Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Kobberutskipingsliste

Sted: Trondheim
År: 1772

Kilder: Fotografert

Notat:

Utskipingene

Last ned som regneark med verdier avrundet til hele pund.

Nr. Eksportør LN Skipper 010 Røros, fortollet 030 Løkken, tollfri 050 Selbu, tollfri 060 Kvikne, tollfri 070 Frederiks gave, tollfri Nåtidens sum** Destinasjon Nåtidens land Notat
Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund
1 Mathias Friis 1 Anthoni Kathenkamp 23 8 3/4 7 11 15 1/4 31 0 Hamburg Tyskland
2 Hans Jepsen 2 Anthoni Kathenkamp 36 0 0 36 0 Hamburg Tyskland
3 Busch & Ulricksen 3 Anthoni Kathenkamp 7 2 0 7 2 0 Hamburg Tyskland
4 Rådmann Friedlieb 4 Anthoni Kathenkamp 40 0 0 40 0 Hamburg Tyskland
5 Otto Beyer 5 Anthoni Kathenkamp 23 5 12 16 14 4 40 0 Hamburg Tyskland
6 Agent Broder Lysholm 6 Anthoni Kathenkamp 50 0 0 50 0 Hamburg Tyskland
7 Claus Oldenborg 7 Anthoni Kathenkamp 2 0 0 2 0 Hamburg Tyskland
8 Skipper Anthoni Kathenkamp 8 Anthoni Kathenkamp 4 0 0 4 0 Hamburg Tyskland
9 Otto Beyer 9 Mathias Buckholt 196 17 10 1/2 196 17 10 1/2 Amsterdam Nederland
10 Agent Broder Lysholm 10 Mathias Buckholt 177 17 9 18 16 15 23 5 8 220 0 Amsterdam Nederland
11 Thomas & Chr. Jelstrup 11 Christen Svenssøn Lind 20 0 0 20 0 Amsterdam Nederland
12 Rådmann Friedlieb 12 Christen Svenssøn Lind 45 0 0 45 0 Amsterdam Nederland
13 Kanselliråd Eric Must 13 Christen Svenssøn Lind 38 3 12 1/2 2 8 6 1/2 18 7 13 59 0 Amsterdam Nederland
14 Otto Beyer 14 Christen Svenssøn Lind 138 11 14 14 0 0 152 11 14 Amsterdam Nederland
15 Hans Jepsen 15 Christen Svenssøn Lind 25 0 0 25 0 Amsterdam Nederland
16 Lorentz Wulf 16 Christen Svenssøn Lind 43 0 0 2 0 0 2 0 0 47 0 Amsterdam Nederland
17 Agent Broder Lysholm 17 Christen Svenssøn Lind 0 1 6 41 11 6 1/2 38 7 3 1/2 80 0 Amsterdam Nederland
18 Ole Due 18 Christen Svenssøn Lind 10 5 1 14 14 15 25 0 Amsterdam Nederland
19 Ole Due 19 Diderich Brun 1 10 0 1 10 0 Danzig Polen
20 Hans Jepsen 20 Diderich Brun 3 16 6 3 16 6 Danzig Polen
21 Agent Lars Pedersøn Lassen 21 Diderich Brun 6 0 0 6 0 København Danmark
22 Ernst Lor. Wensell Diderich Brun 2 5 0 2 5 0 København Danmark
23 Otto Beyer 22 Paul Greve 50 10 0 20 19 15 71 9 15 Amsterdam Nederland
24 Hans Jepsen 23 Paul Greve 45 7 14 1/4 45 7 14 1/4 Amsterdam Nederland
25 Agent Broder Lysholm 24 Paul Greve 488 1 7 3 17 7 491 18 14 Amsterdam Nederland
26 Mathias Friis 25 Paul Greve 70 7 6 18 4 11 1 7 15 90 0 Amsterdam Nederland
27 Kammerherre Gerrit Hornemann 26 Paul Greve 0 8 10 4/5 1 19 3 1/5 2 17 2 4 15 0 10 0 Amsterdam Nederland
28 Skipper Paul Greve 27 Paul Greve 2 6 0 2 6 0 Amsterdam Nederland
29 Agent Broder Lysholm 28 Giert Hoe 261 16 13 0 15 8 48 18 6 311 10 11 Amsterdam Nederland
30 Rådmann Friedlieb 29 Giert Hoe 277 3 8 10 0 0 287 3 8 Amsterdam Nederland
31 Kammerråd Hoff 30 Giert Hoe 39 12 0 4 8 0 44 0 Amsterdam Nederland
32 Rasmus Suurland 31 Giert Hoe 5 0 0 5 0 Amsterdam Nederland
33 Thomas & Chr. Jelstrup 32 Humphry Beck 51 3 10 6 10 9 1/2 1 16 6 59 10 9 1/2 Amsterdam Nederland
34 Agent Lars Pedersøn Lassen 33 Humphry Beck 6 0 0 6 0 Amsterdam Nederland
35 Agent Broder Lysholm 34 Humphry Beck 155 0 0 15 0 0 35 0 0 205 0 Amsterdam Nederland
