Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Kobberutskiping, utdrag

Destinasjon (transkribert): Bordeaux

Kilde Utdrag
Nr. Sted År Notat Nr. Eksportør LN Skipper 010 Røros, fortollet 030 Løkken, tollfri 040 Selbu, fortollet 050 Selbu, tollfri 060 Kvikne, tollfri 070 Frederiks gave, tollfri 090 Gaulstad, tollfri Nåtidens sum Destinasjon Notat
Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Transkribert Land*
1 Trondheim 1751 "Desuden er og udført kaaber i nyt ar(…) 1 Rådmann Hans Hornemann 3 Peder Abel 3 10 0 3 10 0 Bordeaux Frankrike
2 Helmer Meincke 4 Peder Abel 1 6 4 1 6 4 Bordeaux Frankrike
3 Ernst Lor. Wensell 5 Peder Abel 2 0 0 2 0 Bordeaux Frankrike
2 Trondheim 1752 "Herforuden er og vide No 22 udført k(…) 4 Rådmann Hans Hornemann 61 Hans Strøm 8 3 0 21 0 0 4 0 0 33 3 0 Bordeaux Frankrike
5 Henrik Meincke 62 Hans Strøm 5 0 0 1 10 0 6 10 0 Bordeaux Frankrike
6 Otto Beyer 63 Hans Strøm 24 15 4 4 3 8 0 10 9 29 9 5 Bordeaux Frankrike
7 Andreas Chr. Friedlieb 64 Hans Strøm 0 15 0 15 0 Bordeaux Frankrike
3 Trondheim 1753 "Herforunden er og udført: vide no 25(…) 8 Rådmann Hans Hornemann 67 Christen Messler 67 3 12 26 16 0 6 0 4 100 0 Bordeaux Frankrike
9 Skipper Christen Mesler 68 Christen Messler 3 0 0 3 0 Bordeaux Frankrike
4 Trondheim 1760 "Herforuden er og i dette aar Toldfri(…) 10 Kammerråd Meincke 4 Diderich Brun 4 0 0 4 0 Bordeaux Frankrike
11 Otto Beyer 49 Rasmus Suurland 3 0 0 3 0 Bordeaux Frankrike
5 Trondheim 1771 12 Peder Hørløch 1 Willatz Bing Ursin 2 0 0 2 0 Bordeaux Frankrike
13 Johan Cornelius Tollefsen 2 Willatz Bing Ursin 1 0 0 1 0 Bordeaux Frankrike
6 Trondheim 1772 14 Henrik Meincke 57 Bernt Jacob Rosenmeyer 1 0 0 1 0 0 2 0 Bordeaux Frankrike
7 Trondheim 1773 15 Otto Beyer 4 Willatz Bing Ursin 3 7 8 3 7 8 Bordeaux Frankrike
16 Etatsråd Gerrit Hornemann 5 Willatz Bing Ursin 0 7 8 7 8 Bordeaux Frankrike
17 Madame Friedlieb & Søn 6 Willatz Bing Ursin 18 1 10 14 0 0 32 1 10 Bordeaux Frankrike
18 Henrik Meincke 7 Willatz Bing Ursin 4 18 7 4 18 7 Bordeaux Frankrike
19 Mathias Friis 8 Willatz Bing Ursin 5 0 0 5 0 Bordeaux Frankrike
20 Hans Jepsen 17 Willatz Bing Ursin 0 9 6 9 6 Bordeaux Frankrike
21 Generalauditør Klingenberg 18 Willatz Bing Ursin 1 0 0 1 0 Bordeaux Frankrike
8 Trondheim 1774 22 Otto Beyer 1 Anders Moursund 8 7 8 8 7 8 Bordeaux Frankrike
23 Kammerherre Gerrit Hornemann 2 Anders Moursund 0 15 1 15 1 Bordeaux Frankrike
24 Thomas & Chr. Jelstrup 3 Anders Moursund 4 0 0 4 0 Bordeaux Frankrike
25 Ole Due 4 Anders Moursund 2 10 0 2 10 0 Bordeaux Frankrike
26 Henrik Meincke 5 Anders Moursund 2 5 1 2 5 1 Bordeaux Frankrike
27 Mathias Friis 6 Anders Moursund 2 10 0 2 10 0 Bordeaux Frankrike
28 Lorentz Wulf 7 Anders Moursund 1 1 10 1 1 10 Bordeaux Frankrike
9 Trondheim 1775 29 Mathias Friis 7 Andreas Moursund 2 10 0 2 10 0 Bordeaux Frankrike
30 Henrik Meincke 8 Andreas Moursund 3 15 0 3 15 0 Bordeaux Frankrike
31 Agent Sommer 9 Andreas Moursund 6 0 0 6 0 Bordeaux Frankrike
32 Thomas & Chr. Jelstrup 10 Andreas Moursund 6 17 9 1/2 6 17 9 1/2 Bordeaux Frankrike
33 Otto Beyer 11 Andreas Moursund 18 12 13 0 8 3 19 1 0 Bordeaux Frankrike
34 Ole Due 12 Andreas Moursund 2 10 0 2 10 0 Bordeaux Frankrike
35 Justisråd Hornemann 13 Andreas Moursund 1 0 0 1 0 Bordeaux Frankrike
36 Agent Lars Pedersøn Lassen 17 Anders Moursund 0 9 6 9 6 Bordeaux Frankrike
10 Trondheim 1776 37 Mathias Friis 3 Peter Albert Dreyer 4 10 0 4 10 0 Bordeaux Frankrike
38 Willats Bing Ursin 4 Peter Albert Dreyer 4 0 0 4 0 Bordeaux Frankrike
39 Ole Due 5 Peter Albert Dreyer 1 10 0 1 10 0 Bordeaux Frankrike
40 Otto Beyer 6 Peter Albert Dreyer 15 0 0 15 0 Bordeaux Frankrike
41 Henrik Meincke 7 Peter Albert Dreyer 5 0 0 5 0 Bordeaux Frankrike
11 Trondheim 1779 42 Cornelius Busch 17 Bastian Stabell 2 0 0 2 0 Bordeaux Frankrike
12 Trondheim 1784 43 Madame Aletta sal. Otto Beyer 23 Rasmus Suurland 6 0 0 10 15 0 2 5 0 19 0 Bordeaux Frankrike
44 Mathias Friis 23 Rasmus Suurland 4 0 2 4 2 Bordeaux Frankrike
13 Trondheim 1786 45 Madame Aletta sal. Otto Beyer 1 Hans Agersøe 6 0 0 6 0 Bordeaux Frankrike
14 Trondheim 1788 46 Generalauditør Friderik Collin 8 Peter And. Ovide 3 15 0 3 15 0 Bordeaux Frankrike
47 Christian Jelstrup 8 Peter And. Ovide 1 13 9 1 13 9 Bordeaux Frankrike
48 Ole Due 8 Peter And. Ovide 2 3 0 2 3 0 Bordeaux Frankrike
49 J. Thøning 8 Peter And. Ovide 5 10 14 5 10 14 Bordeaux Frankrike
15 Trondheim 1789 50 Ole Due 1 L. E. Minor 2 0 0 2 0 Bordeaux Frankrike
51 Henrik Meincke 11 Peter And. Ovide 3 0 0 3 0 Bordeaux Frankrike
52 Ole Due 11 Peter And. Ovide 2 19 0 2 19 0 Bordeaux Frankrike
53 Cornelius Busch 14 Peter Noedtler 2 0 0 2 0 Bordeaux Frankrike

Klikk på utdragsnummeret for å finne det i kilden.

* Nåtidens land.