Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Kobberutskipingsliste

Sted: Trondheim
År: 1752

Kilder: Fotografert

Notat:
"Herforuden er og vide No 22 udført kaaber i nyt arbeyde vægtig 0 - 0 - 12 bestaaende i et kaabber-bæcked"

Utskipingene

Last ned som regneark med verdier avrundet til hele pund.

Nr. Eksportør LN Skipper 010 Røros, fortollet 030 Løkken, tollfri 050 Selbu, tollfri 060 Kvikne, tollfri Nåtidens sum** Destinasjon Nåtidens land Notat
Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund
1 Henrik Dreyer 1 Christen Svenssøn Lind 87 19 0 6 9 5 1/10 94 8 5 1/10 Amsterdam Nederland
2 Carsten Angell 2 Christen Svenssøn Lind 6 0 0 6 0 Amsterdam Nederland
3 Jørgen Gudde 3 Christen Svenssøn Lind 3 3 4 11/30 3 3 4 11/30 Amsterdam Nederland
4 Andreas Cramer 4 Christen Svenssøn Lind 17 0 0 34 0 0 51 0 Amsterdam Nederland
5 Helmer Meincke 5 Christen Svenssøn Lind 30 0 0 30 0 Amsterdam Nederland
6 Elisabeth Volquartz 6 Christen Svenssøn Lind 5 0 5 4 15 14 1/60 9 16 3 1/60 Amsterdam Nederland
7 Kommerseråd Hammond 7 Christen Svenssøn Lind 30 0 0 30 0 Amsterdam Nederland
8 Rådmann Frantz Hammer 8 Christen Svenssøn Lind 10 11 6 10 11 6 Amsterdam Nederland
9 Borgermester Hans Hagerup 9 Christen Svenssøn Lind 21 5 1 17 4 3 1/2 38 9 4 1/2 Amsterdam Nederland
10 Otto Beyer 10 Christen Svenssøn Lind 114 10 0 114 10 0 Amsterdam Nederland
11 Rådmann Hans Hornemann 11 Christen Svenssøn Lind 50 0 0 50 0 Amsterdam Nederland
12 Carsten Schiødt 12 Christen Svenssøn Lind 55 10 0 11 15 3 1/10 67 5 3 1/10 Amsterdam Nederland
13 Helmer Meincke 13 Mathias Meenholt 1 1 4 1 1 4 København Danmark
14 Rådmann Frantz Hammer 14 Jens Rosholt 5 0 0 5 0 Hamburg Tyskland
15 Helmer Meincke 15 Paul Greve 69 10 15 14 0 0 11 15 3 10 8 12 105 14 14 Amsterdam Nederland
16 Rådmann Hans Hornemann 16 Paul Greve 50 0 0 50 0 Amsterdam Nederland
17 Thomas Angell 17 Paul Greve 395 3 11 1/2 2 8 3 3/8 397 11 14 7/8 Amsterdam Nederland
18 Skipper Paul Greve 18 Paul Greve 4 0 0 4 0 Amsterdam Nederland
19 Andreas Røst 19 Paul Greve 4 0 0 4 0 Amsterdam Nederland
20 Andreas Caspar Hammer 20 Paul Greve 4 0 1 4 1 Amsterdam Nederland
21 Madame Bonsach 21 Jens Mørck 0 7 8 7 8 Dublin Irland
22 Skipper Mathias Schive 23 Jens Mørck 1 5 13 1/2 1 5 13 1/2 Dublin Irland [løpenummer 22 mangler]
23 Kanselliråd Angell 24 Peder Abel 24 10 14 19/48 6 3 6 13/28 30 14 4 289/336 Amsterdam Nederland
24 Thomas Angell 25 Peder Abel 38 18 13 24 0 0 62 18 13 Amsterdam Nederland
25 Hans Kiender Laasbye 26 Peder Abel 1 18 5 1 18 5 Amsterdam Nederland
26 Henrik Dreyer 27 Peder Abel 12 17 9 3 17 10 8 10 0 8 10 0 33 15 3 Amsterdam Nederland
27 Rådmann Hans Hornemann 28 Peder Abel 55 0 0 21 13 12 5/7 49 3 12 13/60 42 15 1 31/32 168 12 10 3023/3360 Amsterdam Nederland
28 Elisabeth Volquartz 29 Peder Abel 0 11 7 3 18 6 4 9 13 Amsterdam Nederland
29 Borgermester Hans Hagerup 30 Peder Abel 7 1 5 7 1 5 Amsterdam Nederland
30 Helmer Meincke 31 Peder Abel 69 2 10 16 13 2 7 12 3 93 7 15 Amsterdam Nederland
