Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Kobberutskiping, utdrag

Eksportør: Henrik Dreyer

Kilde Utdrag
Nr. Sted År Notat Nr. Eksportør LN Skipper 010 Røros, fortollet 030 Løkken, tollfri 050 Selbu, tollfri 060 Kvikne, tollfri Nåtidens sum Destinasjon Notat
Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Transkribert Land*
1 Trondheim 1751 "Desuden er og udført kaaber i nyt ar(…) 1 Henrik Dreyer 22 Christen Svenssøn Lind 71 16 14 71 16 14 Amsterdam Nederland
2 Henrik Dreyer 69 Skipper Hans Ulrik Stork 1 10 8 1 10 8 Amsterdam Nederland
2 Trondheim 1752 "Herforuden er og vide No 22 udført k(…) 3 Henrik Dreyer 1 Christen Svenssøn Lind 87 19 0 6 9 5 1/10 94 8 5 1/10 Amsterdam Nederland
4 Henrik Dreyer 27 Peder Abel 12 17 9 3 17 10 8 10 0 8 10 0 33 15 3 Amsterdam Nederland
5 Henrik Dreyer 43 Christen Svenssøn Lind 6 1 1 6 1 1 Amsterdam Nederland
3 Trondheim 1753 "Herforunden er og udført: vide no 25(…) 6 Henrik Dreyer 12 Christen Svenssøn Lind 80 5 9 5 0 0 0 15 2 86 11 Amsterdam Nederland
7 Henrik Dreyer 42 Andreas Wulf 10 0 0 1 0 0 3 0 0 14 0 Amsterdam Nederland
4 Trondheim 1754 8 Henrik Dreyer 21 Giert Rosholt 69 16 8 2 1 4 13 18 8 85 16 4 Hamburg Tyskland

Klikk på utdragsnummeret for å finne det i kilden.

* Nåtidens land.