Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Kobberutskiping, utdrag

Destinasjon (transkribert): Flensburg

Kilde Utdrag
Nr. Sted År Notat Nr. Eksportør LN Skipper 010 Røros, fortollet 020 Løkken, 1/2 toll 030 Løkken, tollfri 050 Selbu, tollfri 060 Kvikne, tollfri 070 Frederiks gave, tollfri 090 Gaulstad, tollfri Nåtidens sum Destinasjon Notat
Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Transkribert Land*
1 Trondheim 1752 "Herforuden er og vide No 22 udført k(…) 1 Bergamtet 39 Carsten Petersen 222 5 0 222 5 0 Flensburg Danmark Tiendekobber
2 Trondheim 1753 "Herforunden er og udført: vide no 25(…) 2 Helmer Meincke 36 Christopher Boysen 7 0 0 7 0 Flensburg Danmark
3 Helmer Meincke 37 Hans Henrik Wulf 5 0 0 5 0 Flensburg Danmark
4 Andreas Chr. Friedlieb 38 Hans Henrik Wulf 2 0 0 2 0 Flensburg Danmark
3 Trondheim 1754 5 Helmer Meincke 34 Christopher Boysen 6 0 0 6 0 Flensburg Danmark
4 Trondheim 1755 "Herforuden er og i dette aar udført (…) 6 Helmer Meincke 33 Marcus Pettersen 10 0 0 10 0 Flensburg Danmark
7 Helmer Meincke 36 Christopher Boysen 10 0 0 10 0 Flensburg Danmark
8 Helmer Meincke 37 Hans Henrik Wulf 20 0 0 20 0 Flensburg Danmark
9 Helmer Meincke 52 Jacob Brun 10 0 0 10 0 Flensburg Danmark
5 Trondheim 1756 "Herforuden er og i dette aar bliven (…) 10 Helmer Meincke 32 Carsten Petersen 10 0 0 10 0 Flensburg Danmark
6 Trondheim 1758 "Herforuden er og i dette aar bleven (…) 11 Helmer Meincke 29 Christopher Boysen 20 0 0 20 0 Flensburg Danmark [løpenr 28 utelatt]
7 Trondheim 1759 "Herforuden er og i dette aar Toldfri(…) 12 Kammerråd Meincke 20 Hans Richelsen 15 0 0 15 0 Flensburg Danmark
13 Kammerråd Meincke 25 Christopher Boysen 4 0 0 4 0 Flensburg Danmark
8 Trondheim 1760 "Herforuden er og i dette aar Toldfri(…) 14 Kammerråd Meincke 28 Hans Thaysen 10 0 0 10 0 Flensburg Danmark
15 Kammerråd Meincke 33 Hans Henrik Wulf 15 0 0 15 0 Flensburg Danmark
16 Carsten Carst. Feldsted 34 Hans Henrik Wulf 1 10 0 1 10 0 Flensburg Danmark
9 Trondheim 1761 "Herforuden er og i dette Aar Toldfri(…) 17 Kammerråd Meincke 30 Bastian Hausvoigt 25 0 0 25 0 Flensburg Danmark
18 Kammerråd Meincke 34 Hans Henrik Wulf 30 0 0 30 0 Flensburg Danmark
10 Trondheim 1762 "Herforuden er og i dette Aar Toldfri(…) 19 Kammerråd Meincke 34 Hans Henrik Wulf 50 0 0 50 0 Flensburg Danmark
20 Kammerråd Meincke 40 Bastian Hausvoigt 20 0 0 20 0 Flensburg Danmark
11 Trondheim 1764 21 Kammerråd Meincke 28 Hans Henrik Wulf 4 0 0 6 0 0 10 0 Flensburg Danmark
12 Trondheim 1765 22 Kammerråd Meincke 30 Bastian Hausvoigt 15 0 0 15 0 Flensburg Danmark
23 Kammerråd Meincke 37 Hans Henrik Wulf 10 8 15 4 11 1 15 0 Flensburg Danmark
13 Trondheim 1766 24 Kammerråd Meincke 24 Hans Henrik Wulf 44 0 0 44 0 Flensburg Danmark
14 Trondheim 1767 25 Kammerråd Meincke 29 Bastian Hausvoigt 15 0 0 15 0 Flensburg Danmark
26 Kammerråd Meincke 32 Boy H. Hansen 10 0 0 10 0 Flensburg Danmark
27 Kammerråd Meincke 35 Hans Henrik Wulf 10 0 0 10 0 Flensburg Danmark
15 Trondheim 1768 28 Kammerråd Meincke 30 Boy H. Hansen 10 0 0 10 0 Flensburg Danmark
29 Kammerråd Meincke 31 Bastian Hausvoigt 25 0 0 25 0 Flensburg Danmark
30 Kammerråd Meincke 33 Hans Henrik Wulf 15 0 0 15 0 Flensburg Danmark