31 Carsten Schiødt 32 Peder Abel 15 10 11 1/4 14 11 1 5/8 3 12 3 1/8 33 14 0 Amsterdam Nederland
32 Anders Skram 33 Marcus Angell 1 0 2 1/2 1 2 1/2 Bergen Norge
33 Skipper Hans Ulrick Storck 34 Skipper Hans Ulrik Stork 1 0 0 1 0 Frankrike Frankrike
34 Rådmann Hans Hornemann 35 Jan Cornelisen 40 0 0 25 0 0 65 0 Amsterdam Nederland
35 Andreas Cramer 36 Ole Due 7 0 0 6 0 0 13 0 Amsterdam Nederland
36 Helmer Meincke 37 Ole Due 39 0 0 31 0 0 70 0 Amsterdam Nederland
37 Henrik Meincke 38 Ole Due 10 15 6 26 13 15 5 9 1 42 18 6 Amsterdam Nederland
38 Bergamtet 39 Carsten Petersen 222 5 0 222 5 0 Flensburg Danmark Tiendekobber
39 Helmer Meincke 40 Paul Greve 10 0 0 10 0 0 12 0 0 32 0 Amsterdam Nederland
40 Andreas Caspar Hammer 41 Paul Greve 6 5 13 6 5 13 Amsterdam Nederland
41 Thomas Angell 42 Paul Greve 386 5 0 7 11 4 393 16 4 Amsterdam Nederland
42 Henrik Dreyer 43 Christen Svenssøn Lind 6 1 1 6 1 1 Amsterdam Nederland
43 Helmer Meincke 44 Christen Svenssøn Lind 12 0 0 12 0 Amsterdam Nederland
44 Elisabeth Volquartz 45 Christen Svenssøn Lind 3 16 1 0 15 4 4 11 5 Amsterdam Nederland
45 Borgermester Hans Hagerup 46 Christen Svenssøn Lind 12 3 5 12 3 5 Amsterdam Nederland
46 Henrik Meincke 47 Christen Svenssøn Lind 1 10 0 1 10 4 6 0 0 9 4 Amsterdam Nederland
47 Ingeborg Moursund 48 Christen Svenssøn Lind 2 0 0 2 0 Amsterdam Nederland
48 Andreas Cramer 49 Christen Svenssøn Lind 6 0 0 3 0 0 9 0 Amsterdam Nederland
49 Carsten Schiødt 50 Christen Svenssøn Lind 36 0 0 20 1 10 1/4 56 1 10 1/4 Amsterdam Nederland
50 Otto Beyer 51 Christen Svenssøn Lind 47 5 0 3 1 4 50 6 4 Amsterdam Nederland
51 Rådmann Hans Hornemann 52 Christen Messler 51 0 0 51 0 Bilboa Spania
52 Kommerseråd Hammond 53 Peder Schiødt 20 0 0 28 2 5 4 0 0 52 2 5 Amsterdam Nederland
53 Augustinus Røst 54 Peder Schiødt 3 10 0 3 10 0 Amsterdam Nederland
54 Helmer Meincke 55 Peder Schiødt 2 0 0 10 0 0 12 0 Amsterdam Nederland
55 Borgermester Hans Hagerup 56 Peder Schiødt 1 0 11 0 15 3 6 16 0 8 11 14 Amsterdam Nederland
56 Rådmann Frantz Hammer 57 Mathias Meenholt 2 4 15 3/4 1 15 1/4 4 0 Amsterdam Nederland
57 Rådmann Hans Hornemann 58 Mathias Meenholt 23 0 0 10 0 0 30 0 0 63 0 Amsterdam Nederland
58 Helmer Meincke 59 Mathias Meenholt 2 0 0 2 0 Amsterdam Nederland
59 Elisabeth Volquartz 60 Mathias Meenholt 2 0 0 2 0 Amsterdam Nederland
60 Rådmann Hans Hornemann 61 Hans Strøm 8 3 0 21 0 0 4 0 0 33 3 0 Bordeaux Frankrike
61 Henrik Meincke 62 Hans Strøm 5 0 0 1 10 0 6 10 0 Bordeaux Frankrike
62 Otto Beyer 63 Hans Strøm 24 15 4 4 3 8 0 10 9 29 9 5 Bordeaux Frankrike
63 Andreas Chr. Friedlieb 64 Hans Strøm 0 15 0 15 0 Bordeaux Frankrike
Transkribert sum* 2118 18 43/48 269 10 1 3/56 135 8 4 4/5 206 11 15 7/32
Nåtidens sum** 2118 18 43/48 269 10 1 3/56 135 8 4 4/5 267 11 15 7/32 2791 8 5 3253/3360

* Transkribert sum er tallene notert i kilden.

** Nåtidens sum er en beregning gjort i nåtiden hvor blanke felt er tolket som null.