36 Rådmann Friedlieb 35 Humphry Beck 114 0 8 8 18 9 15 3 14 4 18 5 1/2 143 1 4 1/2 Amsterdam Nederland
37 Ernst Lor. Wensell 36 Jon And. Wefsen 3 0 0 3 0 Bergen Norge
38 Carl Falk Jon And. Wefsen 2 5 0 2 5 0 Bergen Norge
39 Peder & Martinus Hørlock 37 Will Bengeley 0 10 0 10 0 Dublin Irland
40 Rådmann Friedlieb 38 Bastian Hausvoigt 5 4 6 5 4 6 Østersjøen Diverse
41 Otto Beyer 39 Knud Rasmussøn Leth 28 13 2 1/2 3 0 0 39 0 0 70 13 2 1/2 Amsterdam Nederland
42 Busch & Ulricksen 40 Knud Rasmussøn Leth 1 8 11 2 5 6 17 10 10 1/2 21 4 11 1/2 Amsterdam Nederland
43 Rådmann Friedlieb 41 Knud Rasmussøn Leth 90 8 4 8 7 0 98 15 4 Amsterdam Nederland
44 Hans Peter Dick 42 Knud Rasmussøn Leth 1 11 7 1 11 7 Amsterdam Nederland
45 Henrik Meincke 43 Knud Rasmussøn Leth 8 5 6 60 0 0 20 0 0 20 0 0 108 5 6 Amsterdam Nederland
46 Agentinne Lysholms & Co 44 Humphry Beck 55 0 0 55 0 Amsterdam Nederland
47 Rådmann Friedlieb 45 Humphry Beck 223 12 11 3 1 8 23 5 13 250 0 Amsterdam Nederland
48 Thomas & Chr. Jelstrup 46 Humphry Beck 7 0 0 7 0 Amsterdam Nederland
49 Henrik Meincke 47 Mathias Buckholt 20 0 0 30 0 0 30 0 0 80 0 Amsterdam Nederland
50 Agentinne Lysholms & Co 48 Humphry Beck 119 10 0 26 10 0 146 0 Amsterdam Nederland
51 Otto Beyer 49 Mathias Buckholt 102 16 2 38 0 0 34 0 0 174 16 2 Amsterdam Nederland
52 Kanselliråd Eric Must 50 Hans Henrik Hansen 11 18 0 9 0 0 18 0 0 38 18 0 Amsterdam Nederland
53 Kammerherreinne Schøller 51 Hans Henrik Hansen 20 0 0 20 0 Amsterdam Nederland
54 Lorentz Wulf 52 Hans Henrik Hansen 9 0 0 4 0 0 4 12 3 17 12 3 Amsterdam Nederland
55 Niese & Thomsen 53 Hans Henrik Hansen 6 12 3 1/2 6 12 3 1/2 Amsterdam Nederland
56 Agentinne Lysholms & Co 54 Hans Henrik Hansen 6 0 0 28 0 0 7 10 0 75 10 0 117 0 Amsterdam Nederland
57 Hans Jepsen 55 Hans Henrik Hansen 42 11 2 2 5 6 44 16 8 Amsterdam Nederland
58 Rasmus Suurland 56 Ulrik Wingaard 3 0 0 3 0 Frankrike Frankrike
59 Henrik Meincke 57 Bernt Jacob Rosenmeyer 1 0 0 1 0 0 2 0 Bordeaux Frankrike
60 Rådmann Friedlieb 58 David Rønne 97 14 9 1/2 2 5 6 1/2 100 0 København Danmark
61 Agentinne Lysholms & Co 59 David Rønne 50 0 0 50 0 København Danmark
62 Rådmann Friedlieb 60 Skipper Hans Ulrik Stork 59 1 11 1/2 2 14 0 10 1 5 23 16 7 95 13 7 1/2 Amsterdam Nederland
63 Otto Beyer 61 Skipper Hans Ulrik Stork 84 10 0 7 19 9 1/2 13 0 0 105 9 9 1/2 Amsterdam Nederland
64 Hans Jepsen 62 Skipper Hans Ulrik Stork 14 7 14 14 7 14 Amsterdam Nederland
65 Agentinne Lysholms & Co 63 Skipper Hans Ulrik Stork 95 10 0 7 6 9 1/4 2 3 6 3/4 105 0 Amsterdam Nederland
66 Justisråd Henrik Hornemann & Thøning 64 Skipper Hans Ulrik Stork 15 10 0 15 10 0 Amsterdam Nederland
67 Lorentz Wulf 65 Skipper Hans Ulrik Stork 11 10 0 11 10 0 Amsterdam Nederland
68 Niese & Thomsen 66 Skipper Hans Ulrik Stork 14 0 0 5 1 9 5 5 14 24 7 7 Amsterdam Nederland
69 Kammerherre Gerrit Hornemann 67 Skipper Hans Ulrik Stork 2 10 0 2 10 0 Amsterdam Nederland
70 Rådmann Friedlieb 68 Riwert J. Waag 3 1 0 3 1 0 Hamburg Tyskland
Transkribert sum* 3576 19 8 3/10 200 13 9 9/20 395 0 14 3/4 220 6 5 3/4 265 5 1/2
Nåtidens sum** 3586 19 8 3/10 202 3 8 19/20 393 10 14 3/4 220 6 5 3/4 265 5 1/2 4668 5 6 1/4

* Transkribert sum er tallene notert i kilden.

** Nåtidens sum er en beregning gjort i nåtiden hvor blanke felt er tolket som null.