Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Kobberutskiping, utdrag

Skipper: Peder Abel

Kilde Utdrag
Nr. Sted År Notat Nr. Eksportør LN Skipper 010 Røros, fortollet 030 Løkken, tollfri 050 Selbu, tollfri 060 Kvikne, tollfri Nåtidens sum Destinasjon Notat
Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Transkribert Land*
1 Trondheim 1751 "Desuden er og udført kaaber i nyt ar(…) 1 Rådmann Hans Hornemann 3 Peder Abel 3 10 0 3 10 0 Bordeaux Frankrike
2 Helmer Meincke 4 Peder Abel 1 6 4 1 6 4 Bordeaux Frankrike
3 Ernst Lor. Wensell 5 Peder Abel 2 0 0 2 0 Bordeaux Frankrike
2 Trondheim 1752 "Herforuden er og vide No 22 udført k(…) 4 Kanselliråd Angell 24 Peder Abel 24 10 14 19/48 6 3 6 13/28 30 14 4 289/336 Amsterdam Nederland
5 Thomas Angell 25 Peder Abel 38 18 13 24 0 0 62 18 13 Amsterdam Nederland
6 Hans Kiender Laasbye 26 Peder Abel 1 18 5 1 18 5 Amsterdam Nederland
7 Henrik Dreyer 27 Peder Abel 12 17 9 3 17 10 8 10 0 8 10 0 33 15 3 Amsterdam Nederland
8 Rådmann Hans Hornemann 28 Peder Abel 55 0 0 21 13 12 5/7 49 3 12 13/60 42 15 1 31/32 168 12 10 3023/3360 Amsterdam Nederland
9 Elisabeth Volquartz 29 Peder Abel 0 11 7 3 18 6 4 9 13 Amsterdam Nederland
10 Borgermester Hans Hagerup 30 Peder Abel 7 1 5 7 1 5 Amsterdam Nederland
11 Helmer Meincke 31 Peder Abel 69 2 10 16 13 2 7 12 3 93 7 15 Amsterdam Nederland
12 Carsten Schiødt 32 Peder Abel 15 10 11 1/4 14 11 1 5/8 3 12 3 1/8 33 14 0 Amsterdam Nederland

Klikk på utdragsnummeret for å finne det i kilden.

* Nåtidens land.