25 Trondheim 1790 175 Cornelius Busch 14 Diderich Brun 13 5 5 1/2 13 5 5 1/2 Amsterdam Nederland
176 Hans P. Knudtzon 14 Diderich Brun 6 0 0 6 0 Amsterdam Nederland
177 C. Wensell 14 Diderich Brun 9 0 0 9 0 Amsterdam Nederland
178 Peter Smith 14 Diderich Brun 49 11 4 49 11 4 Amsterdam Nederland
179 Christian Oeding 14 Diderich Brun 12 3 11 17 16 5 30 0 Amsterdam Nederland
180 P. Weisser 14 Diderich Brun 4 0 0 4 0 Amsterdam Nederland
181 Kanselliråd Eric Must 14 Diderich Brun 4 0 0 1 10 0 5 10 0 Amsterdam Nederland
182 Lorentz Wulf 14 Diderich Brun 27 2 15 6 16 2 0 0 15 34 0 Amsterdam Nederland
183 Agentinne Lysholms & Co 14 Diderich Brun 36 0 5 5/16 29 4 2 65 4 7 5/16 Amsterdam Nederland
184 Justisråd Friedlieb & Co 14 Diderich Brun 197 16 13 1/4 3 8 3 1/4 17 0 15 1 13 0 37 12 9 257 11 8 1/2 Amsterdam Nederland
185 Nicolai Smidt 14 Diderich Brun 50 0 0 50 0 Amsterdam Nederland
186 Herman Höe 14 Diderich Brun 24 5 2 4 18 7 1/2 14 18 4 44 1 13 1/2 Amsterdam Nederland
26 Trondheim 1791 187 Hans Jepsen 7 Diderich Brun 38 8 12 5 0 0 43 8 12 Amsterdam Nederland
188 Kanselliråd Eric Must 7 Diderich Brun 8 13 14 5 6 2 14 0 Amsterdam Nederland
189 Nicolai Smidt 7 Diderich Brun 20 0 0 20 0 Amsterdam Nederland
190 Reiner Ulffers 7 Diderich Brun 3 0 0 3 0 Amsterdam Nederland
191 Lorentz Wulf 7 Diderich Brun 6 10 0 4 2 9 1/4 10 12 9 1/4 Amsterdam Nederland
192 Claus Schmidt 7 Diderich Brun 12 0 0 12 0 Amsterdam Nederland
193 Andreas Caspar Hammer 7 Diderich Brun 7 0 0 7 0 Amsterdam Nederland
194 Peter Smith 7 Diderich Brun 16 0 0 16 0 Amsterdam Nederland
195 Hans P. Knudtzon 7 Diderich Brun 15 0 0 10 15 0 25 15 0 Amsterdam Nederland
196 Madame Aletta sal. Otto Beyer 7 Diderich Brun 5 0 0 7 0 0 32 18 1 44 18 1 Amsterdam Nederland
197 Justisråd Friedlieb & Co 7 Diderich Brun 110 9 11 12 10 0 30 10 0 28 7 3 181 16 14 Amsterdam Nederland
198 Lorentz Wulf Diderich Brun 1 7 6 3/4 1 7 6 3/4 Amsterdam Nederland
27 Trondheim 1792 199 Kanselliråd Eric Must 13 Diderich Brun 5 9 4 4 10 12 10 0 Amsterdam Nederland
200 Lorentz Wulf 13 Diderich Brun 11 15 9 3/4 1 4 3 3/4 12 19 13 1/2 Amsterdam Nederland
201 C. Wensell 13 Diderich Brun 6 0 0 6 0 Amsterdam Nederland
202 Reiner Ulffers 13 Diderich Brun 1 4 9 8 15 7 6 0 0 16 0 Amsterdam Nederland
203 Christian Oeding 13 Diderich Brun 30 0 0 6 0 0 34 0 0 70 0 Amsterdam Nederland
204 Nils Fr. Bing 13 Diderich Brun 4 0 0 3 0 0 7 0 Amsterdam Nederland
205 Viseborgermester Knudtzon & Braack 13 Diderich Brun 33 17 0 2 1 2 44 0 0 10 18 8 90 16 10 Amsterdam Nederland
206 Andreas Caspar Hammer 13 Diderich Brun 2 15 0 2 15 0 Amsterdam Nederland
207 Nils Fr. Bing 13 Diderich Brun 4 0 0 4 0 Amsterdam Nederland
28 Trondheim 1793 208 Justisråd Friedlieb & Co 8 Diderich Brun 9 10 0 9 10 0 København Danmark

Klikk på utdragsnummeret for å finne det i kilden.

* Nåtidens land.