16 Trondheim 1769 31 Kammerråd Meincke 43 Bastian Hausvoigt 15 0 0 15 0 Flensburg Danmark
32 Kammerråd Meincke 47 Hans Henrik Wulf 5 0 0 10 0 0 15 0 Flensburg Danmark
33 Kammerråd Meincke 71 Hans Richelsen 17 15 0 10 0 0 2 5 0 30 0 Flensburg Danmark
17 Trondheim 1770 34 Kammerråd Meincke 41 Hans Richelsen 15 0 0 15 0 Flensburg Danmark
35 Kammerråd Meincke 42 Bastian Hausvoigt 30 0 0 30 0 Flensburg Danmark
18 Trondheim 1771 36 Agent Broder Lysholm 37 Bastian Hausvoigt 10 0 0 10 0 Flensburg Danmark
19 Trondheim 1773 37 Hans Jepsen 45 Pet. Bast. Hausvoigt 2 0 0 10 0 0 12 0 Flensburg Danmark
38 Ole Due 50 Bastian Hausvoigt 2 0 0 2 0 Flensburg Danmark
39 Hans Jepsen Bastian Hausvoigt 24 0 0 24 0 Flensburg Danmark
20 Trondheim 1774 40 Ole Due 30 Hans Thielsøn 1 10 0 1 10 0 Flensburg Danmark
41 Hans Jepsen 32 Bastian Hausvoigt 15 0 0 15 0 Flensburg Danmark
42 Hans Jepsen 41 Hans Henrik Wulf 21 0 0 21 0 Flensburg Danmark
21 Trondheim 1775 43 Hans Jepsen 43 Hans Thielsøn 30 0 0 30 0 Flensburg Danmark
44 Hans Jepsen 50 Hans Henrik Wulf 21 0 0 21 0 Flensburg Danmark
22 Trondheim 1776 45 Hans Jepsen 52 Hans Henrik Wulf 50 0 0 50 0 Flensburg Danmark
46 Agentinne Lysholms & Co 53 Hans Henrik Wulf 30 0 0 30 0 Flensburg Danmark
23 Trondheim 1777 47 Agentinne Lysholms & Co 15 Severin Ulriksen 45 0 0 45 0 Flensburg Danmark
48 Agentinne Lysholms & Co 17 Hans Henrik Wulf 50 0 0 50 0 Flensburg Danmark
24 Trondheim 1778 49 Agentinne Lysholms & Co 13 Severin Ulriksen 50 0 0 50 0 Flensburg Danmark
25 Trondheim 1780 50 Agentinne Lysholms & Co 6 Christ Geertsen 56 0 0 56 0 Flensburg Danmark
26 Trondheim 1781 51 Agentinne Lysholms & Co 16 Hans Krog 50 0 0 50 0 Flensburg Danmark
27 Trondheim 1783 52 Agentinne Lysholms & Co 12 Nils Lorentz Collin 50 0 0 50 0 Flensburg Danmark
53 Agentinne Lysholms & Co 15 Hans Krog 139 18 11 1/4 4 1 4 3/4 16 0 0 160 0 Flensburg Danmark
54 Agentinne Lysholms & Co 18 Peder Hansen Top 40 0 0 40 0 Flensburg Danmark
28 Trondheim 1784 55 Agentinne Lysholms & Co 16 Joachim Teppelman 100 0 0 100 0 Flensburg Danmark
29 Trondheim 1785 56 Agentinne Lysholms & Co 16 Joachim Teppelman 19 10 11 3/4 8 10 12 3/4 6 5 4 5 13 3 1/2 40 0 Flensburg Danmark
57 Agentinne Lysholms & Co 18 Jacob Thielsen 60 0 0 60 0 Flensburg Danmark
30 Trondheim 1786 58 Agentinne Lysholms & Co 12 Joachim Teppelman 40 0 0 10 0 0 10 0 0 60 0 Flensburg Danmark
31 Trondheim 1787 59 Agentinne Lysholms & Co 10 Joachim Teppelman 40 0 0 40 0 Flensburg Danmark
32 Trondheim 1788 60 Christian Oeding 15 Collund 5 0 0 5 0 Flensburg Danmark
61 Agentinne Lysholms & Co 16 Joachim Teppelman 36 12 12 13 7 4 25 0 0 75 0 Flensburg Danmark
62 A. P. Ethoff 23 Henrichsen 10 5 5 10 5 5 Flensburg Danmark
33 Trondheim 1790 63 Agentinne Lysholms & Co 11 H. Fr. Schlichting 150 0 0 150 0 Flensburg Danmark
34 Trondheim 1791 64 Viseborgermester Knudtzon & Braack 8 H. Fr. Schlichting 67 10 0 10 0 0 22 10 0 100 0 Flensburg Danmark
35 Trondheim 1792 65 Viseborgermester Knudtzon & Braack 9 H. Fr. Schlichting 100 0 0 100 0 Flensburg Danmark
36 Trondheim 1793 66 Viseborgermester Knudtzon & Braack 10 P. Hansen 75 0 0 75 0 Flensburg Danmark

Klikk på utdragsnummeret for å finne det i kilden.

* Nåtidens land.