Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Kobberutskipingsliste

Sted: Trondheim
År: 1780

Kilder: Fotografert

Notat:

Utskipingene

Last ned som regneark med verdier avrundet til hele pund.

Nr. Eksportør LN Skipper 010 Røros, fortollet 030 Løkken, tollfri 050 Selbu, tollfri 060 Kvikne, tollfri 070 Frederiks gave, tollfri Nåtidens sum** Destinasjon Nåtidens land Notat
Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund
1 Mathias Friis 1 Pavel Lycke 60 0 0 60 0 Holland Nederland
2 Herman Höe 1 Pavel Lycke 13 11 7 11 0 3 1/2 24 11 10 1/2 Holland Nederland
3 Madame Aletta sal. Otto Beyer 2 Andr. Erlandsen 30 0 0 30 0 Amsterdam Nederland
4 Generalauditør Friderik Collin 2 Andr. Erlandsen 6 0 0 6 0 Amsterdam Nederland
5 Hoffagent Sommer 2 Andr. Erlandsen 10 0 0 10 0 Amsterdam Nederland
6 Agentinne Lysholms & Co 2 Andr. Erlandsen 200 0 0 200 0 Amsterdam Nederland
7 Paul Bahnsen 2 Andr. Erlandsen 4 0 0 4 0 Amsterdam Nederland
8 Justisråd Friedlieb & Co 2 Andr. Erlandsen 146 0 0 146 0 Amsterdam Nederland
9 Lorentz Wulf 2 Andr. Erlandsen 15 0 0 2 10 0 2 10 0 20 0 Amsterdam Nederland
10 Herman Höe 2 Andr. Erlandsen 15 0 0 15 2 8 30 2 8 Amsterdam Nederland
11 Mogens Tronwig 2 Andr. Erlandsen 20 0 0 20 0 Amsterdam Nederland
12 Henrik Meincke 2 Andr. Erlandsen 90 0 0 90 0 Amsterdam Nederland
13 Hans Jepsen 3 Diderich Brun 69 4 14 0 15 2 70 0 Amsterdam Nederland
14 Madame Aletta sal. Otto Beyer 3 Diderich Brun 44 11 2 44 11 2 Amsterdam Nederland
15 Peter Smith 3 Diderich Brun 24 0 0 24 0 Amsterdam Nederland
16 Justisråd Friedlieb & Co 3 Diderich Brun 5 8 9 1/2 30 10 14 1/2 1 2 9 57 17 15 95 0 Amsterdam Nederland
17 Kanselliråd Eric Must 3 Diderich Brun 5 10 10 24 9 6 30 0 Amsterdam Nederland
18 Henrik Meincke 3 Diderich Brun 76 19 9 13 0 7 90 0 Amsterdam Nederland
19 Thomas & Chr. Jelstrup 3 Diderich Brun 25 0 0 25 0 Amsterdam Nederland
20 Agentinne Lysholms & Co 3 Diderich Brun 165 11 1 6 6 10 0 2 5 172 0 Amsterdam Nederland
21 Skipper Dideric Brun 3 Diderich Brun 4 0 0 1 0 0 5 0 Amsterdam Nederland
22 Hans Jepsen 4 Paul Greve 28 14 8 1 5 8 30 0 Amsterdam Nederland
23 Thomas & Chr. Jelstrup 4 Paul Greve 53 0 0 53 0 Amsterdam Nederland
24 Ole Due 4 Paul Greve 32 0 0 5 13 7 37 13 7 Amsterdam Nederland
25 Madame Aletta sal. Otto Beyer 4 Paul Greve 75 0 0 75 0 Amsterdam Nederland
26 Justisråd Friedlieb & Co 4 Paul Greve 82 8 14 82 8 14 Amsterdam Nederland
27 Agentinne Lysholms & Co 4 Paul Greve 130 0 0 130 0 Amsterdam Nederland
28 Henrik Meincke 4 Paul Greve 105 13 10 14 18 9 47 8 13 8 3 3 1/2 176 4 3 1/2 Amsterdam Nederland
29 Thomas & Chr. Jelstrup 5 Hans Paulssøn Bierck 5 8 12 5 8 12 Bergen Norge
30 Agentinne Lysholms & Co 6 Christ Geertsen 56 0 0 56 0 Flensburg Danmark
31 Niese & Thomsen 7 Mads N. Harboe 20 0 0 20 0 Amsterdam Nederland
32 Agentinne Lysholms & Co 7 Mads N. Harboe 23 2 8 3/4 20 17 7 1/4 44 0 Amsterdam Nederland
33 Herman Höe 7 Mads N. Harboe 23 6 12 4 10 0 27 16 12 Amsterdam Nederland
34 Claus Falck 7 Mads N. Harboe 16 4 0 16 4 0 Amsterdam Nederland
35 Justisråd Friedlieb & Co 8 Peder Haftorsen Stuberg 3 0 0 3 0 Bergen Norge
36 Mathias Friis 9 Mads N. Harboe 28 7 6 1/2 28 7 6 1/2 Amsterdam Nederland
37 Justisråd Friedlieb & Co 10 Anders S. Gude 29 17 9 0 2 7 30 0 København Danmark
38 Agentinne Lysholms & Co 10 Anders S. Gude 64 4 9 20 0 0 84 4 9 København Danmark
39 Thomas & Chr. Jelstrup 11 Benjamin Blom 20 0 0 10 0 0 30 0 Amsterdam Nederland
40 Justisråd Friedlieb & Co 11 Benjamin Blom 118 12 0 118 12 0 Amsterdam Nederland
41 Lorentz Wulf 11 Benjamin Blom 15 0 0 15 0 Amsterdam Nederland
42 Madame Aletta sal. Otto Beyer 11 Benjamin Blom 52 17 3 11 0 0 60 2 13 1 0 0 125 0 Amsterdam Nederland
43 Herman Höe 11 Benjamin Blom 23 14 11 13 17 2 37 11 13 Amsterdam Nederland
44 Henrik Meincke 11 Benjamin Blom 60 0 0 42 0 0 102 0 Amsterdam Nederland
45 Just Jørgen Bie 11 Benjamin Blom 2 0 0 2 0 Amsterdam Nederland
46 Justisråd Friedlieb & Co 12 Anthoni Kathenkamp 30 0 0 30 0 Hamburg Tyskland
47 Kanselliråd Eric Must 12 Anthoni Kathenkamp 5 0 0 5 0 Hamburg Tyskland
48 Henrik Meincke 12 Anthoni Kathenkamp 5 8 12 4 11 4 10 0 Hamburg Tyskland
49 Peter Smith 12 Anthoni Kathenkamp 6 0 0 6 0 Hamburg Tyskland
50 Hans Jepsen 12 Anthoni Kathenkamp 23 0 0 23 0 Hamburg Tyskland
51 Thomas & Chr. Jelstrup 12 Anthoni Kathenkamp 22 0 0 22 0 Hamburg Tyskland
52 Herman Höe 12 Anthoni Kathenkamp 13 6 10 9 7 8 3/4 0 15 9 23 9 11 3/4 Hamburg Tyskland
53 Agentinne Lysholms & Co 12 Anthoni Kathenkamp 44 0 0 44 0 Hamburg Tyskland
54 Lorentz Wulf 13 Nils Marstrand 3 0 0 2 0 0 2 0 0 7 0 Amsterdam Nederland
55 Justisråd Friedlieb & Co 13 Nils Marstrand 113 9 13 1/2 39 10 2 1/2 153 0 Amsterdam Nederland
56 Peter Smith 13 Nils Marstrand 5 0 0 5 0 Amsterdam Nederland
57 Hans Jepsen 13 Nils Marstrand 3 16 6 3 16 6 Amsterdam Nederland
58 Thomas & Chr. Jelstrup 13 Nils Marstrand 3 18 13 6 1 3 10 0 Amsterdam Nederland
59 Christian Jelstrup 13 Nils Marstrand 3 0 0 3 0 Amsterdam Nederland
60 Mathias Friis 13 Nils Marstrand 21 3 8 4 10 12 25 14 4 Amsterdam Nederland
61 Generalkrigskomissær Klingenberg 13 Nils Marstrand 6 0 0 2 0 0 8 0 Amsterdam Nederland
62 Herman Höe 13 Nils Marstrand 30 10 1/6 4 10 0 35 1/6 Amsterdam Nederland
63 Etatsråd Nils Collin 13 Nils Marstrand 1 0 0 1 0 Amsterdam Nederland
64 Agentinne Lysholms & Co 13 Nils Marstrand 44 0 0 24 0 0 20 0 0 44 0 0 132 0 Amsterdam Nederland
65 Peter Falck 13 Nils Marstrand 9 16 12 9 16 12 Amsterdam Nederland
66 Henrik Meincke 13 Nils Marstrand 13 6 1/2 76 2 2 1/2 4 4 8 93 12 11 Amsterdam Nederland
67 Justisråd Friedlieb & Co 14 Hans Hag. Luytkis 293 16 10 1/6 15 1 8 6 0 0 6 10 0 321 8 2 1/6 Hamburg Tyskland
68 Herman Höe 15 Peder Alstrup 11 7 0 3 19 9 15 6 9 Frankrike Frankrike
69 Agentinne Lysholms & Co 16 Hans Deegen 50 0 0 50 0 København Danmark
70 Herman Höe 17 Jørgen Peters 18 5 15 53 10 0 4 14 6 76 10 5 Holland Nederland
Transkribert sum* 2756 15 5 1/12 269 6 15 1/2 307 10 3 138 16 9 165 16 5
Nåtidens sum** 2757 1 14 1/12 269 6 15 1/2 307 10 3 151 17 0 153 15 14 3639 11 14 7/12

* Transkribert sum er tallene notert i kilden.

** Nåtidens sum er en beregning gjort i nåtiden hvor blanke felt er tolket som null.